Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Statsminister Borten registrert av Overvåkingspolitiet!

OVERVÅKING / Statsministeren deler overvåkingsskjebne i Norge med 200–400 000 landsmenn. Verre blir det ifølge boken, «når overvåkningspolitiets arkiver etter alt å dømme stilles til disposisjon for NATO».

Blant de første politiske avgjørelsene Per Borten traff da han ble utnevnt til statsminister i 1965, var å fjerne sjefen for overvåkningspolitiet, Asbjørn Bryhn. Samtidig nedsatte han det såkalte Mellbye-utvalget som skulle granske “overvåkning#stjenestens virksomhet.

Bakgrunnen for statsministerens handlinger var at han selv hadde erfart overvåkningspolitiets metoder som EF-motstander.

Bl.a. dette går frem av boka Storebror ser deg. En Kartlegging av overvåkingspolitiet i Norge og NATO’s hemmelige kupp-planer (1973) som i disse dager kommer ut på Pax forlag. Forfattere er Orienterings medarbeidere John E. Andersson og Erling Borgen.

Parlamentarisk kontroll, sa Borten

Da Borten ble utnevnt til statsminister, ble han intervjuet av Orientering (nr. 33 1965). Et av spørsmålene dreide seg om overvåkningspolitiet, og Borten svarte bl.a.: «Det må etableres parlamentarisk kontroll. Man kan ikke la det svive lenger». Og i sin første nyttårstale sa statsministeren: «Vi vet at det er land hvor det hemmelige politi er blitt et viktig redskap i den indre maktkamp».

«Borten sørget egenhendig for å få sparket Asbjørn Bryhn og bebudet offentlig granskning av forholdene.»

I Storebror ser deg kommenteres Bortens reaksjoner slik:

«Borten var blitt sint. Han hadde nemlig selv som EEC-skeptiker erfart overvåkningspolitiets metoder på nært hold. Og alt dette kom som et sjokk på ham».

«Borten sørget egenhendig for å få sparket Asbjørn Bryhn og bebudet offentlig granskning av forholdene». Men det er – ifølge forfatterne – ikke bare Borten som er gjenstand for hysj-hysj-tjenestens virksomhet. Ifølge boken er det et sted mellom 200–400 000 av Bortens landsmenn som står i arkivene på Victoria Terrasse.

I den arkivseksjonen overvåkningspolitiet selv kaller «Sakarkivet» er det etter det «forfatterne har grunn til å tro» opplysninger om nærmere 10 000 kvinner og menn.

Da Arne Kielland antydet tallet 10 000 i stortingsdebatten om overvåkningspolitiet 27. april 1972, ble dette ikke tilbakevist.

«Sakarkivet» er ifølge Storebror ser deg det spesielle arkivet for de som motarbeider og er uenige i norsk utenrikspolitikk – EEC-motstandere, militærnektere m.v.

Om dette arkivet sier Mellbye-utvalgets innstilling: «Et slikt arkiv er nødvendig hvis overvåkningspolitiet skal klare sine oppgaver. Arbeidet med å overvåke den virksomhet som kan true statens sikkerhet, er nemlig et puslespill som gjør det nødvendig å innhente opplysninger fra mange forskjellige hold og gjennom lengre tid. Skal det innsamlede materialet kunne utnyttes, må det også kunne registreres og arkiveres for senere bruk».

NATO-land å sammenligne oss med

Andersson/Borgen tar også for seg det såkalte «Sikkerhetsarkivet» der man antyder at tallet «arkiverte» til å ligge et sted mellom 2–400 000. I boken heter det: «I Danmark, et NATO-land det er nærliggende å sammenligne oss med, har justisministeren innrømmet at dette arkivet inneholder opplysninger om et sekssifret antall personer. Og i 1964 antydet danske aviser at tallet lå på nær 400 000».

De har navn, politiske sympatier, familieforhold osv. nedtegnet i arkivene på Victoria Terrasse.

I dette arkivet er det i utpreget grad opplysninger om folk som behandler sikkerhetsgraderte dokumenter – f.eks. forsvars- og utenrikspolitiske planer. Her finnes det opplysninger om familiære forhold, organisasjonsforhold, økonomi, sykdommer med videre.

Bokens kommentar: «Altså: Hundretusener av norske borgere er registrert av overvåkningspolitiet i Norge. De har navn, politiske sympatier, familieforhold osv. nedtegnet i arkivene på Victoria Terrasse – til bruk i påkommende tilfelle».

Forfatterne skriver at dette i og for seg er skremmende nok. Enda verre blir det «når overvåkningspolitiets arkiver etter alt å dømme stilles til disposisjon for NATO. Opplysninger som er kommet forfatterne i hende tyder på at denne militæralliansen får de informasjoner de ønsker fra Victoria Terrasse».

Vi synes det er rimelig at alle kortene i denne forbindelse kommer på bordet – og spør med Andersson/Borgen: «Hvis dette er riktig, hvem er det som bak ryggen på det norske folk har gitt slike fullmakter, tillatt dette»?


