Sto Libertas bak aksjonen mot Pax?


Aksjonen mot Pax startet som kjent med at Morgenbladet brakte en sterkt misvisende oversikt over forlagets økonomiske stilling. En eller flere personer har fotokopiert deler av fjorårets årsberetning, men behendig klippet bort viktige aktivaposter, så som tilgodehavender på nær én million. Disse fotokopiene ble sendt Morgenbladet, VG, NÅ, Høyres Pressekontor og en rekke kreditorer, ledsaget av en appell om at noe måtte gjøres for å stanse Pax.

Cordsen var tidligere redaktør av Orientering, og med ved navneskiftet til Ny Tid i 1975.
Email: kjellcordtsen@gmail.com
Publisert: 2018-11-01

Orientering 2. november 1968

Morgenbladet reagerte spontant. Med overskriften «Pax balanserer på randen av konkurs» fikk redaktør Christensen og hans bakmenn satt fart i kreditorene.

– Vi fortalte Morgenbladet at styrets aksjonsprogram for bedring av driften i 1963 har vært så vellykket at vi med fortsatt drift kan komme over vanskelighetene, og at vi derfor satser på fortsatt drift med utvidet egenkapital, sier forlagssjef Tor Bjerkmann til Orientering. – Samtidig vet Morgenbladet at vår henvendelse til enkeltpersoner om tegning av aksjer vil kunne gi oss den egenkapital som er nødvendig for å stabilisere driften.

– Av dette har Morgenbladet da trukket den konklusjon at det gjaldt å slå til nå, for om mulig å skremme potensielle aksjonærer.

– Og det har man klart?

Abonnement kr 195/kvartal

– Resultatet har i stedet vært en landsomfattende og spontan reaksjon fra forlagets venner. Den gir et berettiget håp om at vi skal komme over denne akutte krisen. Men samtidig har pågangen fra kreditorene vært så sterk at vanskene langt fra kan sies å være overvunnet.

– Lar de seg overvinne, vil mange spørre.

– Det gjør de så absolutt hvis de som tror på Pax, viser sin tro i handling – og gjør det nå. Klarer vi å komme over krisen de nærmeste uker, har vi tilsagn om fortsatt produksjon. Driftsresultatet for 1968 peker i retning av overskudd. Boksalget ligger 10 prosent høyere enn i fjor, samtidig med at utgiftene er vesentlig redusert. Og allerede neste år vil salg av varebeholdningen dekke 60 prosent av forlagets totale omkostninger.

– Det henger igjen sammen med at omsetningshastigheten på billigbøker ikke er stor. For å bygge opp et slikt billigbokforlag kreves derfor en betydelig kapital. Men etter noen år vil varebeholdningen ligge der som en garanti og salget av hver bok fortsette langsomt, men sikkert. Det er med andre ord likviditeten som er vårt problem, ikke driften.

– Men noe overskuddsforetagende blir Pax neppe?

– Nei, Pax er en «non-profit organisation», som det står på døren. Den ungdom vi først og fremst når, kan ikke støtte oss økonomisk. Forlaget utspringer fra en politisk idé, og radikale politiske idéer er ikke økonomisk lønnsomme. Bare støtten fra de mange kan derfor redde Pax over den aktuelle krisen.

– Vi har allerede klar en vår-
liste på 30 bøker med temaer fra dagens sosialistiske debatt, avsløring av maktstrukturen i …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)