Stortinget tar over Finnmarksloven

– For å forsikre oss om at regjeringens arbeid med Finnmarksloven ikke har brutt urfolkskonvensjonene, må Stortinget konsultere Sametinget og fylkestinget i Finnmark, sier Knut Storberget (Ap).

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Kontakten mellom regjeringen på den ene siden og Sametinget og fylkestinget i Finnmark på den andre siden har ikke vært god nok i prosessen fram mot forslaget til ny finnmarkslov.

Det mener stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap), som nå legger fram et uvanlig forslag i justiskomiteen om at Stortinget skal ta over dialogen med partene i Finnmark.

– Så raskt som mulig vil Arbeiderpartiet foreslå for justiskomiteen at Stortinget konsulterer Sametinget og fylkestinget i Finnmark om Finnmarksloven. Så vidt jeg vet har det ikke skjedd tidligere at Stortinget på denne måten tar over regjeringens jobb, forteller Storberget.

Etter det Ny Tid kjenner til, vil Arbeiderpartiet få justiskomiteen med på forslaget.

– Vil forsikre meg

Bakgrunnen til forslaget er artikkel 6 i ILO-konvensjon 169, som omhandler urfolks rettigheter. Her slås det fast at urfolk har krav på å bli konsultert i saker som angår dem.

– Det er ikke bare innholdet i Finnmarksloven som må måles opp mot urfolkskonvensjonene, men også prosessen fram mot innføringen av loven. Jeg vil foreløpig ikke si at regjeringen har brutt ILO-konvensjonen på dette området. Men ved at Stortinget konsulterer partene i Finnmark, vil jeg forsikre meg om at dette ikke skjer, sier Storberget, som personlig mener at kontakten med Sametinget og fylkestinget i Finnmark ikke har vært god nok.

– Vi støtter forslaget

Etter alt å dømme vil Storberget få resten av justiskomiteen med på det noe uvanlige forslaget.

– Ja, jeg støtter forslaget. Vi hadde et møte i justiskomiteen på tirsdag hvor dette ble diskutert. Jeg tror alle er enige om at det er viktig med konsultasjoner i denne saken, bortsett kanskje fra Fremskrittspartiet. De har spilt seg selv utenfor sidelinja ved å gå inn for folkeavstemming om Finnmarksloven i Finnmark, sier Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hun toner på sin side ned det at Stortinget her tar et utradisjonelt grep om saken.

– Jeg tror ikke vi skal lage dette til en stor konfrontasjon eller fokusere på hvor god eller dårlig regjeringens konsultasjoner har vært, mener Thorkildsen, som heller vil ha fokus på enigheten om konsultasjoner og grundig arbeid videre med en stor og vanskelig sak.

– Kan slå begge veier

Hvis Stortinget konsulterer partene i Finnmark, betyr ikke det automatisk en fordel for Sametinget, ifølge Aps Storberget.

– Konsultasjonene kan slå begge veier; det kan føre til at Sametingets synspunkter får mer gjennomslag, eller mindre gjennomslag. Poenget er at det er viktig å gjennomføre en grundig prosess. Det er ikke hvert år vi gir bort 96 prosent av et fylke, sier han, og sikter til andelen av Finnmark som skal forvaltes under Finnmarksloven.

Regjeringen har lagt ut Finnmarksloven til høring. Dette er ikke godt nok for Storberget.

– En høring er ikke konsultasjoner. Regjeringen har lagt fram en gammelmodig høring, som er en enveiskommunikasjon, en tale. Konsultasjoner er derimot en reell dialog, og det er dette ILO-konvensjonen krever, mener Storberget.

– Norge må pløye ny mark

Norges arbeid med Finnmarksloven blir fulgt med stor interesse og argusøyne i andre deler av verden hvor urfolk kjemper for sine rettigheter til land og vann.

– Her må Norge pløye nye mark, da må vi tørre å jobbe uortodokst. Og uansett utfallet, det er veldig viktig at Finnmarksloven får en høy grad av legitimitet i Finnmarks befolkning, sier Storberget.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here