Michael Tetzschner. Foto: Torvik Nilsen

Snowden må ta konsekvensene av sine handlinger

Snowden aksjonerte i visshet og med kunnskap om hvilke følger det kunne få. Da må han også være villig til å underkaste seg lover og regler – og straff om så det gjelder, mener Michael Tetzschner (H).

Michael Tetzschner (61), stortingsrepresentant for Høyre og nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen levner liten tvil om at han mener varsleren Edvard Snowden – dersom han har brutt amerikansk lov – må ta følgene av det han har gjort. USA vil ha Snowden tiltalt for spionasje, og blir han dømt, risikerer han streng straff. Både livstid- og dødsdom har vært nevnt i prosessen.

Dømmer ikke. «Det er selvsagt helt uaktuelt for meg å felle en dom over Snowden. Jeg må holde meg til prinsippene, og så får andre, legale myndigheter ta stilling til om de passer på dette tilfellet,» sier Tetzschner. Bare henvisningen til dødsstraff som aktuell mulighet ville gjøre en hver utlevering umulig, og dette er det tatt høyde for i de internasjonale avtalene Norge har inngått. «Prinsipp nummer én er at hvis man av samvittighetsgrunner bryter landets lover, må det vurderes om man etterlever prinsippene for sivil ulydighet. Den er i utgangspunktet passiv, og skader ikke andre uskyldige. Og den som utøver sivil ulydighet må være villig til å ta de reaksjoner som kommer – ikke flykte fra ansvaret,» mener stortingsrepresentanten.  «Resonnementet bygger på at man lever i en rettsstat, fordi man da kan få hjelp til å argumentere for andre regler og straffrihet. Det gjenstår å se om dette blir utviklingen i Snowden-saken.»

Amerikanske myndigheter krever Snowden utlevert fra Russland – der han har søkt asyl med president Putins velsignelse – til USA, slik at saken kan føres for rettsapparatet der.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal blant annet ha oppsyn med og kontrollere norsk etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste, og Tetzschner har dessuten tidligere (2007–08) vært medlem av personvernkommisjonen. Han er dermed godt kjent med mye av problematikken knyttet til varslere, også Snowdens tilfelle. I perioden 2001–2009 drev Tetzschner egen advokatvirksomhet med arbeidsrett som spesialfelt.

Tetzschner har lest amerikanske Glenn Greenwalds bok om Snowden – en av de to journalistene som fikk innsyn i Snowdens NSA-filer på et hotell i Hong Kong.

Abonnement halvår kr 450

«Det er ikke vanskelig å få sympati for Snowden – i hvertfall i den fremstillingen Greenwald gir, og jeg kan godt forstå at Edward Snowden og andre enkeltpersoner handler ut fra idealistiske motiver og sier fra om kritikkverdige forhold,» sier Tetzschner.

«Jeg har jo ikke – slik det tidligere er blitt fremstilt, …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.