FOTO: Hazem Bader/APF/SCANPIX

Slutt på fredsprosessen?


USA har vedtatt ikke lenger å forholde seg til palestinske selvstyremyndigheter (PA) som diplomatisk organ, samtidig som Trump truer med å kutte all støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger. Nå er den amerikanske ambassaden i Israel flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem. Er fredsprosessen over?

Hamada er frilanser for Ny Tid fra Gaza.
Email: fajerpress@gmail.com
Publisert: 2018-06-01

14. mai 1948 la sionistlederen David Ben Gurion frem den israelske selvstendighetserklæringen. Israel har i etterkant av dette tilranet seg store deler av Palestina gjennom okkupasjon og annektering, og utpekte Jerusalem som ny hovedstad. USA har tidligere motsatt seg det siste, da de mente Jerusalems fremtid måtte opp på forhandlingsbordet, samtidig som en israelsk annektering av Jerusalem ville undergrave forhandlingene om en tostatsløsning.

Den amerikanske holdningen endret seg derimot i 1995: Under Bill Clinton som president vedtok Kongressen en lov hvor den anerkjente Jerusalem som ny hovedstad og godkjente å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Etter at denne loven ble vedtatt, har samtlige sittende amerikanske presidenter jevnlig fått spørsmål om og når de akter å gjennomføre flytteprosessen – alle har gjemt seg bak vedvarende utsettelser. Inntil nå. President Donald Trump anerkjente Jerusalem som ny hovedstad i desember 2017, og aktet å sette loven ut i livet. Drøyt to tiår etter vedtaket, er den amerikanske ambassaden i Israel nå flyttet til Jerusalem.

Under Bill Clinton som president vedtok kongressen en lov hvor de anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad. 

Fortrengning og bosetting. Beslutningen bryter med flere internasjonale resolusjoner vedtatt i FNs generalforsamling, sikkerhetsrådet og Den internasjonale domstolen, som alle fastholder at palestinsk territorium – inkludert Øst-Jerusalem – er legalt ansett som okkupert land.

De viktigste blant disse er: sikkerhetsrådets resolusjon nummer 478, av 20. august 1980, som ikke anerkjenner den israelske annekteringsloven og anmoder alle medlemslandene om å trekke sine diplomatiske delegasjoner ut av Jerusalem; resolusjon 2253, som ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1967, pålegger okkupasjonsmakten å oppheve tiltak som har til hensikt å endre Jerusalems status som en corpus separatum – en internasjonal by; sikkerhetsrådets resolusjon 298, datert 25.09.71, som understreker at alle konstitusjonelle og juridiske vedtak fra israelsk side for å påvirke byens fremtidsutsikter, inkludert konfiskering av land og flytting av befolkningsgrupper samt lovgivning, ikke kan endre byens status. Og ikke minst: sikkerhetsrådets resolusjon 2334 av 23.12.16 som tydelig fordømmer jødiske bosettinger på okkupert palestinsk territorium, inkludert Øst-Jerusalem, og understreker at bosettingene er illegale og …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195 kvartal