Støtter Samtiden-kritikk

Kvinnefronten støtter Martine Aurdals kritikk av Samtidens prostitusjonsdekning. PFU-leder Per Edgar Kokkvold fraråder tidsskriftets omtale av horekunder.

– Jeg er enig med Aurdal i det meste av det hun skriver, sier Anne Kalvig i Kvinnefrontens Landsstyre. Kalvig er også lektor i religionshistorie ved Universitetet i Stavanger.

Det var i forrige ukes utgave av Ny Tid at debattredaktør Martine Aurdal satte et kritisk søkelys på det høyt respekterte tidsskriftet Samtiden og redaktør Knut Olav Åmås’ presentasjon av prostituerte. Debatten havnet fredag i NRK P2s Dagsnytt 18, der Aurdal møtte Åmås og journalist Martin Gaarder til engasjert ordveksling.

Aurdal kritiserte identifiseringen av prostituerte Gina og hennes horekunder, hvori inkludert en “Afrika-ekspert” i en humanitær organisasjon.

Også Kalvig lurer på hva hensikten med Samtidens artikkel er:

– Er det å få fram at det er mange forskjellige historier blant de prostituerte? Det har vi hørt før, det er gammelt nytt, ikke minst takket være PRO-senterets polemikker. Men slikt står i veien for det langt viktigere spørsmålet om vi vil at kjøp av andres kropp og seksualitet skal være lovlig eller ikke, sier Kalvig.

Lederen av Kvinnefronten i Stavanger hadde ønsket seg et helt annet fokus i Samtiden, selv om forfatterens vinkling er én mulighet.

– Det er symptomatisk og forstemmende at det bestandig er kvinnen det fokuseres på når man skal diskutere prostitusjon, så lenge det er flest menn i systemet. Det er først og fremst horekundene som florerer. Slik jeg leser Martin Gaarders artikkel, er han mest interessert i å fokusere på hennes seksualitet, og han skriver mest intenst når han forteller at hun av og til får orgasme med kundene sine. Det synes jeg er et lite interessant poeng. At så mange menn tenner på å utnytte kvinners sårbarhet, er mye mer sensasjonelt, sier Kalvig.

Delte meninger

Kvinnefronten reagerer imidlertid ikke på det som kan fortolkes som manglende anonymisering av to av Ginas kunder.

– Så lenge det ikke er noe forbud mot å kjøpe seksuelle tjenester i Norge, har de to ikke gjort noe ulovlig. Og om de ikke kan stå for det de har gjort, ja, så er det kanskje best om de tar et oppgjør med seg selv, sier Kalvig.

Liv Jessen, leder av PRO-senteret i Oslo, synes på sin side at det er viktig at Samtiden har fått fram Ginas historie:

– Jeg synes ikke Aurdal begrunner vreden sin. Hun skriver at “selvsagt er virkeligheten mer sammensatt,” men så virker det som hun ikke vil at den skal være det likevel. I så fall forstår jeg det. Hver gang vi forsøker å nyansere bildet av de prostituerte ved å si at det ikke er like for alle, blir vi beskyldt for å glorifisere og normalisere. Jeg synes det er viktig å få fram Ginas historie. Den er like sann som lidelseshistorien. Vi møter den ofte blant de nigerianske kvinnene vi arbeider med, sier Jessen.

E-post til PFU

PRO-senterets leder mener også det er bra at Gina står fram fullt gjenkjennelig på fotografi.

– Blant deler av den feministiske bevegelsen er det en tendens til å se på prostituerte som barn vi må bestemme over. Hvis Gina sier det er greit å stå fram med bilde, vil Aurdal da si til henne at hun ikke vet sitt eget beste? Jeg synes vi bør gå i oss selv og se om ikke slike holdninger faktisk er direkte undertrykkende. Kvinnefrigjøring er at alle kvinner skal få bestemme selv – også prostituerte, sier Jessen.

Per Edgar Kokkvold, leder i Pressens Faglige Utvalg (PFU), reagerer ikke på identifiseringen av Gina, men er i likhet med Aurdal enig i omtalen av Ginas horekunder i Norge.

– Her i PFU har vi fått en kopi av en anonym e-post som er sendt til Åmås i forbindelse med informasjonen om Afrika-eksperten. Der står det: “Dere kan ha ødelagt familier med det dere skrev. Hvordan kan dere få sove om natten?” Den det dreier seg om, vil kjenne seg igjen i artikkelen. Det er nå så sin sak; problemet er at det vil kaste mistanke over flere. Vi har tross alt ikke så mange Afrika-eksperter i kjente, norske humanitære organisasjoner, sier Kokkvold

– Hva om Samtiden driver tåkelegging? At han egentlig er Asia-ekspert?

– Det forandrer ingenting. Mistanken er likevel kastet over medlemmer av en liten gruppe. Det er en formulering jeg ville advart mot om noen hadde spurt meg på forhånd.

– Vil PFU foreta seg noe overfor Samtiden?

– Ikke med mindre vi får en klage, sier Kokkvold.

Kommentarer