Slipp folk inn når de banker på!

Nylig kom det en gruppe mennesker å banket på døra til Norge. De var ikke europeere og hadde avkuttet hud på fingrene. De var mest sannsynlig «dublinere». Det vil si at de har søkt om asyl i et annet land og fått avslag der.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 02.04.2008

Nå vil de sjekke muligheten for å komme inn i Norge. For å utsette hjemreisen, eller at man tror det ikke blir aktuelt å finne det senere, har de kuttet eller skrapt bort fingeravtrykkene. Mennesker er villig til å gjøre mye for å skape seg et bedre liv. For meg kunn det handle om å ofre kafe-tur med venner for skolearbeid. Jeg måtte ha en litt bedre karakter for å komme inn på et studie med litt bedre jobbutsikter. Er man født i andre deler av verden kan det handle om å velge et liv i en trang container på vei til et ukjent sted for å søke et bedre liv.

Det er ikke mange generasjonene tilbake før dette også var aktuelt for nordmenn. For min oldermor handlet det også om å stu seg sammen med fremmede i et trangt rom og holde ut en lang tur. Der satt man som sild i tønne og ventet. Man ventet og ventet uten å ha noen oversikt over hvilken dag det er og når båten ville være fremme. Der satt man helt alene, og alle man var glad i ble igjen hjemme. Den store forskjellen på når oldermor reiste for å skaffe seg et bedre liv og for de som kommer til Norge nå er at hun trengte ikke å kutte av seg tuppen av fingrene for å ha muligheten til å søke seg et bedre liv.

USA er grunnlagt av mennesker som har kommet fra alle verdens hjørner og bidratt til å bygge landet. Amerika var for over hundre år siden den store løsningen hvis man levde i fattige kår, var forfulgt eller kriminell. USA er også i dag den optimale endestasjon for mennesker som vil skaffe seg en bedre hverdag. Det står millioner av mennesker i kø for å komme seg inn i den vestlige delen av verden. Det ankommer kontinuerlig nye båter, fylt til randen med personer, til de søreuropeiske landene. I dag er sannsynligheten stor for at en person som først banket på en dør og trodde dette skulle være en lykkelig start på et nytt liv finner seg selv bankene på en ny dør senere. Bare denne gangen med avkuttet fingertupper. Europa har bygd opp sine murer mot resten av verden. Dagens svar på lykkens land vil ikke ha lykkejegere.

Norges innvandrings – og asylpolitikk er restriktiv og har vært det siden man innført et midlertidig innvandringsstopp på 1970-tallet. I dag må man passe inn i grupper for å komme seg inn til Norge. Man kommer inn som flyktning, asylsøker eller gjennom en ekspertgruppe for å få seg en jobb. Arbeidsinnvandring kan ikke fortsette å være forbeholdt eksperter og fotballspillere, også vanlige mennesker må gis mulighet til å komme til Norge for å jobbe. Det må åpnes opp en ærlig dør til Norge mennesker som ikke er flyktninger, men som bare ønsker en bedre fremtid for seg og sine. En liberal innvandringspolitikk handler om å gi folk en mulighet til en jobb og til en fremtid. Verdensbanken har beregnet at hvis verdens rike land økte sin arbeidskraft med 3 prosent mellom 2001 og 2025, ville verden tjene 356 milliarder USD i året. 162 milliarder ville gå til innvandrerne selv, 139 milliarder til landet de flytter til og 143 milliarder til de som blir igjen i de fattige landene.

Vi har tre valg. Vi kan fortsette med restriktive regler og bruke store ressurser på å forfølge mennesker som kommer seg til Norge og Europa. Dette vil si å forfølge de tusener av mennesker som kommer inn over grensa og som forsvinner under jorda som rettsløse. En annen løsning er å fortsette dagens situasjon med lukkede øyne og late som om at det ikke som flytter på seg. Det tredje alternative er forholde seg til at folk beveger på seg, forelsker seg i folk de møter på ferie eller trenger en jobb. For en liberaler er løsningen å sikre et system hvor folk kan ta seg en jobb eller flytte til et nytt sted uten at man skal møte hindringer hele veien. Det rikeste hjørne av verden må samle seg om en liberal politikk i møte med resten av verden i stede for å sloss om de mest restriktive reglene for å holde folk ute. Banker folk på døren så åpner man opp!

Kommentarer