Bestill sommerutgaven her

SP

FOREBYGGING: Voldsforebygging er gjennomgående tema innen justis-, utdanning-, helse- og sosialpolitikk. Samtidig skal landets militære kapasiteter styrkes.

I sitt prinsipp- og handlingsprogram for 2021–2025[1] erklærer Senterpartiet at Norge må arbeide for en verden der konflikter løses med diplomatiske midler.

Dette programmet er heller ikke av de verste hva angår forebygging og ikkevoldelig håndtering av konflikter. Sp vil styrke konfliktrådene, slik at flere saker kan løses ved megling, og de vil styrke politiets kapasitet til å forebygge vold. Tilsvarende legges det i programmet særlig vekt på arbeid mot vold i nære relasjoner, og det fremlegges en rekke tiltak for å forebygge æresvold og negativ sosial kontroll. Her forholder man seg rimelig konsekvent til voldsforebygging innen både justis-, utdannings-, helse- og sosialpolitikken.

Selv om programmet avsetter mye plass til utenrikspolitikk, er ikke det voldsforebyggende perspektivet like tydelig her. Sp sier at fredsskapende arbeid er viktig for å bekjempe årsakene til at folk flykter, men fred er eksempelvis ikke omtalt som målsetting for, eller virkemiddel i, bistandspolitikken. Ifølge programmet må Norge og NATO bidra til lavspenning i nordområdene, men man er ikke særlig klar på nøyaktig hvordan dette skal oppnås.

Samtidig vitner dette programmet om at Sp helt klart er et forsvarsvennlig parti, med ambisjon om å øke forsvarsbudsjettene og landets militære kapasiteter.
. . .

- annonse -

Kjære leser. Du har i dag åpnet dagens to frie artikler. Kom evt. tilbake i morgen for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Alexander Harang
Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.
UtØya / 22. JULI: Etter min oppfatning kunne politiet ha fått panikkJeg fraktet 24 sønderslagne, sjokkskadede ungdommer i sikkerhet til fastlandet fra Utøya. Flere ganger førte jeg båten ut til dette helvete på jord. Hvor var politiet?
22. juli / Generasjon Utøya (av Aslaug Holm, …)Utøya som arnested for gryende partitilknytning: Denne generasjonen lar seg fortsatt ikke kneble.
22. juli / Arven etter 22. juli (av Tommy Gulliksen)Tommy Gulliksens andre dokumentar om 22. juli viser en sårbarhet som er både reflekterende, undrende og oppriktig ærlig.
Kronikk / Strålevernets «anerkjente» institusjonerOverser myndighetene forskning på feltet strålevern? Eksempelvis skader av AMS-målernes pulsing – eller skader fra svake elektromagnetiske felt, som mobilstråling?
Kina / François Jullien’s Unexeptional Thought (av Arne de Boever)Via sinologen François Jullien avdekker Arne de Boever blinde flekker, farlige fordommer og avgjørende mentalitetsforskjeller i møtet mellom øst og vest.
Handke / Mein Tag im anderen Land (av Peter Handke)Et eviggyldig spenningsforhold mellom enkeltmennesket og fellesskapet. Har Peter Handke med alderen gradvis gitt avkall på raseriet?
Nato / Til NATOs disposisjon Under NATO-øvelsen Good Heart var «fienden» streikende arbeidere og navngitte norske organisasjoner.
Orientering nr. 22 1971 / Pariserkommunen ble modell og inspirasjon for sosialister fra Marx til våre dager: Vi bringer her annen del av Einhart Lorenz’ artikkel om Pariserkommunen.
Frihet / Jeder Mensch (av Ferdinand von Schirach)Ferdinand von Schirach vil inspirere til en modernisering av det demokratiske systemet.
Fotobok / Å holde sammen helt inn i livets høstEnkelte fotografier i denne boken oppleves som nådeløse, til tross for at fotograferingen er gjort blant venner.
Oslo-avtalen / Oslo (av Bartlett Sher, …)Den eskalerte konflikten mellom Israel og palestinerne minner oss igjen om at Oslo-avtalen i 1993 ikke førte til fred. Og dermed føles HBO-filmen Oslo nærmest som naiv eskapisme.
Samtaler med lysets hastigheter. Konstruksjonen av det digitale dødsriket. (av Ole Sverre Olsen)Zuckerberg legger frem visjonene for det 21. århundre, bør du følge oppmerksomt med på hva som er det konkrete innholdet i det de presenterer av teknologi, forsket frem i laboratoriene i Silicon Valley.
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte