Stortinget – en rollemodell med riper i lakken

REGELVERK: Åpenhet er kanskje det viktigste forebyggende tiltaket mot korrupsjon
Gro Skaaren-Fystro
Skaaren-Fystro er spesialrådgiver i Transparency International Norge.
Email: skaaren@transparency.no
Publisert: 03.06.2019

Europarådets antikorrupsjonsorgan (GRECO) har evaluert regelverket til de europeiske parlamentene, og en endelig rapport om Norge foreligger nå. Norge får ros for å ha oppfylt anbefalingene, som blant annet har ført til endringer i Stortingets etiske retningslinjer og regelverk for registrering av representantenes verv og økonomiske interesser. Norge framheves som en rollemodell til inspirasjon for andre GRECO-medlemmer.

Det er veldig bra at Norge leder an i dette forebyggende arbeidet med nye bestemmelser for åpenhet og antikorrupsjon, men det er ingen grunn til å hvile på laurbærene.

Svindel med reiseregninger til flere stortingsrepresentanter det siste året står i grell kontrast til skrytet fra GRECO, og det kommer derfor ytterligere krav til regulering og kontroll fra flere hold. Revisorforeningen foreslår et reiseregningssystem som baseres på faktiske kostnader med dokumentasjon. På den måten får man ikke refundert kostnader for reiser som ikke har funnet sted. Det burde være selvsagt.

At mulighetene for å jukse gjøres så små som mulig, er nok en fordel for alle, også for de folkevalgte. Samtidig er det skuffende å se at et system som må være basert på tillit, slår sprekker. Det forventes at representanter som er valgt til tillitsverv med privilegier som vanlige arbeidstakere ikke har, opptrer med en høy grad av integritet og god rolleforståelse.

Media har spilt en viktig rolle i avsløringene av reiseregningssakene, og Stortingets politianmeldelser har sendt viktige signaler om grensesetting. Innskjerping av refusjonsrutiner og kontroll er nødvendig, og partiene må ta den jobben på alvor. Samtidig bør man kunne forvente etterlevelse av regelverk også når man ikke blir kontrollert, og dette gjelder spesielt for stortingsrepresentanter.

Høy grad av tillit forutsetter lav grad av korrupsjon, og åpenhet er kanskje det viktigste forebyggende tiltaket. Åpenhet er derfor et gjennomgangstema for GRECOs anbefalinger som Stortinget nå har gjennomført.

I tillegg burde Stortinget innføre større åpenhet om hvem representantene møter og dermed hvem som påvirker utformingen av politikken deres. Det har i årenes løp vært gjort mange forsøk på å etablere et lobbyregister på Stortinget der det registreres kontaktinformasjon og hvilke interesser lobbyistene har. Så langt har ikke dette lykkes, og det er underlig at det skal være så vanskelig i et land som tar mål av seg til å være best i klassen på åpenhet. Det gode skussmålet fra GRECO burde gi inspirasjon til å etablere et slikt register.

Gratis prøve
Kommentarer