Bestill sommerutgaven her

Slik lages desinformasjon om klima

The New Climate War

KLIMA: Er veganeres forsøk på å løfte kjøttskam eller droppe å fly løsningen på klimaproblemet? Våre endrede reise- og atferdsmønstre har det siste året bare i liten grad påvirket de globale klimagassutslippene.

«Står du i en krigssituasjon, må du forstå hvordan fienden tenker.» Omtrent slik innleder den verdenskjente klimaforskeren Michael E. Mann sin siste bok. Mann er på krigsstien. Han er redd for at miljøvernere og klimaaktivister lar seg lure av motstandernes taktikk. Da taper vi klimakampen.

Mann viser til den mektige amerikanske våpenlobbyen. Deres motto er: «Guns don’t kill people, people kill people.» Slik har de drevet på siden 1920-tallet. Oljelobbyen er en annen sterk samfunnspåvirker. Exxon Mobils egne vitenskapsfolk konkluderte for flere tiår siden med at en fortsettelse av fossilalderen ville føre til ødeleggende klimaendringer. Likevel har selskapet drevet desinformasjon for å påvirke myndigheter så de skal få nye letekonsesjoner.

Skitten påvirkning

Våpenlobbyen, tobakksindustrien og oljeindustrien er alle gode på en ting: De vil at ansvaret for det som er galt med deres egen virksomhet, skal bæres av deg og meg.

Denne boken handler også om Manns egen karriere som klimaforsker, og alle de ulike faglige disputtene han har vært gjennom. Den blir langtekkelig i partier, og det er kanskje ikke så rart, ettersom mye av dette dreier seg om amerikanske forhold. Det er likevel interessant å lese om organiserte storselskapers kampanjer rettet mot miljøvernere, det være seg mot Rachel Carson tidlig på 1960-tallet, eller dagens svertekampanjer mot ledende amerikanske miljøpolitikere.

Exxon Mobils strategi var å lage kalkulatorer for å personliggjøre klimafotavtrykk.

- annonse -

Like før en avgjørende klimakonferanse i København i 2009 publiserte noen nettsteder og aviser deler av ulike e-poster fra klimaforskere og presenterte dette som et climategate. Ifølge Mann sto interessenter som Saudi-Arabia og Rupert Murdochs reaksjonære mediedynasti bak.

Mann skriver om hvordan erkereaksjonære tankesmier har brukt sin makt, i samarbeid med storindustri, for å hindre en mer progressiv miljøpolitikk. Dette har utgjort en formidabel påvirkningskraft, i form av avisinnlegg, falske vitenskapsartikler og annet, som har sådd tvil om vitenskapen bak klimaendringer. Mann nevner ikke noen norske navn i denne sammenheng. La meg legge til at forfatter Aage Borchgrevink skrev i boken Giganten at vårt eget Statoil (nå Equinor) i en periode var med i The American Petroleum Institute – som sådde tvil om vitenskapelig klimakonsensus.

pixabay

Forblindede veganere?

Mange av oss lar oss også påvirke av dokumentarfilmer som Cowspiracy (2014), som påstår at kjøttproduksjon og spising er hovedårsaken til klimaendringer. Dette dreier oppmerksomheten bort fra den egentlige konspirasjonen, skriver Mann, som er hvordan fossilindustrien har en egeninteresse i å få søkelyset bort fra dem selv.

Veganeres forsøk på å løfte kjøttskam som løsningen på klimaproblemet er feil, skriver Mann. Dyrevernaktivister angriper ofte klimaforskere når de viser til at klimaendringer grunnet kjøttspising er et lite problem sammenlignet med det som oppstår ved brenning av fossile energikilder. Det samme gjelder utslipp fra fly, litt over tre prosent av utslippene globalt. Individuell oppmerksomhet på å få ned karbonfotavtrykket har verdi, men uten et systemisk skifte klarer vi ikke å dekarbonisere økonomien vår fort nok. Også her står storindustrien bak. Det var Exxon Mobil som først laget kalkulatorer for å personliggjøre klima-fotavtrykk, hevder Mann. Han siterer også en artikkel fra avisen The Guardian, som skriver at ca. 25 prosent av alle twittermeldinger om klimaet er skapt av bots (en type softwareprogram), for å så tvil om klimavitenskapen. Vi blir med andre ord utsatt for mer påvirkning enn vi er klar over.

Total uvitenhet gir en kortvarig lykke med stor risiko.

Et lekket dokument fra juni 2020 viser at oljeselskap sto bak en pr-kampanje for å utnytte Black Lives Matter-bevegelsen. Motivet var å så rasemotsetninger innenfor klimabevegelsen. Ideen var å fremstille miljøgrupperinger som noen som sto for en politikk som ville skade minoriteter. Og ifølge Mann har ulike fossilinteressenter også stått for den samme destabiliseringspolitikken, med både de gule vestene i Frankrike og Brexit i Storbritannia som eksempler.

