Strammer inn livreima ytterligere

Nå skal asylsøkere i transittmottakene også fratas pengestøtte, og de som allerede har fått avslag skal sparkes ut av mottakene. – Noen kommer nok til å forsvinne og ta seg svart arbeid, sier statssekretær Kristin Ørmen Johnsen.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Med regjeringens fremlegging av statsbudsjett sprakk nyheten om at det skal innføres en ny hurtigprosedyre på 48 timer for behandling av asylsøknader til personer fra «trygge land».

Men regjeringen vil sette i verk flere tiltak for å begrense tilstrømmingen av asylsøkere – tiltak som i stor grad har unngått offentlighetens oppmerksomhet.

For i pressemeldingen fra Kommunaldepartementet i forbindelse med statsbudsjettet står også følgende: «Regjeringens tiltak (omfatter) blant annet reduksjon i kontantytelsene til asylsøkere i mottak og bortfall av tilbud i mottak for asylsøkere med endelig avslag.»

Sistnevnte kategori – asylsøkere med endelig avslag – mistet fra og med 1. juli i fjor pengestøtten fra staten, i et forsøk på å tvinge dem til å reise tilbake til sine hjemland. Nå strammer regjeringen inn ennå et hakk.

– Noen vil forsvinne

– «Bortfall av tilbud i mottak» betyr rett og slett at de blir pælma ut av mottakene når de har fått endelig avslag, for å si det folkelig, sier fungerende informasjonssjef i Utlendingsdirektoratet (UDI), Are Sauren.

– Er det ikke da fare for at de forsvinner, i stedet for at myndighetene har oversikt over hvor de er?

– Folk som får avslag må ut. Vi regner med at de fleste vil reise når de mister tilbudene, svarer Sauren, og legger til at asylsøkere med avslag er en politisak.

Også statssekretær Kristin Ørmen Johnsen (H) i Kommunaldepartementet tror de fleste vil reise ut frivillig.

– Men det er sikkert noen som vil forsvinne, og senere dukke opp i Oslo og ta seg svart arbeid, erkjenner Ørmen Johnsen, som påpeker at barnefamilier og særskilte grupper er unntatt utkastelse fra mottakene.

– Ikke noe problem

Når det gjelder reduksjon i kontantytelsene til asylsøkere i mottak, gjelder dette for to grupper.

– For det første mister asylsøkere i transittmottakene kontantytelsene de hittil har fått. Dette er ikke noe problem, for transittmottakene har kantine og alle får utdelt hygienepakker, forklarer Ørmen Johnsen, som opplyser at kontantytelsene også vil falle bort for barnefamilier.

Den andre gruppen som mister pengestøtte er de som har en Dublin-sak.

– De som har søkt asyl i et annet land innenfor Schengen før de kom til Norge, kan ikke søke asyl her i landet. De må derfor reise tilbake med en gang, dette forteller vi dem, sier statssekretæren, og forteller at hele 25 prosent av asylsøkerne som kommer til Norge har Dublin-saker.

– Vil ikke spekulere

Nå mister disse gruppene pengestøtten, som ifølge Ørmen Johnsen har utgjort rundt 1500 kroner i måneden for enslige asylsøkere og det dobbelte for en barnefamilie med to til tre barn.

Ifølge fungerende informasjonssjef i UDI sitter nyankomne asylsøkere i snitt mellom fire og seks uker i transittmottak.

– Hva tror UDI vil skje når asylsøkere mister pengestøtte og blir kastet ut av mottakene?

– Nei, si det, jeg vil ikke spekulere om det i avisene, svarer Sauren.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here