Store øyeblikk av ufullkommenhet


Guttorm Nordø iscenesetter vår erfaring av å være i verden – som om vi nettopp hadde ankommet den.

Forfatter og essayist.
Email: ekio@online.no
Publisert: 2016-03-17

Utstilling: Guttorm Nordø: En hyllest til folkebiblioteket. Deichmanske bibliotek 11. mars–28. august 2016

Hver gang jeg ser Guttorm Nordøs tusjtegninger, vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte. De tar oss på senga i en gjenkjennelse av noe i oss selv som vi ikke engang visste var der. Med sin suverene tusjstrek konfronterer Guttorm Nordø oss med galskapene våre, kort sagt; han har den sjeldne egenskapen å gjøre oss befriende normale. Nordøs kunst bringer oss til en erkjennelse: Veien til normaliteten går gjennom galskapen, det vil si, gjennom Nordøs kunstneriske tolkning av livet.
Hvordan en slik folkelig kunstner oppstår i Norge på slutten av det tyvende århundre, skal det ikke svares på her. Men et helt liv har Guttorm Nordø med finstilt, granskende blikk – med innlevelse og involvering – registrert og nedtegnet spekteret av de menneskelige driftene, slik de kommer til uttrykk før vi har tilslørt og omdannet dem til pyntelige selvbilder. Han viser oss slik vi er, før vi er. Og det er i denne usminkede fremstillingen av vårt møte med lidenskapene at skjønnheten i Nordøs kunst består.
En mann blir spist opp av sitt eget ben; en menneskehund på skøyter går i alle retninger samtidig; en tyrefekter er mer redd for seg selv enn for oksen; danser mannen og kvinnen, elsker de, eller slåss de? I ett bilde står en kvinne klar til å hugge ned et forfjamset mannsvesen med øks, i neste bilde konfronteres mannen med sitt totalt forvirrede jeg.
Sinne og raseri, triumf og nederlag, de dypeste lengsler og misforstått kommunikasjon, og ikke minst allestedsnærværende undring og forvirring møter oss i disse skikkelsene. I bilde etter bilde iscenesetter Nordø vår erfaring av å være i verden, som var vi nettopp ankommet, som vi jo er. Drømmer, seksualitet og vold, forestillinger om å spise og bli spist, jage og bli jaget, vrenges ut i et teater hvor Nordø med sitt blikk for komikk gjør det som ligger i bunnen av erfaringene våre, om til ikonisk kunst.

Screen Shot 2016-03-16 at 13.09.06Som hos Chagall ser vi det hele mens det utspiller seg. Selve hendelsen og virkningen av den avbildes samtidig: I en dobbel eksponering fremstilles det som skjer med oss idet vi, overgitt til verden og driftene, blir levd, rystet, rammet, …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal