Steinhardt grep om geologien

GEOLOGI: Alle kan og bør lære mer av geologien, mener Marcia Bjornerud. Hennes velmente forsøk på å gjøre fagets innsikter levende faller derimot på steingrunn.

Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.
Timefulness. How Thinking Like a Geologist Can Help Save the World

GEOLOGI: Alle kan og bør lære mer av geologien, mener Marcia Bjornerud. Hennes velmente forsøk på å gjøre fagets innsikter levende faller derimot på steingrunn.

Inspirert av historiefagets «deep history», som utvider perspektivet så også gjelder tiden før det finnes skriftlige kilder, har vi de senere årene fått en mengde bøker fra særlig naturvitere: Med prefikset deep gjenforteller de gladelig verdens historie fra The Big Bang fram til i dag. Med et slikt perspektiv er det god plass til håndplukking og til å innføre egne ideologiske kjepphester. Marcia Bjornerud (eg. Bjørnerud) er professor i både miljøstudier og geologi ved Lawrence University i Wisconsin, og hun ønsker å fremme bevissthet om det hun kaller «deep time».

Tittelen Timefulness spiller på «mindfullness» – et litt underlig valg siden mye av boken gir en krevende innføring i vanlig geologi. Denne er klar, men så konsis at lesere helt uten anlegg for kjemi ikke vil få mye ut av disse sidene – som utgjør nærmere en fjerdedel av boken. Dette er et underlig valg, ettersom de kompliserte utlegningene av isotoper, halveringstid, potensielle feilkilder etc. ikke har noen føring på det som er bokens prosjekt. Det er også en svakhet at den er full av hva, men tom for hvordan. Her finnes det ingen metarefleksjoner om metode eller terminologi.
Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.
Abonnement kr 195 kvartal