Bestill vårutgaven her

Solidaritet og selvforvaltning

Med husokkupasjonens historie i mente møtte Ny Tid i fjor opp på Wismar-plassen i Friedrichshain 1. mai.

Ca. 6000 demonstranter samlet seg før toget satte seg i bevegelse nettopp mot Rigaer Strasse, der anarkistiske husokkupanter hadde besatt flere boligblokker. En stor del av Rigaer Strasse hadde vært avstengt de siste to årene. Demonstrasjonen rettet seg hovedsakelig mot eiendomsinvestor Christoph Gröner, som har investert i utbyggingen av nye utleieleiligheter i gaten. Ifølge butikkeierne i gaten har bydelen i de siste årene forandret seg graverende: Nesten alle gamle mennesker har flyttet derfra. De har ikke lenger ikke råd til økte og dermed altfor dyre husleier.

På Wismar-plassen traff NY TID blant mange andre anarkistiske grupper en fyr fra FAU (den frie arbeiderkvinner og arbeider-union) som deler ut avisen DA (Direkte Aktion), den anarkistisk-syndikalistiske avisen for FAU. Hva står FAU for?

FAU

FAU er en sammenslutning av lokale basisforeninger. I FAU (be)stemmer medlemmene fra grasrota i allmøter over alle viktige avgjørelser. FAU har ingen lønnede funksjonærer, men sekretærer som er valgt av samtlige medlemmer. Disse kan fritt skiftes ut av medlemmene. Enhver avgjørelse nedenfra og oppover i foreningen bestemmes av medlemmene selv. FAU forstår seg selv som en egen organisasjon for alle lønnsarbeidere, dertil for elever, studenter, pensjonister og arbeidsløse.

FAU tar avstand fra samarbeid og partnerskap mellom fagforeninger, arbeidsgiverforbund og staten, siden de står for en antiautoritær og antihierarkisk linje. De er helt uavhengige av partier, statlige institusjoner og ikke-statlige organisasjoner.

FAU oppfatter LO som for veike.

Organisasjonens credo er at dersom alle lønnsmottagere fritt slutter seg sammen, vil det være mulig å bygge opp en maktbasis som kan få gjennomslag for foreningens krav ved hjelp av direkte arbeidskamp og aksjoner. FAU vil etablere bedriftsgrupper som er uavhengige av DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund, tilsvarende det norske LO, red.anm.) og av bedriftsråd. FAU oppfatter LO som for veike. I samarbeid med bedriftsfagforeninger skal bedriftsgruppene utarbeide og gjennomføre egne strategier for forbedring og utvikling av arbeidernes livs- og arbeidsforhold ved alle arbeidsplasser.

Istedenfor utbytting, ødeleggelse, undertrykking av mennesker og naturen, står FAU for en nærings- og samfunnsorden som fremmer solidaritet og selvforvaltning der alle mennesker har mulighet til å leve et godt liv.

Migrant-arbeidere

Et konkret eksempel på hvordan FAU engasjerer seg i arbeidshverdagen til arbeidsfolk og migranter, kunne vi lese om i avisen Direkte Aktion: I en rettsstrid i den østtyske byen Jena i Weimar støttet FAU flere kvinnelige portugisiske arbeidere som var ansatt i gastronomibedrifter til bedriftskjeden Giancarlo-gruppen. Til tross for klager og protester tapte de utenlandske ansatte saken.

Alle avgjørelser nedenfra og oppover i foreningen bestemmes av medlemmene selv.

Sakens kjerne var at en kvinnelig ansatt ble sparket fordi det oppsto uenighet om arbeidsbetingelsene. Sammen med FAU klagde hun ved å henvise til en lov mot oppsigelse, i tillegg til å organisere en protestaksjon foran Giancarlos butikker og restauranter. Men i den arbeidsrettslige forliksretten la Sjefen viste frem en undertegnet arbeidskontrakt med gjensidig oppsigelsesrett. Den kvinnelige ansatte nektet for å ha underskrevet kontrakten, men fikk ikke rettens medhold.

FAU kommenterte at bedriftseierne etablerer urettmessige arbeidsforhold med fullt overlegg. Ansatte i Giancarlo-gruppen blir rekruttert i utlandet og tvinges til å bo i arbeidsgivernes utleieboliger – der de kan bli kastet ut når som helst. Og sjefene har attpåtil har ubegrenset adgang. Flere ansatte bekreftet ovenfor FAU at de ble tvunget til å signere dokumenter uten å forstå tysk og uten at dokumentene ble oversatt på forhånd. Uorganiserte arbeidere er sjanseløse i en rettssituasjon, selv om de i utgangspunktet har loven på sin side.

Arbeidere må organisere seg uavhengig av statens domstoler og institusjoner – i god tid før arbeidskonflikter oppstår.

Les også hovedsak: Husoppkupasjon og grasrotanarkisme

Hans-Georg Kohler
Hans-Georg Kohler
Kohler er fast anmelder for Ny Tid. Kunstner.

Du vil kanskje også like