Sosial kontroll 4.0


Kinas digitale sosiale kredittsystem operer med en form for gamifisert kontroll, som belønner brukerne mens de skårer poeng for atferd innenfor og utenfor nettet. Innen 2020 planlegger kinesiske myndigheter å etablere et landsdekkende system. Vestlige kommentatorer reagerer med vemmelse, men er våre egne sosiale medier egentlig så mye bedre?

Kúhnreich er statsviter og sinolog. Opprinnelig skrevet på tysk.
Email: kuehnreich@posteo.de
Publisert: 2018-11-01

Mens Kinas geopolitiske ambisjoner tiltrekker seg det meste av verdens oppmerksomhet, gjennomføres innenrikspolitikken til Kinas kommunistiske parti (KKP) relativt ubemerket.Like fullt begynner det å bli klart at Kina også internt gjennomgår en total forvandling: Innen 2020 har KKP planlagt å innføre digitale systemer for sosial kontroll over hele landet.

Gjennom sosialkredittsystemer (SKS) – noen av dem er virksomme allerede – er målet å skape en poengsum for hver kinesisk borger basert på vedkommendes atferd. Et enormt antall data blir hentet inn for å kalkulere dette: betalingspraksiser, rulleblad, handlevaner, internett-søk og meldinger samt generell sosial atferd. Konformitet fører til belønninger som gode kredittvilkår, forfremmelser og forkortet behandlingstid i sikkerhetskontroller. Motsatt kan uønsket atferd medføre straff. SKS-ene har tilgang til en rekke private og statlige databaser.

Digitale poengsystemer

I 2014 tillot KKP åtte private tjenesteytere å utvikle sine egne digitale poengsystemer. Alle systemene tar i bruk algoritmer og kunstig intelligens (KI) for å beregne poenger og plasseringer gjennom automatiske prosesser. Samtidig begynte KKP å installere statlige poengsystemer i utvalgte «spesialsoner». Når SKS-ene om et par års tid blir obligatoriske i hele Kina, er meningen at samtlige kinesiske borgere, så vel som selskaper, skal ha tilgang til sin egen sentraliserte konto der poengsummene deres er lagret. KKP promoterer SKS som en milepæl på veien mot «det sosialistiske harmoniske samfunn». Offisielt er poengsystemene ment å modernisere forvaltningen og å fremme tillit innad i samfunnet samt mellom myndigheter, befolkning og økonomi. Likevel kan systemenes iboende potensial medføre at de oppfattes som midler til sosial kontroll. Bare i 2014 – SKS’ første år – var det omkring 90 000 opptøyer i Kina, offisielt beskrevet som «massehendelser» – noe som gir et gjennomsnitt på 250 om dagen. Siden har tallene bare steget.

Midler for sosial kontroll

For å hanskes med denne uroen trekker Kina veksler på sin årtusenlange historie med statlig sentralisering og byråkrati. Kontrollsystemer legitimert gjennom konfutsianisme ble delvis videreført inn i den leninistiske organiseringen av folkerepublikken. Disse omfattet Hukou – et registreringssystem for husholdninger og deres innskriving i sosiale enheter kjent som Danwei – der hver …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)