Karbonprising som løsning

Karbonprising er det viktigste løsningsforslaget Mann kommer med. Da vil etter hvert fornybar energi kunne konkurrere. Introduserer vi samtidig insentiver for å tenke fornybart, og faser ut subsidier til fossilindustrien, er vi på rett vei: Under koronapandemien kan vi jo anføre at vi i Norge har gått motsatt vei i redningspakkene til industrien.

Mann er ingen tilhenger av Extinction Rebellion eller andre dommedagsprofeter, som journalisten David Wallace-Wells, forfatter av storselgende The Uninhabitable Earth (2019). Det gjør oss bare passive. Men Mann ser masse håp i den unge generasjonen, med Greta Thunberg i spissen. Også Thunberg sier «I want you to pancick». Men så i neste setning følger hun opp med «but then I want you to act».

Manns dramaturgi i denne boken, det personlige mot det systemiske, er satt på spissen, og anklagene mot veganere vil kanskje av noen føles urettferdige. Hvorfor ikke angripe problemet fra mange kanter? Men Mann er uansett optimist, og viser til at vi nå er vitne til mange positive politiske «tipping points». Finans og bank snakker om risikoen ved å satse på fossile energikilder, og det er flere rettssaker på gang mot forurenserne. Og staten New York, verdens ellevte største økonomi, baserer sin post-covid-19-plan på fornybar energi.

Pandemien har vist oss at våre endrede reise- og atferdsmønstre det siste året bare i liten grad har påvirket de globale klimagassutslippene. Det, skriver Mann, betyr at vi må forsterke presset på politikerne. Det gjør vi først og fremst via stemmeseddelen. Vi må stemme bort de politikerne som arbeider som oljeindustriens forlengede arm. Tiden er inne for enhver å stemme inn dem som jobber frem reell endring i klimapolitikken.

Andrew Kroglund
Kroglund er kritiker og skribent.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

Siste artikler

Essay / Sangen som blir borteJeg har blitt mor til min egen mor. Men er kanskje undertrykt sorg og depresjon en av årsakene til demens?
StrÅleforskning / Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet – bekymringsverdig feilinformasjon?Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kritiseres i denne kommentaren for ikke å ta til seg betydelige mengder forskning om strålefarer.
Sykepleie / Jeg skal hjelpe deg. En sykepleiers farvel til eldreomsorgen (av Vigdis J. Reisæter)Efter et årti i norsk ældreomsorg kunne sygeplejer Vigdis J. Reisæter ikke længere holde ud at måtte give en beroligende pille til angste demente i stedet for en hånd at holde i og et øre at lytte med.
MiljØ / Det Oslofjorden trenger aller mest nåIfølge denne kronikken snakker Miljødirektoratets «Redningsplan for Oslofjorden» ned en reell restaurering av fjorden. Livet i fjæra og fjorden trenger restaurering på naturens egne premisser.
Selvrealisering / The Age of Fitness (av Jürgen Martschukat, …)Survival of the fittest – det gjelder å holde seg i form og passe på sin egen produktivitet. Du har også en app som måler puls, skritt og søvnkvalitet.
MidtØsten / UD kutter internasjonalt samarbeidHvilken betydning har det at myndighetene har kuttet kulturstøtte til en rekke norske aktører som jobber internasjonalt? Som eksempelvis Kirkelig Kulturverksted i Midtøsten?
Omsorg / The Care Crisis. What Caused It and How Can We End It? (av Emma Dowling): Storbritannia er i økende grad avhengig av de frivilliges innsats for å gi borgerne et minimum av omsorg mens offentlige tjenester lider under budsjettkutt og kriser.
Kunstner / TEKST! Kunst og sånn 1981-2020 (av Guttorm Nordø)Guttorm Nordø forteller om det umiddelbare som eneste rettesnor for sitt kunstnerskap. En av de fineste, mest risikovillige og vittigste kunstbøkene i 2021?
Essay / Jeg var helt ute av verdenForfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.
Prio / Når man i stillhet vil disiplinere forskningenMange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.
Spania / Er Spania en terrorstat?Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.
Covid-19 / Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen (av Trond Skaftnesmo)Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?
Militært / De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veienVi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?
Bjørneboe / HjemlengselJens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.
Y-blokka / Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokkaFem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.
Tangen / En tilgitt, lutret og salvet korguttFinansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.
Miljø / Planet of The Humans (av Jeff Gibbs)For mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.
Mike davis / Pandemien vil skape en ny verdensordenIfølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.
Samhold / Newtopia (av Audun Amundsen)Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.
Anoreksi / Selvportrett (av Margreth Olin, …)Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.