Statoil roser Støre

StatoilHydro og norske myndigheter jobber tett for å sikre interesser i Russland, ifølge selskapet selv. Er det dette som gjør at Norge ikke kritiserer Putin så mye som andre?

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
[kritikk] Går Norge stillere i dørene i sin kritikk av den russiske krigføringen i Georgia på grunn av det norske statsselskapet StatoilHydros store investeringer i Russland? Ja, mener kritikere. Og overfor Ny Tid innrømmer nå StatoilHydro at utenriksminister Jonas Gahr Støres innsats er viktig for at oljeselskapet skal tjene sine milliarder i Russland:

– Det er ikke tvil om at norske myndigheter har vært en veldig viktig støtte for oss i forbindelse med Shtokman, sier direktør for kommunikasjon i StatoilHydro, Ola Morten Aanestad, til Ny Tid.

Det har vakt internasjonal interesse at Støre de siste par ukene har vært blant de fremste til å understreke at man bør begrense kritikken av Russland. I denne ukas utgave av Ny Tid rapporterer Al-Jazeera om Støres dempende uttalelser, noe andre internasjonale byråer også har gjort. Til sammenligning trekker for eksempel Sveriges utenriksminister Carl Bildt paralleller mellom Russlands oppførsel og Hitlers motiv da han invaderte Tsjekkoslovakia i 1938 – nemlig «beskyttelse av egne borgere». En lang rekke europeiske statsledere, inkludert sosialdemokratiske Gordon Brown, har vært langt mer tydelige i sine uttalelser.

Forfatter og rådgiver i Den norske Helsingforskomité, Aage Borchgrevink, mener StatoilHydro-uttalelsen understreker den tette forbindelsen mellom politikk og næringsliv, særlig i russisk sammenheng.

– Uttalelsene fra Aanestad er forholdsvis oppsiktsvekkende. Innrømmelsene fra StatoilHydro bekrefter at det er en klar forbindelse mellom UD, StatoilHydro og russiske myndigheter i utbyggingen av Shtokman. Slik kommer det også fram hvor mye politikk har å si når det gjelder foretningsforbindelser. Alt er politikk i Russland, sier Borchgrevink, som tidligere har påpekt at norsk politikk overfor Russland er å gå stille i dørene.

Borchgrevink mener Regjeringen i større grad må tørre å legge næringslivsinteresser til side til fordel for å fremme menneskerettigheter i Russland. Han tok i Ny Tid forrige uke til orde for at selskapet oppretter et fond for å gi noe tilbake til de delene av det russiske samfunn som er under størst press, som uavhengige medier og organisasjoner.

– Her burde Regjeringen ta mer ansvar – og sende signaler til StatoilHydro, mener han.

Ifølge StatoilHydro selv vil utbyggingen av det enorme gassfeltet Shtokhman, nordvest for Murmansk, bli en hjørnestein i selskapets internasjonale portefølje. Den norske oljegiganten er tatt med i planleggingen, men det er kun i første fase av prosjektet. Om samarbeidet utvides til selve utbyggingsfasen blir avklart først i 2009. Og det er det russerne selv som bestemmer.

Den norske olje- og gassgigantens uttalelse i Ny Tid passer godt inn i det bildet kritiske røster tegner opp når de skal forklare hvorfor stormakten Russland kan slippe unna med former for maktmisbruk innenfor egne landegrenser. De siste ukers hendelser i Kaukasus, hvor Russland har gått inn i Georgia, har aktualisert denne problematikken. «Regjeringen i et land der den politiske opposisjonen og den frie pressen er undertrykket, kan gjøre hva som helst uten å skjele til hva verdenssamfunnet måtte mene», skrev spaltist Natalia Novozhilova i forrige utgave av Ny Tid.

Indra Øverland er leder for energiprogrammet ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Nupi. Han tror derimot ikke at Støre eller norske politikere tar særlig hensyn til Norges olje- og gassinteresser i Russland.

– UD og regjeringen tar nok et visst hensyn til norsk næringslivsinteresser generelt når de uttaler seg, men det blir helt feil å si at norske posisjoner preges av slike hensyn, sier Øverland.

---
DEL