Sosialismen som utopi er død – men levende mulighet?


Hvilken teori om sosialismen i de vestlige land har Herbert Marcuse framsatt? Og kan man imøtegå den kritikk visse venstre-grupper har rettet mot Marcuse?

Email: hhee@nytid.no
Publisert: 2019-03-01

Denne artikkelen er 1. en anmeldelse av de to bøkene av den tysk-amerikanske filosofen Herbert Marcuse som i år er kommet på norsk, Det endimensjonale mennesket (Pax) og Det muliges utopi» (Gyldendal), og 2. et forsøk på å tilbakevise den kritikk som fra ledende SUF-hold er rettet mot den samme Marcuse.

Mens Marcuse i avslutningen av Det endimensjonale mennesket er svært pessimistisk på sosialismens vegne ved å vise til mangelen på revolusjonære subjekter i det moderne industrisamfunn, åpner han optimistisk i Det muliges utopi med å erklære at sosialismen som utopi er død og er blitt en levende mulighet. Dette beror ikke på at analysen i de to bøkene er vesentlig forskjellig, men på forskjellige understrekninger innen samme analyse. At understrekningene er forskjellige, har muligens bakgrunn i at Det endimensjonale mennesket kom ut i 1964 – før oppsvinget i en internasjonal studentbevegelse, mens Det muliges …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal