Stortinget vil skille

Et klart flertall på Stortinget går inn for å skille stat og kirke. Nøkkelen ligger i Ap.

Trondheim 20040706. Sommeren 2004.Knallsommeren de fleste av oss ser fram til
Ny Tid
Email: abo00@nytid.no
Published date: 01/12/2006
Kommentarer