FOTO: Hazem Bader/APF/SCANPIX

Slutt på fredsprosessen?

USA har vedtatt ikke lenger å forholde seg til palestinske selvstyremyndigheter (PA) som diplomatisk organ, samtidig som Trump truer med å kutte all støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger. Nå er den amerikanske ambassaden i Israel flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem. Er fredsprosessen over?

Hamada er frilanser for Ny Tid fra Gaza.
Email: fajerpress@gmail.com
Publisert: 2018-06-01

14. mai 1948 la sionistlederen David Ben Gurion frem den israelske selvstendighetserklæringen. Israel har i etterkant av dette tilranet seg store deler av Palestina gjennom okkupasjon og annektering, og utpekte Jerusalem som ny hovedstad. USA har tidligere motsatt seg det siste, da de mente Jerusalems fremtid måtte opp på forhandlingsbordet, samtidig som en israelsk annektering av Jerusalem ville undergrave forhandlingene om en tostatsløsning.

Den amerikanske holdningen endret seg derimot i 1995: Under Bill Clinton som president vedtok Kongressen en lov hvor den anerkjente Jerusalem som ny hovedstad og godkjente å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Etter at denne loven ble vedtatt, har samtlige sittende amerikanske presidenter jevnlig fått spørsmål om og når de akter å gjennomføre flytteprosessen – alle har gjemt seg bak vedvarende utsettelser. Inntil nå. President Donald Trump anerkjente Jerusalem som ny hovedstad i desember 2017, og aktet å sette loven ut i livet. Drøyt to tiår etter vedtaket, er den amerikanske ambassaden i Israel nå flyttet til Jerusalem.

Under Bill Clinton som president vedtok kongressen en lov hvor de anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad. 

Fortrengning og bosetting. Beslutningen bryter med flere internasjonale resolusjoner vedtatt i FNs generalforsamling, sikkerhetsrådet og Den internasjonale domstolen, som alle fastholder at palestinsk territorium – inkludert Øst-Jerusalem – er legalt ansett som okkupert land.

De viktigste blant disse er: sikkerhetsrådets resolusjon nummer 478, av 20. august 1980, som ikke anerkjenner den israelske annekteringsloven og anmoder alle medlemslandene om å trekke sine diplomatiske delegasjoner ut av Jerusalem; resolusjon 2253, som ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1967, pålegger okkupasjonsmakten å oppheve tiltak som har til hensikt å endre Jerusalems status som en corpus separatum – en internasjonal by; sikkerhetsrådets resolusjon 298, datert 25.09.71, som understreker at alle konstitusjonelle og juridiske vedtak fra israelsk side for å påvirke byens fremtidsutsikter, inkludert konfiskering av land og flytting av befolkningsgrupper samt lovgivning, ikke kan endre byens status. Og ikke minst: sikkerhetsrådets resolusjon 2334 av 23.12.16 som tydelig fordømmer jødiske bosettinger på okkupert palestinsk territorium, inkludert Øst-Jerusalem, og understreker at bosettingene er illegale og krever slutt på alle bosettingsaktiviteter på okkupert palestinsk territorium, og at enhver endring av grensene fra 1967 ikke vil bli akseptert uten godkjenning fra begge parter.

En krigserklæring

Ny Tid har intervjuet flere palestinske ledere, responsen til utviklingen er entydig negativ. Ashraf Juma’a – parlamentsmedlem (PLC) for Fatah – forteller at hans parti fra første stund har avvist «Trump-erklæringen» og mener den er uriktig og urettferdig overfor palestinerne. «Den betyr slutten på hele den politiske prosessen om en tostatsløsning, slutten for fredsprosessen. Det kreves en fast diplomatisk hånd og en folkelig nasjonal og arabisk holdning for å få Trump til å gjøre om på sin beslutning.» Juma’a har bedt president Abbas om å samle et nasjonalråd for å legge en strategi med mål om å tvinge Trump til å ombestemme seg. Han ønsker å stoppe den palestinske sikkerhets-koordineringen med israelske styrker og å innføre full boikott av israelske produkter, og legger til at USA ikke lenger er en ærlig og upartisk megler i fredsprosessen.

Abonnement halvår kr 450
FOTO: Heinrich Böll Foundation Palestine & Jordan

Hamas-lederen Maher Sabra slo raskt fast at Trumps beslutning ikke har noen reell betydning på bakken. «Jerusalem er palestinsk og arabisk – det er et uforanderlig faktum som Hamas aldri vil gi slipp på. Avgjørelsen beviser en amerikansk slagside i Israels favør. At Trump fatter en slik beslutning, avslører at han står overfor problemer som tvang ham til å gjøre dette, for å sikre støtten fra sionistene i USA slik at han får beholde makten.» Hamas anerkjenner ikke staten Israel og mener Trumps utspill er irrelevant.

Nestlederen for islamsk hellig krig, Ziad Nakhala, sier til Ny Tid at de anser president Donald Trumps beslutning som en krigserklæring.

En ny Balfour-erklæring?

Khaled Abu Arafa, PAs tidligere minister for saker knyttet til Jerusalem, sier til Ny Tid at dette er ledd i en okkupasjonspolitikk som har pågått i 70 år. Målet er å tømme den hellige byen for arabiske muslimer og kristne. «Men Jerusalem er også palestinernes, det er en hellig by med en lang historie. Den israelske annekteringen av palestinsk land startet for alvor i 1995, etter Oslo-avtalen. Byggingen av bosettinger og rivningen av palestinske hus har bredt om seg og pågår i et stadig økende tempo.»

«Jerusalem er palestinsk og arabisk – det er et uforanderlig faktum som Hamas aldri vil gi slipp på.»
Maher Sabra, leder av Hamas

Den politiske analytikeren og skribenten Dawood Kuttab sier han ser at Øst-Jerusalem blir forsømt – og at israelerne nekter de palestinske myndighetene å gjøre noe med det. «Trump har på et – trolig utilsiktet – vis gitt nytt liv til håpet innbyggerne i Øst-Jerusalem bærer i seg, om at det finnes arabiske, islamske og kristne krefter og fredsforkjempere som er seriøst interessert i Jerusalems fremtid. I stedet for tomme kunngjøringer og anklager, opplever vi nå at det legges konkrete planer for å støtte Øst-Jerusalem og dem som bor der.»

Amal Syam, leder for kvinnesakssenteret i Palestina (WAC), mener «Trump-erklæringen» utfordrer og provoserer følelsene i den arabiske og islamske delen av verden. Som palestiner føler hun et ansvar for å forsvare og befri Jerusalem fra okkupasjonen. Byen er blitt et sterkt og emosjonelt symbol, og Syam betrakter Trumps beslutning som en ny Balfour-erklæring. «Da den britiske regjeringen la frem Balfour-erklæringen i 1917, ga de et løfte til jødene om at de skulle få etablere et eget hjemland i Palestina. Og nå gir Trump jødene Jerusalem til hovedstad. Både Balfour og Trump er givere av noe som ikke er deres, til noen som ikke er de rette eierne av det.»

Amerikansk eskalering i Midtøsten

Bassam Abu Sharif – medlem av det palestinske nasjonalrådet (PNC) og tidligere spesialrådgiver for avdøde president Yasser Arafat – forventer at USA kommer til å angripe Iran og deres støttespillere i arabiske land som Libanon og Syria, og med det vende verdens oppmerksomhet bort fra forbrytelsene som begås mot palestinere i Jerusalem. «I likhet med det som skjedde i den syriske byen Deir ez-Zor, hvor USA gjennomførte mange bombetokter mot byen og drepte dusinvis av sivile – under dekke av en koalisjon , med påskudd om å bekjempe terrorisme.»

Bassam Abu Sharif forventer at USA kommer til å angripe Iran og deres støttespillere i arabiske land som Libanon og Syria. 

Abu Sharif advarer mot angrepene, som etter hans mening trigger en utvikling som ingen kjenner rekkevidden av. Han beskriver beslutningen som en klar utvidelse av essensen i planen som blir kalt århundrets avtale. Den har som mål å likvidere palestinernes sak, stikk i strid med alle internasjonale resolusjoner og historiske og religiøse konstanter.

Ny palestinsk intifada?

Beslutningen om å flytte ambassaden ble fulgt av flere straffetiltak mot de palestinske selvstyremyndighetene, som i sin tur vendte seg til FN i desember 2017. De alvorligste sanksjonene var at den amerikanske regjeringen kutter all økonomisk støtte til PA og vil ikke lenger vil forholde seg til dem som et offisielt diplomatisk organ for palestinerne. Den økonomiske hjelpen fra USA til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNWRA) skal også kuttes. Den utgjør i dag 1 milliard dollar i året.

Det gjenstår noen spørsmål: Blir det en ny intifada i palestinske områder, eller en ny krig der tusenvis av palestinere blir drept? Og dersom det skulle bli krig, vil den begrenses til palestinsk jord, eller vil den omfatte andre land og regioner, som Libanon og Iran?

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.