Still spørsmål ved alt!

TENKEREN: William Godwin var en av sin tids viktigste tenkere, men i dag er han nesten glemt.

Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.
William Godwin. A Political Life
Forfatter: Richard Gough Thomas
Forlag: Pluto Press, Storbritannia

TENKEREN: William Godwin var en av sin tids viktigste tenkere, men i dag er han nesten glemt.

Godwin har likevel gitt viktige bidrag til den autoritetskritiske filosofien: Mennesker må selv finne den moralsk riktige handling, oppgaven kan verken overlates til myndigheter eller maktpersoner.

Det er en utbredt forestilling at skillet mellom «The Two Cultures» som C.P. Snow snakker om, oppsto i romantikken. Det stemmer ikke. For den engelske filosofen og forfatteren William Godwin (1756–1836) var teknologiske framskritt og forbedring av menneskeslekten to krefter som trakk i samme retning. På slutten av 1700-tallet var Godwin den ledende radikale tenkeren i England, og han befestet denne posisjonen med utgivelsen av sitt store verk An Enquiry Concerning Political Justice i 1793. Her stiller Godwin seg negativ til styresmakter av alle slag, og fastslår at den menneskelige fornuft gjør alle lover og styresmakter overflødige. Godwin er også negativ til større forsamlinger og møter, da disse vil bli dominert av de mest høylytte eller retoriske deltakerne. Den ideelle situasjon for utveksling av ideer er for Godwin en reflektert samtale mellom to individer: Her er det ikke noe publikum å ta hensyn til, og man kan derfor konsentrere seg om idéutvekslingen. I en slik samtale kan man prøve ut forskjellige resonnementer på samme måte som i litteraturen: Begge vil kunne hjelpe oss til å innse hvordan ting kunne vært annerledes. For det gjelder å se hinsides det eksisterende systemet som har påvirket alt og alles bevissthet.
Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.
Abonnement kr 195 kvartal