Storkrig i Ukraina mellom Nato og Russland?


Ny Tid hadde i juli en artikkel på trykk om opptrapping av kampene i Øst-Ukraina. Artikkelforfatter Aslak Storaker gjør et nummer ut av at det kan bli storkrig mellom Nato og Russland. Dette fremstår som noe apokalyptisk. I hvor mange konflikter har USA og Sovjet stått på hver sin side? Hvorfor skal det eskalere til […]

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2015-08-19

Ny Tid hadde i juli en artikkel på trykk om opptrapping av kampene i Øst-Ukraina. Artikkelforfatter Aslak Storaker gjør et nummer ut av at det kan bli storkrig mellom Nato og Russland. Dette fremstår som noe apokalyptisk. I hvor mange konflikter har USA og Sovjet stått på hver sin side? Hvorfor skal det eskalere til storkrig denne gangen? Riktignok grenser Ukraina til Russland, men også Afghanistan grenset til Sovjet uten at borgerkrigen i Afghanistan eskalerte til storkrig mellom USA og Sovjet. Det er også holde-
punkter for at Vesten støttet opprøret i Tsjekkoslovakia i 1968. Både i Afghanistan og i Tsjekkoslovakia rullet russiske styrker inn, begge gangene uten at det ledet til krig mellom supermaktene. I stedet kunne USA innkassere betydelige propaganda-
seire. Ikke en gang Sovjets utplassering av atomraketter på Cuba ledet til krig mellom supermaktene, skjønt det var nære på. Og hva med Krim-halvøya? Heller ikke dét ledet til storkrig.

Hvorfor skal det eskalere til storkrig denne gangen?

Ikke et alternativ. Dersom Russland skulle invadere Ukraina, peker historien mot at dette blir et voldsomt medietap for Russland – et grusomt blodig slag, og massiv støtte til Ukraina hva gjelder etterretning, våpen, undercover spesialsoldater og frivillige soldater fra Vesten – kanskje også dronebombing. Resultatet vil være et langvarig vestlig hat mot Russland. De enkelte tingene hver for seg er god nok grunn for Russland til ikke å invadere Ukraina. Retorikken fra Russland er derimot annerledes, hvor enhver utvidelse av Nato mot Russland er utelukket. At retorikken må være slik, betyr ikke at Russland vil invadere Ukraina dersom Ukrainas tilnærming mot Nato fortsetter. Handlingsalternativet for Russland vil være å se til at utbryterrepublikkene får høyere grad av autonomi. Det er snarere her spenningen ligger – ikke i noen fare for storkrig. Teorien er altså at jo mer Vesten pusher på Kiev-regimet til å bli en del av Nato, desto sikrere er det at utbryterrepublikkene blir selvstendige stater. Scenariet er vel åpenbart for EU, men USA velger likevel å pushe på for i det minste å få tre fjerdeler av Ukrania inn i Nato, pluss vinne nok en propagandaseier.

Forsiktige. Selv om Vesten ynder å fremstille det motsatt, har stormakten Russland akkurat som Kina en forsiktig utenrikspolitikk. Statene gjør sjelden noe overilt, men reserverer seg generelt mot …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal