Stedfortræderkrigenes skjulte interesser

PROXY WARS: USA og Russland, Iran og Saudi-Arabien har et indirekte engagement i konflikter som er noget ganske andet end konventionel krigføring.

Fafner er fast kritiker i Ny Tid. Bosatt i Tel Aviv.
Proxy Wars. Suppressing Violence through Local Agents

PROXY WARS: USA og Russland, Iran og Saudi-Arabien har et indirekte engagement i konflikter som er noget ganske andet end konventionel krigføring.

Stedfortræderkrig er et velkendt begreb. Det har eksisteret langt tilbage i historien, og i moderne tid er det blevet en særdeles almindelig del af konfliktbilledet rundt om på jorden. For stormagter, eller for regionale magter, kan det være en opportun måde at ordne tingene på. Dels får man andre til at gøre det beskidte arbejde, og går noget for alvor galt, kan man lukke de vandtætte skodder, fraskrive sig ansvaret og sidde tilbage med tilsyneladende rene hænder.

Se bare på den aktuelle situation i Yemen. Landet er ved at forbløde og gå under i menneskelig lidelse, og somme tider ser man det fremstillet som endnu en afskyelig borgerkrig. At nabolandet Saudi-Arabien har involveret sig i form af støtte til en af de stridende parter, kan man naivt forklare ved, at saudierne blot ønsker at skabe ro på Den Arabiske Halvø. Men en lidt nærmere analyse viser, at Saudi-Arabien har en meget aktiv interesse i at dominere Yemen, hvilket kun perspektiveres ved at rivalen Iran ønsker det samme. Men fordi de to regionale magter har et udestående, holder de på hver sin part i Yemen, og gør det så man ikke kan misforstå noget, men alligevel under halvdiskret dække. De udspiller altså deres strid med hinanden med Yemen som kastebold, og bag det hele lurer USA og Rusland, som også har slet skjulte interesser i området.

Dette er ikke bare stedfortræderkrig, men stedfortræderkrig i flere niveauer.