Staten filmer jenters underliv

• Politiet har kjørt jenter på 3 år til kjønnsorgansjekk uten å spørre foreldrene. Jenters underliv videofilmes i nye omskjæringskontroller. Fra 1. januar utvides ordningen. Norges fremste ekspert kritisk til at enhver allmennlege skal kjønnsundersøke.

• Småjenters underliv videofilmes i forbindelse med kontroller som skal avdekke omskjæring. Hvis ikke foreldre frivillig går med på underlivsundersøkelse, kan barna bli tvangsfilmet.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

anita@nytid.no. Send dine reaksjoner til debatt@nytid.no

Så langt i år er kjønnsorganene til minst 10 mindreårige jenter videofilmet på Barneklinikken ved Ullevål universitetssykehus. Dette til tross for sterke protester mot filmingen fra Norges fremste omskjæringsekspert, overlege Sverre Sand ved Kvinneklinikken, som ligger i samme hus. Sands protester er blitt overkjørt av Helsedirektoratet.

Ny Tid kan i dag sitere et brev fra Helsedirektoratet 12. juni, der det framgår at det nå planlegges å filme unge jenters underliv for å dokumentere om kjønnslemlestelse har funnet sted:

«Det er ikke ønskelig å komme i en situasjon hvor det på et gitt tidspunkt konstateres negativt funn, og en på et senere tidspunkt vurderer at det er utført omskjæring. Da vil det bli konkludert at kjønnslemlestelse har skjedd i mellomtiden og straffeforfølging kan bli aktuelt. Dokumentasjon av anatomiske forhold ved video skal sikre at sammenligningen mellom funn på ulikt tidspunkt kan foretas med høy sikkerhet.»

Det framgår at bildene og undersøkelsesresultatene «om barnet vil bli nedtegnet i barnets journal etter reglene i forskrift om pasientjournal.»

Ullevål universitetssykehus startet opp underlivskontroller av barn i 2007. Ifølge barnelege Torkild Aas ved sykehusets barneklinikk, er det hittil i år undersøkt og videofilmet minst 10 jenter. Fra 2007 har han undersøkt i alt 31 jenter, hvor av 6 ble påvist kjønnslemlestelse. 85 prosent av de tvangsundersøkte var det dermed ikke utført omskjæring på.

Som følge av de 31 tvungne barnevernsregisserte undersøkelsene har Aas blant annet erfart en 9 år gammel pike med sammensnøring av bakre del av kjønnsåpningen. Likevel kunne ingen av barna dokumenteres å ha blitt omskåret etter at de kom til Norge, noe som i tilfelle ville vært straffbart.

Aas mener det er avgjørende med snarlig underlivsundersøkelse etter at jenta har ankommet Norge.

– Jeg har selv presset på Helsedirektoratet for å få tidlige underlivsundersøkelser, for å ha et sammenligningsgrunnlag på senere tidspunkt. Ellers blir det meningsløst å gjennomføre undersøkelsen, for foreldrene vil bare hevde at omskjæringen fant sted før de flyttet til Norge, sier Aas.

I en presentasjon han holdt på en tverrfaglig konferanse hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 24. september, «Omskjæring-kjønnslemlestelse, perspektiver fra 3. linjen», framgår det at politiet kan beordre en undersøkelse av et barn, uten å kontakte foreldrene først. Her siteres et eksempel med to jenter på 3 og 5 år med afrikansk bakgrunn, som politiet kjørte direkte til tvangskjønnsundersøkelse – uten å informere foreldre på forhånd:

«Melding fra politiet-barnevernstjenesten at det fryktes for at to afrikanske søstre vil bli tatt ut av landet for FGM (kjønnslemlestelse journ. anm). Politiet beordrer undersøkelse. De har ikke kontaktet familien forut, men eskorterer dem direkte for å sikre at muligheten for undersøkelse ikke spilles.» (uthevet av Ullevål univ.syk., journ. anm.)

Fra 1. januar 2010 skal såkalte frivillige underlivsundersøkelser være landsdekkende..

Bente Moe, saksbehandler i Helsedirektoratet, hevder når Ny Tid ringer at såkalte frivillige undersøkelser ikke skal dokumenteres på film.

– En undersøkelse begjært av barnevernet kommer etter mistanke om kjønnslemlestelse, og skal dokumenteres på film. Frivillige undersøkelser er noe helt annet, og skal kun virke forebyggende. Jenter som deltar på en frivillig undersøkelse skal ikke filmes, sier Moe.

I innkallingsbrevet som Ny Tid kunne presenterte i forrige utgave, framgår det likevel at foreldre som unnlater å benytte seg av den frivillige undersøkelsen, kan bli meldt til barnevernet.

---
DEL