Storebror strammer grepet

I Norge mener 53 prosent at personer kan holdes i forvaring så lenge man vil uten at de stilles for retten.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Hvorfor synes folk det er ok å være overvåket? Hvorfor er det så spesielt akseptabelt å blottlegge seg fullstendig for ukjente i Norge? I løpet av den siste tiden har flere undersøkelser om Norges holdninger blitt lagt på bordet. Begge har vist en elendig forfatning for personvernet. Samtidig har den regjeringsoppnevnte Personvernskomisjonen kommet med en rekke forslag for å styrke personvernets stilling i en hverdag stadig i endring og påvirkning av teknologisk utvikling.

Ut fra en av undersøkelsene kan det se ut som om nordmenn ikke har noe forhold til demokrati, rettstaten og personvernet i Norge. Hele 86 prosent er villige til å sette til sides rettsikkerheten til norske borgere. Dette kommer frem i nye tall fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjenestes undersøkelse om holdninger til offentlige myndigheter. Undersøkelsen er gjennomført i 33 land av The International Social Survey Programme (ISSP) i 2006. Undersøkelsen går inn på forvaring, telefonavlytting og ransaking. I Norge mener 53 prosent at personer kan holdes i forvaring så lenge man vil uten å stille dem for retten, 86 prosent mener at man kan avlytte folks telefonsamtaler og 58 prosent aksepterer at man tilfeldig stopper og ransaker folk på gata.

Demokrati og rettsikkerhet er avgjørende i et liberalt demokrati. Når store deler av den norske befolkningen da opplyser at de mener at man skal anholde noen uten grunn, at man skal kunne ransake tilfeldige på gata og overvåke menneskers telefonsamtaler uten noe spesielt grunnlag, er dette rystende. Britene og svenskene tar det hakket lengre enn oss nordmenn. Britene bygger nok mye av sin innstilling på erfaringene fra terrorangrepene de har opplevd over tid. Svenskenes holdninger blir kanskje heller ikke så overraskende når man ser på kampen om FRA-loven, og svenskenes historie som pådrivere for datalagringsdirektivet i EU. Sverige er ikke bare søta bror.

Men hva er det som får nordmenn til å gå like langt, og hvorfor tror nordmenn at det å fjerne rettsikkerheten og demokratiet skal gjør deres hverdag tryggere? Det grelleste eksempelet vi har i dag på bruk av makt ovenfor folk uten rettsikkerhet, er Guantanamo. Når 53 prosent av den norske befolkningen støtter slik håndtering av mennesker, blir man som liberaler redd for at dette blir et eksempel man kun ser flere og flere steder. President Obama har nå sagt at han vil legge ned Guantanamo-basen på Cuba, og det første han gjorde i Det hvite hus var å stoppe alle rettssakene ved basen i 120 dager. Dette kan være starten på en viktig vending.

Datatilsynet kan gjennom en rapport om områder i Kristiansand og Trondheim rapportere at bruken av overvåkningskamera skjer uten informasjon til den overvåkede, og de ansvarlige bruker heller ikke de ekstra minuttene det tar å informere Datatilsynet om at de har satt opp et kamera. I en verden der det blir teknisk mulig med stadig mer overvåkning og kontroll av enkeltmenneskers liv, er det helt nødvendig med en veldig kritisk tilnærming til all overvåkning. Retten til en privat sfære er en elementær menneskerettighet, og derfor kjemper Unge Venstre for en dramatisk styrking av personvernet. Det må stilles strenge krav til private og offentlige aktører når det gjelder lagring, bruk og videreformidling av informasjon som er hentet inn elektronisk. Misbruk og mangel på informasjon fra eier må møtes med strenge bøter og mulighet til å bli stengt ned.

Demokrati forutsetter at det i siste instans er borgerne som kontrollerer staten, ikke staten som kontrollerer borgerne. Generasjoner som vokser opp i dag må lide på grunn av politikere og myndighetene som tidligere har vært villige til å lempe på personvernet i møte med andre krav. Når befolkningen i tillegg er mer en gjennomsnittlig interessert i å tillate overvåkning, er det vanskelig å se hvem som skal ta forsvaret for personvernet, demokratiet og rettsikkerheten. Resultatet er at man blir født inn under storebrors øyne og fulgt fra vugge til grav med befolkningens velsignelse.

---
DEL