Amnesty International
Foto: Amnesty International

Stans handelen med torturredskaper


TORTUR: En FN-resolusjon om handel med redskaper som brukes til tortur, vil bringe oss et skritt nærmere målet om en verden uten tortur.

Malmström er svensk EU-kommisjonær med ansvar for handelsspørsmål og tidligere EU-minister. ©Project Syndicate, www.project-syndicate.org
Email: cecilia@nytid.com
Publisert: 1. desember 2019

Det finnes ingen situasjon der tortur er akseptabelt eller passende. Enhver praksis som ødelegger offerets kropp og sjel for å kontrollere vedkommendes vilje, er et overgrep mot menneskets verdighet. Undersøkelser viser at tortur er en lite effektiv metode som i tillegg til de katastrofale konsekvensene den vil kunne ha for offeret, vil kunne gi torturisten falsk informasjon, hvilket strider mot dens hensikt.

Selv om tortur er strengt forbudt etter internasjonal lovgivning, er den fortsatt utbredt. FN har en egen dag for støtte av torturofre, 26. juni,. Den beste måten å støtte og hedre ofrene …

Kjære leser. Du må nok være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere enn én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn.

Abonnement kr 195 kvartal