Solidaritetsinstinktet

– Solidaritetsinstinktet i Arbeiderbevegelsen er sterkt, hevdet utenriksminister Thorbjørn Jagland i en kommentar i Osloposten for et par uker siden. Kanskje det er bakgrunnen for at Utenriksdepartementet sammen med Flyktningerådet på onsdag i denne uka arrangerte en konferanse i Oslo om internt fordrevne flyktninger. Til sammen finnes det i dag mellom 20-25 millioner internflyktninger, som […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 24.05.2001

– Solidaritetsinstinktet i Arbeiderbevegelsen er sterkt, hevdet utenriksminister Thorbjørn Jagland i en kommentar i Osloposten for et par uker siden. Kanskje det er bakgrunnen for at Utenriksdepartementet sammen med Flyktningerådet på onsdag i denne uka arrangerte en konferanse i Oslo om internt fordrevne flyktninger.

Til sammen finnes det i dag mellom 20-25 millioner internflyktninger, som resultat av ulike konflikter forskjellige steder i verden. Målet til konferansen i Oslo var å diskutere hvordan det internasjonale samfunnet kan styrke innsatsen med å beskytte og hjelpe dem.

Blant talerne var FNs høykommissær for flyktninger Ruud Lubbers – og utenriksminister Thorbjørn Jagland.

Det er uten tvil et viktig tema UD og Flyktningerådet har gått sammen om å fokusere på. Internt fordrevne er faktisk ikke definert som flyktninger ifølge FNs Flyktningekonvensjon fra 1951, fordi de ikke har krysset internasjonale landegrenser. Mange av konfliktene som har ført til internflyktninger får liten internasjonal oppmerksomhet, og mye kan og bør gjøres i denne sammenheng.

Men paradoksalt nok står norske myndigheter og Flyktningerådet steilt mot hverandre i en aktuell sak som gjelder eksternt fordrevne flyktninger. Det gjelder de rundt 2000 kurdiske irakerne som Utlendingsdirektoratet (UDI) nå vil kaste ut av landet. Allerede for over ett år siden ga UDI kurderne avslag på asylsøknadene. Det var imidlertid umulig å sende dem tilbake til Kurdistan, og samtlige 2000 fikk midlertidig opphold i påvente av en “endelig løsning” på saken.

Mens UDI mener at det er trygt nok i Nord-Irak til at kurderne kan returneres, har Flyktningerådet kommet fram til en helt annen konklusjon etter nylig å ha besøkt Kurdistan. Organisasjonens klare formening er at situasjonen i området er uavklart, både med hensyn til en irakisk invasjon og fordi det er sterke spenninger mellom de to kurdiske partiene i området.

Også Norsk organisasjon for asylsøkere er sterkt uenige i UDIs vurdering. Viktigst av alt; de irakiske kurdere som dette faktisk gjelder er livredde for å bli sendt tilbake, og ber om hjerterom og solidaritet.

Hvor blir det av instinktet, Jagland?

Kommentarer