Splid i SV om protester

Fylkeslederne splittes i synet på om det er greit at SVs stortingsrepresentanter protesterer mot egen regjering.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Michael Bo Bergman/Vestfold

– Krigsdeltagelse skaper sterkt engasjement i SV, vi har ingen «never-mind»-knapp. Det er både viktig og riktig at partiets tillitsvalgte gir høy lyd fra seg når vår vedtatte politikk brytes. Det har med smertegrense å gjøre.

Aksel Hagen/Oppland

– Jeg synes det var greit at vi markerte oss utenfor Stortinget mot vedtaket om å sende jagerfly til Afghanistan. Men jeg er overrasket over at profilerte SV-ere har vært så raskt ute og kritisert våre egne statsråder i miljø- og skolesaker.

Steinar A. Miland/Telemark

– Det har vært mye snubling og startvansker for SV. Det er ikke tvil om at det er mye frustrasjon i partiet, men man bør tenke gjennom om det er klokt å demonstrere utenfor Stortinget. Man burde vist mer selvdisiplin, det er illojalt å motarbeide dem som er i regjering.

Per-Olav Lauvstad/Akershus

– Jeg hadde også vært med på demonstrasjonen mot å sende jagerfly til Afghanistan hvis jeg hadde vært i Oslo. Men jeg reagerer på kritikken mot miljøvernminister Bjørnøy. Utbyggingen av Hattebergvassdraget får ikke så store konsekvenser.

Gro Hareide/Vest-Agder

– Du skal ikke se bort i fra at jeg hadde blitt med på demonstrasjonen utenfor Stortinget. Jeg synes det er greit at vi har stor takhøyde i SV uten at det betyr splittelse. Vi må få med alle fløyene i partiet.

Terje Myhre/Aust-Agder

– Det er problematisk at stortingsrepresentanter demonstrerer mot egen regjering. Det ville aldri jeg ha gjort. Men ellers er det helt greit at regjeringen kritiseres, det er viktig med stor takhøyde.

Jørgen Melve/Hordaland

– Det er ikke krise i utgangspunktet å demonstrere mot regjeringen. Men vi må venne oss til ordentlige prosedyrer i partiet slik at alle blir hørt uansett fløy. Jagerflysaken viser at vi er i en ny situasjon når vi må stå bak et vedtak selv om alle vet at vi er i mot.

Erling Outzen/Møre og Romsdal

– Jeg synes ikke sentrale SV-ere skal slå på stortromma hver gang de er uenige med regjeringen, slik tilfellet har vært mot miljøvernminister Bjørnøy. Det må forbeholdes store samvittighetssaker, slik som vedtaket om å sende jagerfly til Afghanistan.

Arnfinn Monsen/Nord-Trøndelag

– Vi må hele tiden ha en A-agenda – gjennomføre mest mulig SV-politikk i regjeringen – og en B-agenda – si ifra hva SV mener. Vi kan ikke bli umælende selv om vi sitter i regjering.

Ola Huke/Sør-Trøndelag

– Det virker komisk når stortingsrepresentanter demonstrerer mot egen regjering. Jeg ville ikke deltatt hvis jeg satt på Stortinget. Her i fylket har politiske motstandere allerede utnyttet dette.

Magne Aardal/Sogn og Fjordane

– Det kan ikke være slik at sentrale SV-ere tråkker ned gresset utenfor Stortinget. Det må være viktigere grunner enn et vedtak om å sende F16-fly til Afghanistan for å demonstrere mot egen regjering.

Kirsten Hasvoll/Nordland

– Jeg tror ikke alle i SV har tenkt gjennom hva det vil si å sitte i posisjon. Sentrale tillitsvalgte må tenke gjennom hva som er klokt og uklokt i forhold til protester mot egen regjering.

Charles Mortensen/Finnmark

– Enhver i SV må få lov til å reagere i forhold til saker som regjeringen vedtar. Jeg synes det var helt i orden at stortingsrepresentanter viste sympati med fredsbevegelsens protest mot å sende jagerfly til Afghanistan.

Hans Petter Aas/Oslo

– Stortingsrepresentanter og ledere i SV har arenaer for å diskutere regjeringens politikk, og bør sørge for å la sin stemme høres der. Samtidig er det viktig at de lytter til både de som deltar i demonstrasjoner og de som ikke demonstrerer.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here