«Spør Vadsø»

Bård Wormdals bok Spionbasen forteller om et Norge som virkelig betyr noe for stormaktsspillet.

Ola Tunander
Tunander er professor emeritus fra PRIO.
Email: ola@prio.no
Publisert: 17.11.2016

Ture Sjøkvist fra Vadsø var på kurs i USA i 1977. Han var i CIAs hovedkvarter og på National Security Agency (NSA) ved Washington. De hadde en stor sal med lyttebord. Over hver avdeling hang det et skilt for forskjellige land – for Frankrike, Storbritannia og Vest-Tyskland – men over én avdeling hang det en skilt for Vadsø. Vadsø var tilsynelatende like viktig som de store statene. Dette dreide seg om en av de viktigste basene i USAs nett av installasjoner over hele verden. Sjøkvist fortalte om et sovjetisk fartøy med mellomdistanseraketter på vei til Cuba. Amerikanerne var ikke sikre på hva lasten inneholdt. Presidenten sa: «Spør Vadsø og hør hva de sier,» og Vadsø bekreftet. Amerikanerne krevde at det sovjetiske fartøyet snudde innen 12 timer – og dét gjorde det.

Visste alt. Dette skriver Bård Wormdal i sin bok Spionbasen (Pax Forlag, 2015). Fauske, Andøya, Vardø og Vadsø og skipet Marjata er alle blant de viktigste plattformene for USAs etterretning, og til dels også for britenes. Under Falklandskrigen mellom Storbritannia og Argentina 1982 fantes det ikke allierte satellitter som kunne gi Royal Navy informasjon om de argentinske fartøyenes posisjoner – men Fauske tappet sovjetiske satellitter for data. Fauske ga britene den nøyaktige posisjonen for den argentinske krysseren General Belgrano, og en britisk ubåt senket Belgrano med 1093 mann om bord. 323 døde i havet. Det var ikke alle som syntes dette var nødvendig. I 1968, to måneder før Sovjet gikk inn i Tsjekkoslovakia, rullet 60–70 stridsvogner opp mot den norske grensen, kanskje som et signal til USA om ikke å blande seg opp i krisen i Tsjekkoslovakia. Det ville få konsekvenser for Nordområdene. Vadsø visste alt.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer