smartmåleren

Strålingsfaren ved AMS-smartmålerne


Etter at den nye AMS-smartmåleren ble installert hos oss i fjor, har den brakt med seg vesentlig stor bekymring og ulempe for meg og min familie. 

Kanihelpyuu er driftstekniker med ansvar for flere store eiendommer i Oslo og Akershus.
Email: abo12577@nytid.no
Publisert: 2018-06-01

Som følge av innstalleringen av den «smarte» AMS-strømmåleren som ble installert i norske hjem fjor, har jeg som forelder og myndig en del ting jeg vil ta opp med både smartmålerprodusenten Aidon samt norske strømselskaper. Etter at smartmåleren ble installert hos oss i 2017, har den brakt med seg vesentlig stor bekymring og ulempe for oss i familien.

Dette brevet er ment som en klage til smartmålerprodusentene og alle nettselskaper som benytter disse, hvor det henvises til Grunnlovens §112, om «føre-var-prinsippet». Dette er en rettighetsbestemmelse som blant annet garanterer den enkelte «et miljø som sikrer helsen» samt paragraf 102 som verner om retten til privatliv.

Ekstremt høye strålenivåer

Vi har målt og registrert hvordan denne nye strømmåleren, av merket Aidon, oppfører seg hos oss (sender og mottar signaler),  Ifølge retningslinjene fra European Academy for Environmental Medicine, EUROPAEM, er anbefalt strålingsgrense for slik kommunikasjon 100µW/m2 og lavere. Det viser seg i midlertidig at måleren i vårt hus kommuniserer konstant, ja, da menes det absolutt hele tiden, flere ganger pr. sekund – non stop, og til svært høye verdier. Vår måler er hyppig oppe i 60 000–70 000 µW/m2 på 1 meters avstand, og også helt opp til 1 600 000 µW/m2 (1,6 millioner). Fribruksforskriften sier at maks effekt skal være 0,5 watt. Her er altså eksponeringen på en meters avstand godt mer enn det..

For at jeg og min familie skal slippe dette, krever dere, på vegne av NVE, en legeerklæring. Samtidig gir Helsedirektoratet legene advarsler mot å skrive ut slike. Dette henger ikke sammen, og det bryter mot Grunnlovens nevnte paragraf §112.

Manglende informasjon og dokumentasjon

I forkant av innstalleringen mottok vi kun et lite info-brev (det var ikke en søknad om lov til å tre inn i vårt hus og private sfære) som fortalte at nettselskapet skulle komme og bytte ut måleren den dagen, for at det skulle bli automatisk avlesning noen få ganger i døgnet.

Abonnement kr 195/kvartal

Vi ble fortalt av montøren som satte inn måleren hos oss, at den kun skulle sende signaler over strømnettet – såkalt PLC (Power Line Communication) – slik at det ikke ville være noen strålinger fra måleren i det hele tatt. Dette er jo langt i fra sannheten: Nå lyser det rødt i RF-måleapparatet, og den viser en konstant grunnstøy med hyppige høye signaler.

Hadde huset blitt bygget samtidig med, eller …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?