Still spørsmål ved alt!


TENKEREN: William Godwin var en av sin tids viktigste tenkere, men i dag er han nesten glemt.

Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.
Email: kjetkor@online.no
Publisert: 28. mai 2019
       
William Godwin. A Political Life
Forfatter: Richard Gough Thomas
Forlag: Pluto Press, Storbritannia

Godwin har likevel gitt viktige bidrag til den autoritetskritiske filosofien: Mennesker må selv finne den moralsk riktige handling, oppgaven kan verken overlates til myndigheter eller maktpersoner.

Det er en utbredt forestilling at skillet mellom «The Two Cultures» som C.P. Snow snakker om, oppsto i romantikken. Det stemmer ikke. For den engelske filosofen og forfatteren William Godwin (1756–1836) var teknologiske framskritt og forbedring av menneskeslekten to krefter som trakk i samme retning. På slutten av 1700-tallet var Godwin den ledende radikale tenkeren i England, og han befestet denne posisjonen med …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging