Amnesty International
Foto: Amnesty International

Stans handelen med torturredskaper


TORTUR: En FN-resolusjon om handel med redskaper som brukes til tortur, vil bringe oss et skritt nærmere målet om en verden uten tortur.

Malmström er svensk EU-kommisjonær med ansvar for handelsspørsmål og tidligere EU-minister. ©Project Syndicate, www.project-syndicate.org
Email: cecilia@nytid.com
Publisert: 2019-12-01

Det finnes ingen situasjon der tortur er akseptabelt eller passende. Enhver praksis som ødelegger offerets kropp og sjel for å kontrollere vedkommendes vilje, er et overgrep mot menneskets verdighet. Undersøkelser viser at tortur er en lite effektiv metode som i tillegg til de katastrofale konsekvensene den vil kunne ha for offeret, vil kunne gi torturisten falsk informasjon, hvilket strider mot dens hensikt.

Selv om tortur er strengt forbudt etter internasjonal lovgivning, er den fortsatt utbredt. FN har en egen dag for støtte av torturofre, 26. juni,. Den beste måten å støtte og hedre ofrene på er ved å treffe tiltak for å stanse, eller i det minste hindre, denne praksisen globalt. Et godt sted å begynne er gjennom internasjonal handel.

Omsettes fritt

Til tross for at mange land har forpliktet seg til å avskaffe dødsstraff og inhuman behandling, kan torturredskaper fortsatt omsettes fritt over landegrensene. Det er lett å få tak i fingerskruer, tommelmansjetter, batonger med pigger og pisker med pigger eller kroker. Slike gjenstander har ingen bruksområder utover det å påføre mennesker lidelse og smerte, likevel krysser de fritt landegrensene som en hvilken som helst annen vare.

Dette er ikke tilfellet overalt. Siden 2005 har EU regulert handelen med visse typer utstyr og varer, som galger, elektriske stoler og systemer for dødelige injeksjoner som kan brukes til dødsstraff, tortur eller annen inhuman behandling. Slike gjenstander kan aldri krysse EUs grenser, heller ikke for transitt.

Slike restriksjoner har gjort det vanskeligere å anskaffe verktøy for inhumane aktiviteter. Likevel kan produsenter og selgere omgå restriksjonene, for eksempel ved å omdirigere vareforsendelser. Selv om denne praksisen resulterer i høyere priser, er restriksjonene langt fra tilstrekkelige som avskrekkingsmiddel.

Abonnement halvår kr 450

Erfaring viser at det som virker, er å forby salg av torturredskaper. Men den viser også at forbudet må gjennomføres globalt for å ha maksimal effekt. Så lenge de færreste land begrenser en slik handel, vil det alltid være mulig å unngå land som begrenser den.

Allianse

Dette er årsaken til at EU, Argentina og Mongolia lanserte


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)