– Stor dose solid realisme

– Vi vet hvor krevende det er å være i regjering sammen med andre partier, sier leder i Sp, Åslaug Haga, og mener at det blir en utfordring å samarbeide med to partier som aldri har sittet i en koalisjonsregjering.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Senterpartiet har landsmøte denne helgen. Partiet samler troppene i Kristiansand, på samme hotell som SV skal ha sitt landsmøte helgen etter påske. Til høsten kan de to partiene komme til å dele regjeringsmakten sammen med Arbeiderpartiet. Ap skal ha sitt landsmøte i Oslo uka etter SV. Partileder Åslaug Haga er tidligere diplomat, har vært statsråd og er i dag partileder og stortingsrepresentant.

– Har Senterpartiet låst seg til noen avtale med SV og Arbeiderpartiet i forbiondelse med høstens Stortingsvalg?

– Det foreligger ingen avtale i dag som knytter oss til de to andre partiene. Men partiet kommer under landsmøtet til å behandle og sannsynligvis fatte et vedtak som gir Sp klarsignal om at vi bør søke makt sammen med Ap og SV.

Vi skal fatte et formelt vedtak på landsmøtet om å søke makt gjennom et rød-grønt alternativ. Det er bred enighet i partiet om den linjen vi har valgt.

– I Sp er det en fløy som ønsker tettere samarbeid mot venstre, mens det også finnes en sterk fløy som søker mer mot høyre i politikken. Hvordan skal disse fløyene samles?

– Vårt ordførerkorps blir ofte definert som mer konservativt og er de som ønsker tettere samarbeid mot høyre i norsk politikk. Men slik oppfatter jeg ikke dette i dag. Under ordførerkonferansen på mandag opplevde vi en betydelig støtte til den linjen vi har valgt. Ordførerne har innsett at dagens regjering ikke representerer en kurs som Senterpartiet ønsker. Og på landsmøtet skal vi fastsette den kursen vi skal følge etter stortingsvalget. Og vi mener at vi har mest å hente gjennom et samarbeid mellom sentrum og venstre i norsk politikk.

– Som et lite parti sammenlignet med Ap og dagens SV vil det være begrenset hvor mye dere kan få ut av et regjeringssamarbeid?

– Vi har erfaring, og vet hva det krever av oss som en del av en regjering, uansett om partiet er stort eller lite. Alle i koalisjonen må føle at de får igjennom det de mener er viktigst. For at vi skal kunne gå inn i en regjering sammen med andre partier, da må vi også se igjen vår politikk. Tre områder som vi mener er viktige for oss og som bør bli synlig i en regjering der vi deltar, er satsing på næringspolitikken; på idrett, frivillighet og kultur; og som det siste hovedområdet for oss vil vi gjenreise den lokale velferden.

Hvis vi får en regjeringsplattform som synliggjøre disse tre områdene bra, da vil vi kunne si ja til et samarbeid.

Men jeg vil understreke at innholdet i en regjeringserklæring vil vi først se etter valget. Vi må vinne valget, se hvor sterke vi er og deretter må vi forhandle oss frem til en avtale.

Vi stiller ikke noen krav på forhånd om politikken til en ny regjering, men vi må få noe igjen for å gå i regjering. Og den holdningen regner jeg med at de andre partiene også har.

– Sp og SV har noen områder de greit kan samarbeide, men så er det noen områder der dere ligger svært langt fra hverandre. Har dere funnet en nøkkel som kan låse opp disse konfliktlinjene?

– Vi har ikke forhandlet om noe som helst med Ap og SV. Det som kommer etter valget vil vi ta opp da. I dag skriver vi oss sammen fra sak til sak på Stortinget, men vi forhandler ikke om sakene.

Vi er klar over at det er områder der vi er uenige med både Ap og SV. Disse sakene vil være vanskelige å løse, men vi er opptatt av å finne en felles plattform etter valget, og så må vi forhandle oss frem til løsninger på de sakene der partiene står langt fra hverandre. Det er helt naturlig.

– Senterpartiet og Kristelig Folkeparti hadde i mange år et tett samarbeid, men etter siste valg valgte KrF å gå i regjering med Høyre. Hvordan er forholdet mellom de to partiene?

– KrF tok et veivalg for fire år siden som betyr at partiet har søkt mot høyre. Sp er et sentrumsparti, nå som den gang. Jeg skulle ønsket at KrF tok steget ut av Høyres favn og søkt mot sentrum-venstre. Jeg tror at KrF kan bli med i en rød-grønn regjering når tiden er moden.

KrF er i dag knapt til å kjenne igjen, og jeg tror ikke de kjenner seg så bra der de er i dag. Vi kunne ikke sittet i dagens regjering, men vi kan ikke sitte og vente til KrF kommer til sans og samling igjen. Vi må finne allierte slik at vi kan føre vår politikk.

– Dere skal kanskje i regjeringssamarbeid med to andre partier som for SVs del vil bli deres første regjeringserfaring, og for Ap’s del vil det være første gang de går med i en koalisjonsregjering. Hvordan vil dette samarbeidet bli?

– Det er bare Senterpartiet som er erfaring fra koalisjonsregjeringer. Vi vet alt om hvor krevende det er å sitte i regjering med andre, og hver dag være enig med de andre partiene om regjeringens politikk.

Partiene må vise stor grad av nøkternhet når et samarbeid skal settes i gang. Det ligger mange muligheter i samarbeidet, men det krever også en stor dose solid realisme hvis vi skal få det til.

– Hvordan skal dere få det til?

– For i det hele tatt å kunne bli med i en koalisjonsregjering må vi ha tillit til hverandre. Tillit bygges opp over tid, og det er dette vi nå er i gang med, der lederne i de tre partiene møtes og snakker sammen. Vi snakker ikke om politikk og innhold i en regjering, men vi lærer hverandre bedre å kjenne. Når vi sitter i regjeringskontorene, da må vi kjenne hverandre så godt, at vi vil kunne vite hvor smertegrensene er for de enkelte.

Det er viktig at vi har respekt for hverandres hjertesaker, og at vi viser den nødvendige respekten underveis. Vi vil komme i en situasjon der vi skal gi og ta, og vi skal finne frem til felles løsninger hver eneste dag.

– I spørsmål om naturvern vil det ligge sprengstoff som kan sprenge en rød-grønn regjering?

– Det er vi alle klar over at vi her har ulike syn. Men jeg lar meg ikke skremme av de områdene der vi er uenige med SV. Jeg ser på disse sakene som mulige å finne en løsning på. Dette er håndterbart, og vi skal finne de nødvendige løsningene gjennom forhandlinger.

Senterpartiets grunnsyn er at lokalsamfunnene skal ha så stor innvirkning på egne saker som det er mulig. Lokalbefolkning må tas med på råd i store og viktige saker som påvirker deres hverdag og nærmiljø. Det vil være ulike syn på de forskjellige sakene, men ser vi på saker som Naustdal og Vefsna, så mener vi at lokalbefolkningen bør bli lyttet til i større grad enn det blir i dag.

– Du har sittet som både statssekretær og statsråd, og kjenner til dette spillet fra innsiden. Er du villig til å gå inn i det igjen?

– Jeg vet at det er uhyre krevende å sitte i regjering. Men jeg gleder med til å ta fatt igjen på en slik utfordring, og den muligheten kan vi få allerede i høst.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here