Som venner står og ser ut over fjorden

Tor ristar i Nordisk Kunstnarsenter Dale. Bygda er likevel eit stående bevis på at menneska alltid vil vere naturvenner. Heilt naturleg.
Atelierbygget til NKD. Alle foto: Mette Karlsvik

Grusvegen er vill som barndommen sine skogsvegar. Dalsskogen er urørt, ur – og rørande, og berget heilt. Eg ser ikkje Dalsåsen Kunstnarsenter for berre tre. Det er som om Norden sitt første spesialbygde residenssenter ikkje finst. Som om kunstnarar frå India, Tokyo, New York, you name it – ikkje budde her i kvarte, eller halve år. Hus nummer to av fem står som ein hjort i landskapet: på tynne, sterke armar. Eit lokomotivtungt hus blir bore av desse smale pålane. Og det står heilt stilt, som om det å stå stivt gjer det usynleg. Alle bustadshusa til Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen (NKD) står slik: tilsynelatande heilt tilforlateleg og lett, men stødig i ulendt bjørkeskog. Dei er nittitals i forma, er tidstypiske og litt framande, men av materiale som blandar seg med omgjevnadane. Tre. Tre kjenner eg, sjølv om huset si form er framand. Tre har eg klatra i, lent meg mot, tråkka på. Eg får lyst til å gi pålane ein klem. Men ein kross av stålwire held dei stabile. Under huset ligg anna tre som eg kan halde i, ta på, ta. Tørre bjørkekubbar. Det er berre å ta. Dalsåsen har for mykje skog.
Januar 2016 begynner kaldt. Ingen har budd i huset sidan 2015. Då reiste Shahrzad Malekian, Matteo Fato og dei andre attende til Iran og Italia etter sitt opphald her. No er det min tur til å reise, i idear og kunst, på NKD.

IMG_6971Men først må eg komme fram. Grusvegen er vill, følgjer naturen sine luner, før han gjer ei løkke kring ein bålplass. Som ein stein der det bur ein stein, var bålplassen heilag. Her fekk ingen legge vegen over. Oskoreia gjekk over dette punktet i norrøn tid. Eit følgje av urolege, daude sjeler kom då ridande om natta, og reiv med seg folk som framleis var i festmodus etter jol. Dei som ikkje var ferdige med høgtida, kunne få både hug og sjel rive med av oskoreia.
«Skal eg tenne opp?» spør eg Arild Wåge nokre dagar seinare. Professoren ved Bergen arkitektskole vitjar meg, men er også «heime». Han var byggeleiar på Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen, og kjem på mange måtar «heim» her. Han organiserte arkitektkonkurransen, inviterte arkitektar, sette saman ein jury, og satt sjølv i juryen. Han er nøgd med resultatet. Mykje på grunn av måten husa heng saman med naturen på. At dei ikkje grip inn i naturen, at dei knapt set eit fotavtrykk. «Vi klarer oss kanskje utan fyr på peisen. Sola kjem snart fram bak åsen,» seier Wåge. Jau då. Solelden driv skyar vekk. Så sparar vi den brannen. Klima var eit nøkkelord for utforminga av NKD for 20 år sidan. Atelierhuset fekk ein enorm fasade av sprakevegg. Sprake er ein tradisjonell, vestlandsk måte å byggje veggar på. Arkitektstudentar kvista einergreiner, og lot berre ein dusk av grønt vere att. Desse kvistane fletta dei inn og ut av tregitter over ytterveggen. Brakeveggen har ein klimafunksjon. Veggen bak held seg tørr. Einertre veks seint, og rotnar omtrent ikkje. Det liknar teak. Eineren i denne veggen er henta frå området. Kortreiste dei, som arkitektane, trevirket, og filosofien bak det heile:

Det har gått så langt at kloden viser sterke symptom på å vere sjuk, og på å bli verre.

På syttitalet er økoarkitektur eit anna ord for å vere sjølvberga på eit småbruk. Så flyttar Økobo omgrepet til byen. Der handlar det om kåk med nullutslepp, og å auke tettleiken i område som allereie har god offentleg transport. Ikkje minst: bevare og utvikle grøne område i byen. I Førde blir Arild Wåge ansvarleg for å passe på og utvikle verneverdige bygg i Sogn og Fjordane. Han blir byggeleiar for Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen, og arrangerer arkitektkonkurranse. Wåge inviterer tre nasjonale og fire lokale arkitektkontor til å bidra. «Dei var stort sett nystarta, som Snøhetta. Jan Olav Jensen var også fersk då. Han var oppteken av natur og kultur,» fortel Wåge. Teikningane er for hand, og modellane omstendelege. I 1992 har datamaskinene berre så vidt begynt å komme i bruk på arkitektkontora. Å lage modellar er eit tidkrevjande handverk. Denne metoden påverkar også bidraga. Styrke og berekraft er gjennomgangsomgrep for vinnarbidraget. Men bygga ser lette og tilforlatelege ut. Så lette, så tilforlatelege, at eg fryktar stormen som er varsla. Kjem husa til å tåle stormen Tor?
«Arkitektur på den tida var meir knytte til konstruksjonar,» fortel Wåge. «Arkitektane sin modell hadde ein grunnleggjande og sterk interesse for kraftspelet, med innovative kombinasjonar av stålplater, kryssfinér, tre og stålstrengar. Berre porten er eit meisterstykke. Den er høg og stor, men er konstruert som ein flyveng. Det gjer den lett, og samstundes stor og stødig. Bjelkane i taket distribuerer kreftene godt, og speler med lyset.» Mykje av det same gjeld huset som vi sit i no. Sola kjem gjennom stova, og gjennom innvendige vindauge, til soverommet bak oss. Naturleg lys flaumar gjennom alle rom. «Det er noko organisk over måten husa står i landskapen på. Dei står ikkje stramt på rekkje, men som venner står. Ein står slik, og ser den vegen. Ein annan ser ein litt annan veg. Slik står husa ilag og ser ut over Dalsfjorden.»

Aluminiumsmålinga har ikkje farge og er heilt matt. Slik kjem ein igjen tettare på naturen. Vinnarane hadde organisert forslaget sitt rundt åsen. Wåges bil står der, bak åsen, ute av syne for oss. Eg ser han ikkje eingong køyre forbi, litt seianare.
Wåge formulerte ikkje nokon eksplisitt økofilosofisk føring til arkitektane i konkurransen. Miljøvernet var ikkje då pressa fram av same naudsynet som i dag; av at det har gått så langt at kloden viser sterke symptom på å vere sjuk, og på å bli verre. Arkitektane ser ut til å tenkje slik likevel, spontant; fordi det naturlege er godt, fordi det er kva folk ønskjer seg, på botnen: eit miljø som er godt å ha tett på kroppen. Spisestove av eit materiale så naturleg at ein nesten kan ete rett frå bordet. Tregolv handsama på ein måte som lokkar til å loffe omkring berrføtt. Varme frå levande eld i gruva. Bygga og staden inspirerer til å ta vare på. NKD sin «økologiske funksjon» er først og framst optisk. Men det er kanskje ikkje tilfeldig at kunstnarar som har vore her, har vist omsyn til bygg, fellesskap, miljø. Kalle frå Finland høvlar ned og pussar opp biljardbordet i fellesrommet. Håvard kjem frå Oslo, bygger røykehus, og inviterer til varmrøyka aure, i skogen, i god avstand frå den heilage bålplassen.

Dagen før dagen køyrer eg og ei av dei andre til Dale, handlar sikringskost frå Kiwi og hovudlukt, batteri og termos frå sportssjappa.

IMG_7104Men ikkje noko av dette hindrar oskereia, Tor. Å vente på Tor er som ein omvendt julekveld. «Advent» går med til å lese Yr.no og Storm.no. Dagen før dagen køyrer eg og ei av dei andre til Dale, handlar sikringskost frå Kiwi og hovudlykt, batteri og termos frå sportssjappa. «Kor sterk blir Tor?» spør kollegaen min. Ho er frå India, men har allereie lært seg namnet på stormen. «Tor» er stutt og enkelt, lett å hugse, lett å bruke i avisoverskrifter. Det er som dei internasjonale stormnamna: Alex, Bonnie, Colin, Earl. «Tor blir ikkje verre enn Dagmar. Og huset ditt tålte Dagmar,» svarer eg. Hus nummer ein og to av fem har boga tak, i sterk finér. Tor sitt første vindkast blir styrt over og forbi. Vindkast kjem frå undersida, fer mellom pålane som huset står på, og dyttar i huset nedanfrå. Men mellom pålar er sterke wirar spente. Frå husa til berget står også desse smale, men sterke wirane. Widerøe sin flight WF 189 flaksar forbi. Lima November Echo Bravo Foxtrot, på flykroppen. Flyspråk er også slik: korte kodar som er lette å hugse, når det er viktig å konsentrere seg om anna; om tiltakande vind. Dash 40 taklar sidevinden på Bringeland, og gjer eit par hopp i lufta før han siktar seg inn på rullebanen, set farten opp, og går for det. Det er ein nesten mjuk landing. Flink gut, seier ei passasjer, og stryk med handa på veggen. No får han vel kvile for kvelden, seier passasjeren. Det får han rett i. Flight 191 frå Gardermoen blir den siste som landar eller tar av på Bringeland fredag 29. januar.

Vindkasta ristar i huset, i bordet, i lampene. Vindauga er konkave, konvekse, vekslande med lufttrykket. Tor pustar inn og ut. Ja, slik har noko så enkelt som eit namn styrt opplevinga mi av stormen. Stormen er ein hann, eit overmenneske, ein gud, er så altfor lett å skrive inn i ein metafor om lengta etter at noko skal vere større enn den menneskelege vilja, eit styr så mange gonger større enn oljeprisen. Større enn talet på asylsøkjarar, og trugselen frå klimakrisa.
Oskoreia står på for fullt, men det har vore ein lang dag. Vinden gjer meg trøyttare: Han er lyden av barndommen sine netter i heimstaden Kristiansund. Så eg legg meg. Eg legg meg på ryggen, med armane til sida, som eit kors. Slik verja eg meg mot å bli dratt med ut i det ville. Eg ser opp i taket. Der ser eg lyset frå stova. Flammene frå Jøtul visast gjennom dei øvre glasa. Elden blir sterkare. Eg står opp att, sjekkar omnsdøra. Ho er godt lukka. Så sovnar eg.

(Soundtrack til artikkelen er ei kortreist låt. Låta er skrive, produsert og framførd av Lillian Samdal. Fjaler-jenta jobbar no som koordinator ved NKD. Filmen er laga av bergensbaserte Tord Torpe.)

Gratis prøve
Kommentarer