– Som medlem kan du kjefte

Det som vedtas i Brussel er så viktig for Norge at nordmenn må innse at de bør bli med i EU, sier britisk parlamentariker.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Forrige fredag holdt den liberale bririske EU-parlamentarikeren Diana Wallis foredrag i Oslo om sitt syn på Norge og EØS-avtalen. Tema for foredraget i lokalene til EU-kommisjonen i Oslo, var «halvt innenfor og halvt utenfor.»

I Nei til EU sier de at de er lei av henne, men i det norske diplomatiet har hun støttespillere.. For en del norske diplomater og byråkrater oppleves Diana Wallis mer som en vekkelsespredikant som de ikke kan få nok av. Under foredraget satt flere offentlig ansatte og sa tydelige JA, og IKKE SANT, etter hver setning Wallis uttalte. Og etter møtet innrømmet enkelte at det er en fornøyelse å høre på Diana Wallis fordi hun setter ord på det ingen i Norge tør si.

– Wallis sier ikke noe nytt, men hun sier det på den riktige måten, sa en av deltakerne på vei ut og innrømmet at han hadde hørt på Diana Wallis ved en rekke anledninger.

EU viktigst

Diana Wallis, som representerer Yorkshire og Storbritannia i EU-parlamentet, er en hard kritiker av den EØS-løsningen Norge har. Hun mener at nordmenn er rammet av et demokratisk underskudd, fordi vi ikke er med i EU.

– De viktigste beslutningene blir tatt i Brussel, og det er EU-landene som fatter beslutningene. På grunn av EØS-avtalen må dere følge disse vedtakene uten å ha mulighet til å påvirke dem før, under eller etter behandlingen. Dere må innføre disse vedtakene i norsk lov. For meg som parlamentariker er dette et alvorlig demokratisk problem, sier Wallis.

Diana Wallis har også skrevet bok om den norske, islandske og sveitsiske EU-debatten. I boka «Forgotten Enlargement» prøver hun å belyse situasjonen for EØS-landene og deres muligheter fremover.

– Jeg mener at EØS-avtalen ikke er dynamisk men en statisk avtale som hindrer en levende og spennende utvikling mellom EU og for eksempel Norge. Avtalen begrenser samarbeidet, og Norge må ta innover seg det EU pålegger dem. EU vokser og utvikler seg. Vi får nye medlemsland, mens forholdet til Norge er låst i en avtale som er statisk, sier Diana Wallis.

Denne påstanden er tidligere norsk EU-ambassadør og sjefsforhandler under EØS-forhandlingene på midten av nittitallet, Eivind Berg, helt uenig med Diana Wallis i. Han påpekte at EØS-avtalen var den beste løsningen vi kunne få når vi ikke skulle være medlemmer. Han avviste også hennes påstand om at avtalen er statisk og vanskelig å leve med.

Kvaliteten er viktigst

Diana Wallis påpeker at EØS-avtalen er med til å regulere 18 prosent av det norske lovverket, mens 82 prosent ikke er omfattet av samarbeid med EU.

– Det er jeg klar over. Men vi har mange lover vi ikke trenger. Jeg har selv vært med til å ta bort lover og regler som ingen viste at vi hadde. Det er riktig at kun 18 prosent av norsk lov er omfattet av EU-samarbeidet. Til det vil jeg si at det ikke er kvantiteten, men kvaliteten som er avgjørende. Jeg mener at de 18 prosentene er viktigere enn mange av de områdene som ikke omfattes av samarbeidet, sier Diana Wallis.

Hun mener at EØS-landene bør ta inn over seg at mens EU har blitt utvidet til 25 medlemsland og det forberedes opptak av nye medlemsland, så er land som Sveits, Norge og Island ikke med i det fremtidige EU-bildet.

– Land på Balkan er på vei inn, Tyrkia har startet forhandlinger og diskusjonene med Ukraina og Russland er i gang om vårt fremtidige samarbeid. Mens dette skjer velger Norge en avtale som ikke er tilpasningsdyktig og den er en fare for demokratiet, sier Diana Wallis.

– Det viktigste med medlemskapet er muligheten til å påvirke. Som EØS-land må du holde munn og gjøre som det blir sagt. EU-landene kan, som i en familie, kjefte på hverandre uten at det får store konsekvenser. EØS-landene kan ikke det. Sier de nei til beskjeder fra Brussel, da bryter de en avtale, og må ta konsekvensene av det. Hvis dere vil ha innflytelse og mulighet til å si i fra, da må dere inn i EU, mener Diana Wallis.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here