 

Asbjørn Bryhn – overvåkningssjefen som fryktet EF-motstandere: «Vi trenger publikums bistand i den store kampen om menneskesinnene som raser omkring oss i dag. Goebbels metoder blir primitivt dilettanteri sammenlignet med østblokklandenes subtile spill i våre dager. Dette er krig. Den uhyggeligste form for krig. Den gjelder ikke bare ditt liv, men også din sjel. Vi er for tiden utsatt for en voldsom sjarmoffensiv på alle samfunnslivets fronter. Den har bare et eneste mål, å bryte ned vår motstand, ødelegge vår forsvarsvilje. Derfor gjelder det for dem å få kontakter på alle områder, søke selskapelige forbindelser over alt, snakke seg hyggelig inn på oss, så vi langsomt og sikkert pådyttes synspunkter som er i strid med våre interesser – for eksempel å få folk til å protestere mot fellesmarkedet, som vel egentlig bare østblokkens land har noe å frykte av.»  Asbjørn Bryhn i intervju med VG, 1963.

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler

Menneskeplaneten

ESSAY: Hva ligger egentlig i begrepet ‘antropocen’ som betegnelsen på den epoken vi nå befinner oss i? Antropocen viser til de mange måtene vi mennesker har transformert verden på og gjenskapt den i vårt bilde. Men det har pågått en diskusjon mellom biologer, antropologer, geologer og andre fagfelt om hva begrepet egentlig innebærer.

Begjæret, ifølge Lacan, er umulig å fatte

PSYKOLOGI: Blaise Pascal var en motstridende skikkelse: Han var en av tidenes viktigste matematikere og vitenskapsmenn, men samtidig en ganske streng og dogmatisk katolikk. Med dogmatisk menes hovedsakelig at han vektla et klart skille mellom tro og viten. Og spør deg selv: Er det en forskjell mellom ‘idiotiens sannhet’ og ‘sannhetens idioti’?

NATO-motstanden, en spire til SF og Orientering

ARBEIDERPARTIET: Den ledende kraft i arbeiderbevegelsen manipulerte Norge inn i militært, politisk og økonomisk ekteskap med den vestlige, kapitalistiske blokken NATO. Hvilke metoder brukte ledelsen i Arbeiderpartiet for å få flertall, og hvordan ble den første motstanden organisert? Sigurd Evensmo var kulturredaktør i Arbeiderbladet da de første NATO-framstøtene meldte seg. Da partiet i 1949 meldte Norge inn i alliansen, forlot han redaktørkrakken og meldte seg ut av Arbeiderpartiet.

Det private er politisk

AKTIVISME: Et av hovedmålene til det iranske presteskapet, politikerne og menneskene som støtter presteskapet, er å holde kvinner og alt som har med dem å gjøre, utenfor det offentlige rom. Men den nobelprisnominerte Masih Alinejad gir stemme til Irans undertrykte kvinner gjennom sosiale og globale medier. Ærlighet, uten omsvøp, er en viktig del av Alinejads liv og forfatterskap.

Framsteg i dystre tider

FRAMTID: Med kriser på alle kantar har det blitt vanskeleg å hevde at verda går progressivt framover. Rahel Jaeggi vil i si nye bok Fortschritt und Regression likevel halde fast ved framstegstanken. Samfunn siktar ikkje mot ibuande mål – dei løyser først og fremst problem, hevdar ho.

En fornyelse av ideologikritikken

FREMMEDGJØRING: Denne lille boken til Rahel Jaeggi er stimulerende og nyttig – i en tid der ideologikritikk og mistankens hermeneutikk har kommet under press, blant annet fra folk som dyrker ‘nærværet’ og det dagligdagse. Og hva om våre handlinger og institusjoner tømmes for mening og går på autopilot – vil vi oppleves som fremmedgjort?

Once upon a time

GAZA: Øyeblikksbilder fra et Gaza som for alltid er borte. En gang i tiden passerte alle gjennom Gaza. Og for alle var det «Asias Athen», fordi det var et senter for filosofi. Gaza ble erobret, og var ottomansk fra 1516, britisk fra 1917, egyptisk fra 1948 – og endelig israelsk fra 1967. I det gamle Gaza så man jenter i miniskjørt, jenter med whisky og sigaretter, jenter som danset, og jenter som malte på kunstakademiet. Og det ottomanske tehuset Beit Sitti var et tilholdssted for intellektuelle, musikere og kunstnere. Der var det også et rockeband og et yogasenter, og pizzeria Italiano og granita … Men i dag?

Det moderne samfunnets biopolitiske grunnlag

FILOSOFI: En immun kropp forstås som beskyttet mot inntrengere utenfra. Men som Esposito har vært inne på, har biologisk immunitet også hatt en politisk og militærhistorisk betydning.

Jeg var helt ute av verden

Essay: Forfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen

PRIO: Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

Er Spania en terrorstat?

SPANIA: Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.

Er det noen grunn til å juble over koronavaksinen?

COVID-19: Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?

De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veien

Militært: Vi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?

Hjemlengsel

Bjørneboe: Jens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.

Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokka

Y-BLOKKA: Fem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.

En tilgitt, lutret og salvet korgutt

Tangen: Finansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.

Michael Moores nye film: Kritisk til alternativ energi

MiljøFor mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.

Pandemien vil skape en ny verdensorden

Mike Davis: Ifølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.

Sjamanen og den norske ingeniøren

SAMHOLD: Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.

Hudløs eksponering

Anoreksi: Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.