Steinhardt grep om geologien


GEOLOGI: Alle kan og bør lære mer av geologien, mener Marcia Bjornerud. Hennes velmente forsøk på å gjøre fagets innsikter levende faller derimot på steingrunn.

Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.
Email: kjetkor@online.no
Publisert: 26. juni 2019
       
Timefulness. How Thinking Like a Geologist Can Help Save the World

Inspirert av historiefagets «deep history», som utvider perspektivet så også gjelder tiden før det finnes skriftlige kilder, har vi de senere årene fått en mengde bøker fra særlig naturvitere: Med prefikset deep gjenforteller de gladelig verdens historie fra The Big Bang fram til i dag. Med et slikt perspektiv er det god plass til håndplukking og til å innføre egne ideologiske kjepphester. Marcia Bjornerud (eg. Bjørnerud) er professor i både miljøstudier og geologi ved Lawrence University i Wisconsin, og hun ønsker å fremme bevissthet om det hun kaller «deep time».

Tittelen …


Kjære leser. Du må nok være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere enn én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn.