Smerteskrikets gladsang 

The Accusation forteller om den daglige kampen for å forbli et menneske under Kim Il-sungs terrorregime.

Kurt Sweeney
Novelist & book reviewer.
Email: gregnidaros@hotmail.com
Publisert: 14.09.2017
The Accusation. Forbidden Stories from Inside North Korea
Forfatter: Bandi
Serpent’s Tail, UK

Nesten ingen vet hvem som skjuler se bak navnet «Bandi». Men han er forfatter, og visstnok også medlem av den nordkoreanske forfatterforeningen der han har en høy status. Han er og må forbli anonym, noe som er en temmelig paradoksal situasjon for enhver skribent med et visst monn av ambisjoner. Men i motsetning til mange andre som har hoppet av til Sør-Korea, der de gjerne skriver og publiserer bøker om livet under det brutale Kim-regimet, har Bandi blitt værende igjen i nord. Og han representerer på en måte hele nasjonens samlede litterære realisme.

Regimeutfordrer. I sine fortellinger skriver han om ting som alle kjenner til, men ingen tør nevne, i hvert fall ikke i bokform. The Accusation. Forbidden Stories from Inside North Korea ble smuglet ut av landet som et håndskrevet manus, siden det umulig kunne gis ut i i landet: De sju fortellingene flerrer i fillebiter det offisielle glansbildet som nasjonen serveres av diktaturets propagandaapparat. Men for oss som kan lese ham, tegner Bandi bilder av et land i et politisk, eksistensielt og moralsk helvete. Deri ligger hans realisme – og derfor er den samme realismen forbudt av landets myndigheter. Realismen slik vi definerer den i frie, åpne samfunn er en utopi for nordkoreanske forfattere, som alle enten må rette seg etter sensuren eller risikere konsekvensene.

Med fortellingene i The Accusation utfordrer Bandi både sensuren og hele Kim-regimet. Han viser oss et tyranni som ikke bare er stalinistisk, men også teologisk: Dets øverste leder, enten han heter Kim Il-sung, Kim Jong-il eller Kim Jong-un, krever blind lydighet og underkastelse fra alle. Over tre generasjoner har disse representert den allmektige, allvitende og feilfrie stalinistiske guddommen.

Forfatteren Bandi representerer hele Nord-Koreas samlede litterære realisme, forbudt av landets myndigheter.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer