Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

«Det stemmer at jeg advarte,» sier Barth Eide


...

Avatar
Email: eirikvold@hotmail.com
Publisert: 2017-12-01

Ifølge USAs ambassade fortiet den norske regjeringen krigen i Afghanistan og villedet publikum ved å fremstille det som om Norge bare deltok i sivile oppgaver i landet. Ny Tid spør tidligere forsvarsminister og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Espen Barth Eide hva han tenker om det:

«Det var ingen politikk for å fortie eller hindre debatt. Jeg opplevde at vi diskuterte Afghanistan hele tiden. Grunnen til at vi snakket mye om en politisk løsning, stabilisering og gjenoppbygging, var at dét var det overordnede målet for både FN og ISAF, mens den militære delen var et middel og ikke et mål i seg selv. Men vi underslo ikke at militærmakt var nødvendig og riktig, at risikofylte situasjoner ville oppstå og at man både ville måtte ta og tape liv.»

I et annet dokument skriver ambassaden at du advarte USA mot åpent å be om Telemarksbataljonen til Afghanistan, fordi «dette ville fremprovosere politisk debatt» og dermed undergrave støtten til Afghanistan-innsatsen?

«Det stemmer at jeg advarte mot dette. Vi følte det var bred oppslutning om vår Afghanistanpolitikk. Vi ønsket ikke å sende Telemarksbataljonen til Sør-Afghanistan på det tidspunktet, og om Bush-administrasjonen skulle laget en masse støy med krav til at Norge måtte endre sin måte å bidra på i Afghanistan, så ville nok ikke det ført til økt oppslutning.»

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Audun Lysbakken, som litt senere skulle gå inn i den rødgrønne regjeringen, sier til Ny Tid at den amerikanske ambassadørens beskrivelse av mangel på informasjon av krigen er ganske presis:

«Det var altfor liten åpenhet og vilje til å kalle det krig. Dette var en spesiell situasjon, der bare ett av regjeringspartiene diskuterte Afghanistan åpent, noe vi fikk mye kjeft for. Men ettertiden har vist at den folkelige skepsisen mot krigen, som SV representerte innad i regjeringen, var både sunn og klok.»

«SV ønsker en forsvarspolitikk som vil gjøre oss mindre avhengig av USA.»

Om dokumentene som avdekker USAs skjulte forsøk på å påvirke Norges regjering og opinion i favør av økt krigsdeltakelse sier Lysbakken følgende:

«Jeg er ikke overrasket over at USA forsøkte å påvirke Norge, men det er nyttig og viktig at dette kommer frem. For dette vil kunne skje igjen. Og det er nettopp derfor SV ønsker en forsvarspolitikk som vil gjøre oss mindre avhengig av USA, slik at vi har større mulighet til å stå imot slikt press.»

Se også Presset Norge til krigsdeltakelse

Abonnement kr 195 kvartal