Staten tar regien

Over 100 millioner nye statskroner settes av til kampen mot tvangsekteskap. Med det tar staten kontroll over arbeidet på området.
Avatar
Email: dag@nytid.no
Publisert: 28.06.2007

AV DAG HERBJØRNSRUD dag@nytid.no

[tiltak] Fredag ettermiddag den 29. juni skal arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) på en pressekonferanse legge fram Regjeringens forslag til ny utlendingslov. Lovforslaget inneholder blant annet et omstridt krav om å øke den årlige inntektsgrensen til 200.000 kroner dersom man ønsker å hente en ektefelle fra et land utenfor EØS-området.

På den samme pressekonferansen legger så Hanssen og barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) fram sin nye Handlingsplan mot tvangsekteskap.

Etter det Ny Tid kjenner til, vil denne handlingsplanen innebære et tydelig skifte i satsingen på tiltak mot tvangsekteskap som rammer norske innbyggere. I sum skal over 100 millioner kroner bli satt av til å bekjempe ekteskap inngått med tvang.

Hensikten er at den relative betydningen av private organisasjoner, som de siste årene har satt mye av agendaen for mediedebattene, skal minske i forhold til den offentlige kunnskapen og innsatsen. Både skolene, barnevernet og andre offentlige organisasjoner skal nå få millioner av kroner for å forebygge og forhindre ufrivillige ekteskap. Når Ny Tid spør om en kommentar på opplysningene fra Gülay Kutal, sentralstyremedlem og leder av Etnisk likestillingsutvalg i SV, sier hun:

– Det er positivt at Regjeringen nå sender signaler om at det offentlige tar ansvar, noe som er et godt, rødgrønt kjennemerke. De private, frivillige organisasjonene har gjort en innsats: noen er blitt hørt på mer enn noen andre. Nå kan staten koordinere innsatsen fra flere. Norge går nå mer i retning av Sverige, hvor man jo nettopp har satset på ordentlig opplysningsarbeid for å forebygge før det er for sent, sier Kutal.

Ikke som Danmark

I praksis følger Regjeringen slik også opp konklusjonene til forsker Anja Bredal, som i februar la fram rapporten «Tvangsekteskapssaker i hjelpeapparatet». Et hovedpoeng i Bredals rapport var at det offentlige – fra barnevernet til skolerådgivere og helsesøstere – har sviktet. Det er nettopp slike institusjoner som Regjeringen med sin handlingsplan skal styrke.

Private organisasjoner, som Human Rights Service, vil få økt potten de kan søke penger fra. Men i praksis vil den offentlige satsingen mot tvangsekteskap nå bli den dominerende i Norge.

– Det er bedre sent enn aldri med en slik offentlig satsing. Det er viktig at vi kan få fakta fra staten når det gjelder omfang av og tiltak mot tvangsekteskap. Jeg er glad for at Norge ikke gjør som i Danmark, med å øke aldersgrensen på ekteskap. At Arbeiderpartiets nest dårligste tiltak, nemlig økt underholdskrav som skal gjelde alle, nå går gjennom, er jeg derimot ikke fornøyd med, for det diskriminerer på basis av inntekt, sier Kutal.

Bjarne Håkon Hanssen måtte til slutt droppe sitt krav om 21-års aldersgrense, eller tre år tilknytning til Norge, for å gifte seg med noen utenfor EØS-området – etter at SVs sentralstyre sa tvert nei.

Til gjengjeld har Hanssen fått mye innflytelse over den nye handlingsplanen mot tvangsekteskap. Mesteparten av pengene i planen skal slik styres fra hans departement, og ikke av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem. ?

Kommentarer