Stol ikke på yes-mennene–demokratiet i søkelyset


I forbindelse med den pågående president-nominasjonen i USA trykker vi Karl Evangs tanker om demokratiet og valgprosessen. Demokratenes Bernie Sanders har gitt uttrykk for sine meninger selv om han vet at hans syn har liten sjanse til å seire. Slike syn fremmer demokratiet, og det gjør også den enorme og uventede oppslutningen om ham. 

Email: karlevang@gmail.com
Publisert: 2016-03-17

Mye av kritikken mot parti- og organisasjonsbyråkratiet er berettiget. Utvikling og framgang får man i alminnelighet bare gjennom brytninger mellom gamle og nye ideer. Noen må bringe de nye tankene fram, det gjør minoriteten, opposisjonene i de fleste tilfelle. Det som partiene og organisasjonsdemokratiet for tiden lider mest under, er den manglende forståelse av nødvendigheten av en opposisjon og respekt for slik opposisjon. Når det velges representanter til avgjørende instanser som landsmøter, for ikke å snakke om sentralstyrer eller viktigere rådgivende utvalg, ser det ofte ut som om parti- eller organisasjonsapparatet ser det som den viktigste oppgave å holde alle representanter med avvikende oppfatninger ute – og da slike folk i sakens natur gjerne er i mindretall, lar dette seg gjøre hvis man misbruker demokratiet til slikt formål. For de politiske partiene er kanskje den viktigste oppgaven å øke stemmetall ved neste valg. Partiene er derfor ofte mere opptatt …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal