xxx

Spillet om norsk atompolitikk


NATO: Den som leser Kari Enholms nye bok Aldri mer Hiroshima! – Spillet om norsk atompolitikk kan ikke annet enn fylles av dyp mistro til NATO-politikerne og NATO-avisene.

ORIENTERING 1970: Er det riktig at Norge har sagt nei til atomvåpen? Ta denne påstanden opp i en spørrerunde med folk rundt om, og De vil få et massivt ja-svar. Gjennom mange lange år har NATO-presse og NATO-stortingsmenn møysommelig prentet fast denne forestilling om at Norge har gått mot atomvåpen på norsk jord.

Bare gjennom Kampanjen mot Atomvåpens arbeid og den innsats som en rekke enkeltpersoner har gjort i artikler, foredrag og bøker har det vært mulig å avdekke myten om Norges atompolitikk.

For hva skulle menigmann tro når landets statsminister, Einar Gerhardsen, fra Stortingets talerstol kunne si: «Regjeringens stilling er klar. Den går imot atomvåpen i det norske forsvaret. Den stilling Arbeiderpartiets stortingsgruppe har tatt til spørsmålet er også klar. Den går enstemmig mot atomvåpen. Stillingen på Arbeiderpartiets landsmøte er like klar. Landsmøtet var enstemmig mot atomvåpen.»

Sannheten om de flotte formuleringene kommer fram for den som vil lete. I ordrike stortingstaler og avisinnlegg kan man grave fram hva Norges «varige særordning» på dette felt egentlig går ut på. Kari Enholm, som tidligere har utgitt boka Norge – en NATO-base, har nylig skrevet en liten bok på PAX med tittelen Aldri mer Hiroshima? – Spillet om norsk atompolitikk. Ved sitater fra Stortingsdebatter og klipp fra ledere og avisinnlegg har hun montert sammen «et spill der den politiske arenas aktører framfører sine roller på en måte som må vekke noen og enhver til forståelse av den skjebnesvangre kurs som …

- annonse -

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Forholdet mellem kunst og det politiske

SAMTIDSKUNST: Nutidens mæcener bruger skamløs kunst som en gigantisk reklamesøjle. Og hvad kan kunsten stille op med, når politikere lyver?

Misnøyen, frustrasjonen, trøstesløsheten, håpløsheten og mistilliten

USA: Filosofen Espen Hammer gir i en ny bok en glassklar analyse av USAs politikk. Dette er et land der den årlige verdien på lobby-virksomhet anslås til godt over 40 milliarder kroner.

Er fornybar energi nok, når planetens samlede energibehov er 15 TW

ENERGI: Vi har allerede teknologier nok til å sette i gang en full overgang til fornybare energikilder. Solkraft har også ifølge David Elliott et potensial på svimlende 20 terrawatt – mer enn verdens samlede energiforbruk

Det å bo i ordets rette forstand

ARKITEKTUR: Christian Norberg-Schultz’ vektlegging av stedskunst har vært med på å forme generasjoner av arkitekter. Kan vi bygge bedre enn vi gjør i dag?

Alt er de andres feil

MASSEMEDIER: Der reklamen ga følelse av velvære, begjær og behag, gir det nye mediekonsumet følelsen av paranoia, sinne og mistillit. Hat selger. Også på Capitol Hill.

På den mørke side af sandheden

MEDIER: Kampen om sandheden – og dermed om dokumentarismen – er blevet brutal. En ny bog analyserer hvordan sandhedspåstande og digital kultur former vores politiske virkeligheder.
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte