Støres døve øre

Hvordan forsvarer du den norske spagatpolitikken, Støre?

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
[interesser] Først litt ros: 5. desember lanserte utenriksminister Jonas Gahr Støre med brask og bram bokserien «Globale Norge – hva nå?», spekket med uavhengige innspill om Norge i verden. Tidligere i høst redigerte justisminister Knut Storberget antologien «Bjørnen sover», mens forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har åpnet nettsiden forsvarsdialog.no.

Regjeringa åpner for innspill over en lav sko, helt i tråd med lærebøkene i strategisk informasjon og samfunnskontakt, sjekk for eksempel J. E. Grunigs tekster om «toveis symmetrisk kommunikasjon». Ved å la alle kritiske røster komme til ordet, sågar i en bokserie med UDs staslige logo på coveret, kan regjeringa si: jo visst, vi lytter.

Spørsmålet er om hele dialoglinja mest blir et virkemiddel for å framstå som lydhør. Jeg håper og tror, enn så lenge, at det er noe mer, men svaret avhenger av hva Støre og kompani faktisk gjør. Det er fint å invitere til dialog, men det kan ikke være en unnskyldning for ikke å ta politiske grep. Regjeringa er nå over halvveis i fireårsperioden, og det er på høy tid å walk the walk.

Støre har titulert sin store samtale «Refleks – norske interesser i en globalisert verden». Det er i alles interesse at internasjonalt samarbeid fungerer, og bidrar til at fattige land kommer ut av hengemyra og kan håndtere problemer knyttet til sikkerhet og miljø. De siste ukenes klimaforhandlinger på Bali har med all tydelighet vist behovet for sterkere globale institusjoner. Men kan norske interesser på kort og lang sikt komme i konflikt med hverandre, Støre?

Her ligger det en hund begravet. «Det er en åpenbar konflikt mellom norske næringsinteresser og en utviklingsvennlig politikk. Norsk industri og norske bønders interesser må vike», sa Magnus Bjørnsen i Fellesrådet for Afrika til Ny Tid 19. oktober. «Det er ingen motsetninger mellom norske næringsinteresser og næringsinteresser i u-land» svarte statssekretær Ola T. Heggem (Sp) i landbruksdepartementet.

Støre, hvem er du enig med, og hvordan kan du forsvare den norske spagatpolitikken som spriker mellom liberalisme på fisk og proteksjonisme på landbruk? Er du enig med Bjørnsen i at norsk subsidiepolitikk legitimerer EUs og USAs landbruksdumping som ødelegger for verdens fattige?

Det er ikke i Norges interesse på lang sikt å stå steilt på for norske kortsiktige interesser, verken i handelspolitikken eller i spørsmålet om olje og klima. Oljefondet er nå på over 2008.000.000.000 kr. Hvorfor investeres ikke fondet med den hensikt å demme opp for skadevirkningene av oljebruken som fyller fondet? Slike investeringer vil komme til å lønne seg på mer enn én måte.

---
DEL