Bestill høstutgaven her

Strålingsfaren ved AMS-smartmålerne

Etter at den nye AMS-smartmåleren ble installert hos oss i fjor, har den brakt med seg vesentlig stor bekymring og ulempe for meg og min familie. 

Som følge av innstalleringen av den «smarte» AMS-strømmåleren som ble installert i norske hjem fjor, har jeg som forelder og myndig en del ting jeg vil ta opp med både smartmålerprodusenten Aidon samt norske strømselskaper. Etter at smartmåleren ble installert hos oss i 2017, har den brakt med seg vesentlig stor bekymring og ulempe for oss i familien.

Dette brevet er ment som en klage til smartmålerprodusentene og alle nettselskaper som benytter disse, hvor det henvises til Grunnlovens §112, om «føre-var-prinsippet». Dette er en rettighetsbestemmelse som blant annet garanterer den enkelte «et miljø som sikrer helsen» samt paragraf 102 som verner om retten til privatliv.

Ekstremt høye strålenivåer

Vi har målt og registrert hvordan denne nye strømmåleren, av merket Aidon, oppfører seg hos oss (sender og mottar signaler),  Ifølge retningslinjene fra European Academy for Environmental Medicine, EUROPAEM, er anbefalt strålingsgrense for slik kommunikasjon 100µW/m2 og lavere. Det viser seg i midlertidig at måleren i vårt hus kommuniserer konstant, ja, da menes det absolutt hele tiden, flere ganger pr. sekund – non stop, og til svært høye verdier. Vår måler er hyppig oppe i 60 000–70 000 µW/m2 på 1 meters avstand, og også helt opp til 1 600 000 µW/m2 (1,6 millioner). Fribruksforskriften sier at maks effekt skal være 0,5 watt. Her er altså eksponeringen på en meters avstand godt mer enn det..

For at jeg og min familie skal slippe dette, krever dere, på vegne av NVE, en legeerklæring. Samtidig gir Helsedirektoratet legene advarsler mot å skrive ut slike. Dette henger ikke sammen, og det bryter mot Grunnlovens nevnte paragraf §112.

Manglende informasjon og dokumentasjon

I forkant av innstalleringen mottok vi kun et lite info-brev (det var ikke en søknad om lov til å tre inn i vårt hus og private sfære) som fortalte at nettselskapet skulle komme og bytte ut måleren den dagen, for at det skulle bli automatisk avlesning noen få ganger i døgnet.

Vi ble fortalt av montøren som satte inn måleren hos oss, at den kun skulle sende signaler over strømnettet – såkalt PLC (Power Line Communication) – slik at det ikke ville være noen strålinger fra måleren i det hele tatt. Dette er jo langt i fra sannheten: Nå lyser det rødt i RF-måleapparatet, og den viser en konstant grunnstøy med hyppige høye signaler.

Hadde huset blitt bygget samtidig med, eller etter utrullingen av de nye AMS-målerene, så hadde nok ikke sikringsskapet vårt blitt bygget der det står i dag. Strømselskapene hadde også måtte sendt oss en søknad om å få montere inn trådløs kommunikasjon med overvåking av vårt strømforbruk, men jeg tviler sterkt på at de hadde fått søknaden innvilget.

Vi har heller ikke sendt noen søknad om å få slik overvåking i vårt hjem. Det hjelper ikke hvor mye dere refererer til nettleiekontrakten – om at vi står fritt til å velge målerutstyr – for slik vi leser kontrakten, står det vitterlig MÅLEUTSTYR og ikke SENDERUTSTYR med OVERVÅKNING.

Som i alle andre tilfeller er det normalt å sende søknad på forhånd, før man starter installasjoner. Etter det vi kan se, har ikke vår husstand mottatt en slik søknad. Vi ber derfor strømselskapene og produsentene av måleapparatene om å sende en søknad med tilhørende dokumentasjon på det utstyret som er montert.

Dokumentasjonen må minst inneholde følgende:

 1. Utstyrsspesifikasjon der det fremgår tydelig maksimal sendereffekt oppgitt i W, maksimalt eget forbruk oppgitt kWh/år, kommunikasjonstype og intervall for sendinger.
 2. Dokumentasjon på hvordan kommunikasjonsmodulen kommuniserer med andre målere i nærområdet.
 3. Måleresultater som viser sendereffekt og intervall for 24 timer, på akkurat den måleren dere har et ønske om å få installert i vårt hjem.
 4. Rapporter som viser at langtidseksponeringen ikke påvirker mennesker, dyr eller utstyr som er sensitivt for støy i nærmiljøet. Rapportene må være publiserte og objektive, og det må gå tydelig frem hvem som har bestilt dem. (ICNIRP 1998 aksepterer jeg ikke.)

Vi viser også til nyere grenseverdier satt i Bioinitiativ-rapporten 2012 som referanse, og ikke ICNIRP 1998 (som avslørt på fransk TV er korrupte).

Internasjonale retningslinjer er utilstrekkelige

Den internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP) utga i 1998 «Retningslinjer for å begrense eksponeringen fra variable elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt (opptil 300 GHz)».

Disse retningslinjene følges av WHO og en rekke land rundt om i verden. WHO oppfordrer alle nasjoner til å følge disse internasjonale retningslinjene for å fremme internasjonal harmonisering av standarder.

I 2009 sendte ICNIRP ut en uttalelse der de stadfester sine retningslinjer fra 1998, siden den vitenskapelige litteratur publisert etter dette tidspunkt – etter deres mening – «ikke har gitt holdepunkter for skadevirkninger ved eksponering som er lavere enn de nedre referanseverdiene, og derfor ikke gir grunnlag for noen umiddelbar revisjon av retningslinjene for begrensning av eksponering for høyfrekvente elektromagnetiske felt».

Nå lyser det rødt i RF-måleapparatet og den viser en konstant grunnstøy med hyppige høye signaler. 

ICNIRP forsvarer fortsatt denne påstanden, selv om det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget i stadig større grad tilbakeviser den. Siden de internasjonale retningslinjene ikke dekker langtidseksponering og lavintensitetseffekter, er det vår oppfatning at de er utilstrekkelige for å beskytte folkehelsen.

I 2002 gjorde WHO klassifiseringen fra International Agency for Research on Cancer (IARC) om ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felt (ELF EMF) gjeldende. Klassifiseringen av radiofrekvent stråling (RFR) ble gjeldende i 2011. Klassifiseringen sier at EMF er mulig kreftfremkallende for mennesker (gruppe 2B).

Til tross for IARCs konklusjoner, fortsetter WHOs lille kontor «The International EMF Project» å hevde at det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å rettferdiggjøre en reduksjon av de nevnte doseringsgrensene for eksponering.

Internasjonal appell fra 220 forskere

Også mange forskere som er engasjert i studiet av biologiske og helsemessige effekter av ikke-ioniserende elektromagnetiske felt (EMF), oppfordrer til beskyttelse mot disse.

Basert på sin publiserte forskning er de alvorlig bekymret for den allestedsnærværende og økende eksponeringen for EMF som skapes av elektriske og trådløse enheter.

Disse inkluderer apparater som sender ut radiofrekvent (RF) stråling, som for eksempel mobiltelefoner, trådløse telefoner og deres basestasjoner, WiFi, antenner for kringkasting, automatiske strømmålere, og baby- monitorer samt elektrisk utstyr og infrastruktur som brukes til levering av strøm, og som genererer ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felt (ELF EMF).

En lang rekke nyere vitenskapelige publikasjoner har vist at EMF påvirker levende organismer ved nivåer langt under de fleste internasjonale og nasjonale retningslinjer. Effektene omfatter økt kreftrisiko, cellestress, økning i mengden av skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funksjonelle endringer i reproduksjonssystemet, lærings- og hukommelsessvikt, nevrologiske lidelser og negative effekter på menneskers generelle trivsel. Skadene er heller ikke begrenset til mennesker, da vårt kunnskapsgrunnlag i økende grad viser skadevirkninger også for plante- og dyrelivet. Deres funn appellerer spesielt til FN og alle FNs medlemsstater om å oppfordre Verdens helseorganisasjon (WHO) til å utøve sterkt lederskap for å sørge for at det utvikles mer beskyttende EMF-retningslinjer, å oppfordre til skadeforebyggende tiltak, og å lære folk flest om helserisikoen – særlig risiko for barn og fosterutvikling.

Ved ikke å handle unnlater WHO å oppfylle sin rolle som verdens ledende folkehelseorgan.

Vil du vite mer om AMS-strømmålere og strålingsfare? Se einarflydal.comstoppsmartmaalerne.no og smartskandalen.no, for mer informasjon.
Se også http://www.iemfa.org/emf-scientist-appeal-to-the-united-nations/

Dan Kanihelpyuu
Kanihelpyuu er driftstekniker med ansvar for flere store eiendommer i Oslo og Akershus.

8 kommentarer

 1. Om du har utfordringer med ditt nettselskap eller NVE, så bare ring meg 98007509, så hjelper jeg deg bli kvitt morroà 😀

  Dette skal vi få en stopp og slutt på UASNETT !

 2. Selv maks sendestyrke for måleren burde ikke gå gjennom et Faradays bur.

  Ser at dette “buret” ikke vil skjerme 100%, siden bakside av (og evt kabelføring til) måleren blir uskjermet, men en god forskjell burde absolutt måles.

  Har du mulighet til å tape opp folieløsningen og måle igjen?

 3. NVE og kraftbransjen har valgt billigste løsning ved utbygging av AMS i Norge: Trådløs teknologi med pulserende og helseskadelig stråling.
  Som det fremgår av innlegget begynner historiene å dukke opp alle steder i landet; om strømkunders negative og tildels dramatiske erfaringer i form av helseplager etter installasjon.
  Kan nettselskapene virkelig tvinge oss til installasjon? Anbefaler alle å sette seg inn i saken – og utsette installasjon så lenge som mulig.
  Smartmåleren er en høyst diskutabel sak som både berører helse, privatliv, strømpriser og forsyningssikkerhet.

  Les gjerne mer her:
  https://stoppsmartmaalerne.no/

 4. Hei Bergtor. Ja det er sant det du sier. Og vi som er var kollegaer i sin tid vet nok en god del om dette 😉

 5. Det er ikke nok. Dessuten er målerene konstruert slik at de øker signalstyrken når det er behov, som ved dårlig kontakt med andre målere.

 6. Det er så mange som elsker trådløs forbindelse, at vi soom er avhengig av kopperkabel telefon står i fare for å miste den stråleefrie muliggheten.

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

- Advertisement -spot_img

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte