Somaliere er arbeidsvillige

Våre erfaringer er at somaliere mer enn gjerne står på for å få en jobb, sier Lars Lund. Han har skaffet jobb til en rekke somaliere.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 30.08.2004

Vikarbyrået Absolutt Vikar på Hamar har gjennom flere år jobbet med å få ansatt innvandrere, deriblant en rekke somaliere. Lars Lund, som var med på å starte vikarbyrået i 2000, kjenner seg ikke igjen når noen hevder at innvandrere ikke vil jobbe.

– Det er en virkelighet som jeg ikke kjenner meg igjen i. Vår erfaring er at alle, uansett opprinnelse, gjerne vil jobbe. Vi får daglig besøk av folk fra andre deler av verden som ber om å få en jobb, sier Lars Lund.

Han har en del erfaring med å ansette somaliere, og har kun positive tilbakemeldinger å gi.

– Somalierne er veldig flinke til å følge opp og holde seg oppdaterte på det som skjer hos oss. Vi har fått en del av dem over i jobb, og de trives godt. Jeg har akkurat hatt inne en fra Somalia som har vært tilknyttet oss tidligere. Han kom igjen nå etter å ha bodd et annet sted i landet en periode. Nå har han fått en fast jobb, men den er ikke fulltid, derfor kom han til oss, og vi har skaffet ham en ekstrajobb, sier Lars Lund.

Lære seg norsk

Lars Lund sier at de kan skaffe jobb til de fleste som kommer og ber om jobb.

– Hvis de er gode i norsk, så er det ikke noe problem å finne en jobb til dem, sier Lund og viser samtidig til den største utfordringen for folk som kommer til Norge

– Det viktigste er at de lærer seg skikkelig norsk så raskt som mulig etter at de har kommet til landet. Språket er avgjørende for å få til et godt samarbeid på en arbeidsplass, sier Lars Lund.

Han sier at de får besøk av innvandrere som ønsker å ta en jobb i stedet for å gå på norskkurs. De hevder at de først trenger en jobb for siden å kunne lære seg norsk.

– Jeg anbefaler alle å lære seg språket godt før de søker seg ut på arbeidsmarkedet.

Lars Lund sier at blant dem de får inn som jobbsøkere finnes det en hel del med svært god utdanning fra hjemlandet, men at det er vanskelig å finne jobber i Norge som tilsvarer den jobben de burde hatt.

– Jeg har blant annet hatt en tidligere avisredaktør fra Somalia som jobbsøker. Med hans kvalifikasjoner burde han fått en god jobb i Norge. Jeg kunne ikke tilby ham en slik jobb og var svært glad for den rengjøringsjobben jeg hadde ledig. Han ville i jobb uansett, sier Lars Lund.

Bedre holdninger

Lund understreker at det er en del utfordringer knyttet til å ansette innvandrere, men at disse ikke er vanskeligere enn at de kan løses hvis partene prøver.

– Det er stor forskjell på hva en nordmann gjør når noen i familien blir syk, sammenlignet med hva mange andre folkeslag gjør. Slike situasjoner kan være vanskelige å akseptere for en arbeidsgiver som plutselig mister en person som har reist hjem for å passe en syk mor.

Lars Lund tror at kulturforskjellene ikke trenger å være et hinder for innvandrere på jobbjakt.

– Min erfaring er at i alle folkegrupper vil de fleste ha en jobb som kan sikre dem selv og familien en inntekt. Arbeidsgiverne bør også være mer åpne for å ta inn folk fra andre deler av verden. De bedriftene som har ansatt innvandrere kommer tilbake og vil ha flere når de igjen trenger arbeidskraft, sier Lund.

– Det viser seg at de arbeidsgiverne som først har ansatt innvandrere fort forstår hvor viktig denne arbeidskraften er for dem. Og at den er pålitelig, sier Lars Lund som kunne tenkt seg en holdningskampanje blant arbeidsgivere for å få dem til å bli flinkere til å ansette de dyktigste – uansett hvor de kommer fra.

Kommentarer