Slumrende ideologiske virus


KORONA: Vil et langt gunstigere ideologisk virus spre seg og forhåpentlig smitte oss, viruset som får oss til å tenke oss et annet samfunn, hinsides nasjonalstaten, et samfunn som virkeliggjør seg som global solidaritet og samarbeid?

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 2020-04-28
       
Pandemic! Covid-19 Shakes the World
Forfatter: Slavoj Žižek
Forlag: OR Books, USA

En påfallende erfaring covid-19-pandemien har ført med seg, er at så mange viser vilje til å lære av krisen. De offentlige filosofene er også alle på banen for å tolke tidens tegn. Om filosofien er et middel til både sjelefred og praktisk orientering for den enkelte, har den i tillegg alltid hatt en større ambisjon: å bringe sannheter til torgs som kan endre menneskenes fellesskap.

Hvis vi forstår «filosofi» som en betegnelse for vår grunnleggende orientering i livet, gjennomgår vi alle i disse dager en virkelig filosofisk revolusjon, sier Slavoj Žižek i den lille boken Pandemic!. Den bygger på en serie artikler han har skrevet i løpet av karantenen, der han etter sigende også har hengitt seg til late nytelser og Netflix-krim, innimellom søvnløse netter preget av en latent panikk og grubling over verdens fremtid.

Slavoj Zizek

Allerede i utgangspunktet avviser Žižek en New Age-versjon av viruset som en slags budbringer fra jorden: troen på at denne parasittens suksess skulle være naturens egen pantomime, en kritisk gestus eller en advarsel henvendt til oss mennesker. Viruset er en stupid mekanisme som kopierer seg selv på en formålsløs måte, sier Žižek. Det er en «biologisk karikatur» av livets blinde reproduksjon, og dermed også av mennesket. Til tross for vår intense interesse for oss selv, som ofte forfaller til hensynsløs egeninteresse, er vi tross alt bare en art blant andre, fortsetter han. I naturens samspill er viruset en ren naturlig tilfeldighet, uten mening.

Likevel er det endeløst mye å lære av situasjonen viruset setter oss i. Uten noen forhåndsgitt plan infiltrerer det alle menneskets systemer, fra infrastruktur og helsevesen til mentale forsvarsverker og fordommer – og opererer dermed som bærer av en avslørende sannhet: Alt viser seg å være langt skjørere og mindre gjennomtenkt enn vi tidligere antok.

Livsfilosofisk

Det enkle spørsmålet Žižek tillater seg å stille, er: «Hva er galt med systemet vårt, siden vi til tross for alle advarsler virkelig var så uforberedt?» Eller i en annen formulering: «Hvordan kan vi bli sjokkert over at det vi ble fortalt ville skje, …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?