Strammere kontrollregime

Norge må innføre tiltak som kan true frivilliges organisasjonsfriheten.
TROMSØ 200004114: Norsk Folkehjelp er i beredskap hele påsken. Frivillige under øvelse i fjellet.Foto: Jan-Morten Bjørnbakk
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 16.03.2006
[terror] De drastiske tiltakene medfører at myndighetene kan gripe inn overfor frivillige organisasjoner og nekte dem tilgang til sine egne konti. Medlemmer av styret kan avsettes og bøter pålegges. Myndighetene har dessuten mulighet til å stoppe all virksomhet hos frivillige organisasjoner som ikke vil samarbeide.

Kravet kommer fra den internasjonale arbeidsgruppa Financial Action Task Force (FATF). Forskriften ble vedtatt 16. februar i år, og er bindende for medlemslandene. Nå må kravene tilpasses norsk lov.

FATFs anbefaling har fått blant annet danske bistandsorganisasjoner til å reagere. De mener at forskriften truer organisasjonsfriheten og at den også åpner for at myndighetene i andre land kan kreve innsyn i virksomheten til danske eller norske organisasjoner.

– Vi er særlig bekymret for hvordan de nye retningslinjene vil bli brukt i svake demokratier, der rammevilkårene for reformvennlige og opposisjonelle ikke er så gode. FATF-anbefalingene åpner for at makthaverne med legitime midler kan undertrykke og forfølge sine motstandere, sier generalsekretær i den danske bistandsorganisasjonen IBIS, Vagn Berthelsen til Ny Tid.

Norske organisasjoner Ny Tid har kontaktet kjenner derimot ikke til de nye forskriftene som FATF krever skal bli innført. Generalsekretæren i Care Norge, Gunnar Andersen, er en av dem.

­- Vi er imidlertid for åpne systemer der en kan følge organisasjoners støtte, sier Andersen. Kommunikasjonsdirektør i Norsk Folkehjelp, Bjørn Pettersen, sier på sin side at de er klar over problemstillingen og opptatt av å ikke bli trukket inn i, eller på annen måte medvirke til hvitvasking eller korrupsjon.

– Regjeringen tolker ikke dette som noen trussel mot frivillige organisasjoner, sier informasjonssjef i Justisdepartementet, Gunnar A. Johansen.

Han understreker at det i dag ikke er klart hvilke land det i fremtiden kan være aktuelt å utveksle informasjon med ved mistanke om finansiering av terror, men at dette vil skje i henhold til internasjonale regler.

– Forslag til lovendringer som følge av Norges forpliktelser i forhold til FATF vil selvfølgelig på vanlig måte være gjenstand for høring, sier Johansen.

Kommentarer