Sosialistisk perspektiv

Hvis mennesket ikke får anledning til å virke for et rasjonelt og humanistisk mål, vil den enkelte isteden bli offer for diktatorers og demagogers irrasjonelle og djevelske visjoner.

FOTO_HARALD_GROVEN_FLICKR_CREATIVE_COMMONS.png

7. september 1963 

Overgangen fra den nåværende sentraliserte stat til en fullstendig desentralisert samfunnsform må nødvendigvis skje gradvis over et lengre tidsrom. Sentral planlegging og statlig innblanding blir uunngåelig.

Men helt fra først av må man ta sikte på å avløse byråkratiske former for kontroll med former som oppmuntrer hver enkelt borger til aktiv og ansvarlig deltagelse på alle områder av det sosiale, økonomiske og politiske liv. Selv om staten må fortsette å utøve kontroll, så må staten selv bli brakt under effektiv kontroll av sine borgere.

Det vil kreve mange års studier og forsøk for å komme fram til helt korrekte anvisinger for overgangen til et sosialistisk samfunn, studier og forsøk som krever innsats av landets beste hjerner og hjerter.

Foreløpig er det bare mulig å gi noen antydninger om veien videre.

Prinsippet er at sosial kontroll og ikke juridisk eiendom er avgjørende for sosialismen. Det nærmeste mål blir da å omdanne alle større bedrifter på en slik måte at deres ledere blir utpekt og står under full kontroll av alle ansatte (arbeidere, funksjonærer, ingeniører, administrator osv.) sammen med representanter for fagforeningene og forbrukerne. Disse grupper utgjør den høyeste myndighet for enhver større bedrift. De avgjør alle hovedspørsmål om produksjon, pris, utnyttelse av overskudd etc. Alle ansatte har andel i bedriftens fortjeneste. De bidrar også til å dekke hele samfunnets sosiale og kulturelle behov.

Det sentrale planleggingsorgan vil ikke begrense hver bedrifts selvstyre mer enn det som er nødvendig for at produksjonen skal tjene samfunnsbehov.

Mindre bedrifter bør arbeide på samvirkebasis, og de må oppmuntres ved skattepolitikken og andre midler. I mindre bedrifter som ikke er kooperative, må de ansatte dele fortjenesten og kontroll over ledelsen på lik linje med eieren.

Banker, transport, olje og andre viktigere næringer må nasjonaliseres, men administreres etter de samme prinsipper om effektiv kontroll av de ansatte, fagforeningene og forbrukerne.

På alle områder hvor det er samfunnsmessig behov, men ikke tilstrekkelig produksjon i gang, må samfunnet finansiere bedrifter som fyller disse behov.

Byråkratenes makt må brytes på alle områder, ikke bare det politiske.

Den enkelte må gjøres mest mulig fri for frykt og tvang. Derfor må samfunnet gratis sørge for at hver enkelt er sikret et minimum av mat, husrom og klær. Enhver som har større materielle behov, må arbeide for dem. Men når et minimum av materielt utkomme er sikret, kan ikke noe menneske lenger øve materielt press på et annet.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.