Skytefelt for klasevåpen

Utenlandske klasevåpen skal etter planen testes på Regionfelt Østlandet.

Ny Tid
[klasevåpen] Testing av andre lands klasevåpen planlegges på forsøksfeltet på Regionfelt Østlandet. Statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet bekrefter at allierte også kan benytte seg av det nye feltet som skal bygges ut fra sommeren. Formålet er å teste tilsvarende klasevåpen som de Norge har på lager: bakkeavfyrt klaseammunisjon, såkalt cargoammunisjon.

Stortinget har tidligere vedtatt at Norge skal jobbe for et internasjonalt forbud mot klasebomber, og den rød-grønne regjeringen har innført forbud mot bruk av klasevåpnene Norge har på lager.

Norsk Folkehjelp reagerer hoderystende på opplysningene. Fra før er organisasjonen bekymret over at Norge vil foreta sprengninger av egen klaseammunisjon som nå er på lager, for å sjekke blindgjengerprosenter på nytt. Sprengningene skjer allerede til høsten på testfeltet på Hjerkinn.

– At man her bruker masse ressurser for å teste klasevåpen som Soria Moria-erklæringen vil forby, er en absurditet. Når Forsvaret i tillegg lar utenlandske styrker teste klasevåpen, er det ikke bare absurd, men en direkte provokasjon, sier Per Nergaard, leder av mineseksjonen i Norsk Folkehjelp.

Han stiller spørsmål ved hvor mye Soria Moria-erklæringen er verdt når Norge nå skal utvide et skytefelt nettopp for å teste våpen som regjeringen arbeider politisk for å forby.

– Alle klasevåpen har problemer knyttet til bredt nedslagsfelt og fare for sivile skader. I tillegg til dette har de blindgjengerprosenter i varierende grad, med omtrent samme effekt som antipersonellminer, sier Nergaard.

Det ble skandale da et fransk fly slapp klasebomber på Hjerkinn i 2002. Den gang fokuserte kritikerne primært på fly-leverte klasevåpen. Nå har de humanitære organisasjonene fått politisk gehør for at alle typer klasevåpen må sees under ett.

Så sent som i fjor testet britiske styrker bakkeavfyrte klasevåpen, såkalte cargogranater av typen L20, på Hjerkinn, og feltet skal fortsatt brukes til dette formålet fram til det utvidede Regionfelt Østlandet står klart.

Åpent for andre

[bygges] Prøve- og forsøksanlegget på Regionfelt Østlandet skal stå klart til bruk innen tre år. Etter nedbemanningen og omstruktureringen av Hæren, er det blitt stor overkapasitet i det nye Regionfeltet i forhold til Forsvarets behov. Det er derfor åpnet for at andre land skal kunne øve i feltet, og etter det Ny Tid erfarer, er nettopp testing av klaseammunisjon noe av det allierte land har ytret ønske om.

SV mot ny testing

[delt] SVs forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen går mot opprettelsen av et nytt felt for testing av klaseammunisjon innenfor Regionfelt Østlandet. Likevel kan han godta en viss grad av testing av klasevåpen i det eksisterende feltet på Hjerkinn.

– Jeg skiller mellom testing av klasevåpen og øving med klasevåpen. Testing kan være med på å få vekk den verste klaseammunisjonen. Men Regionfelt Østlandet er et militært øvingsområde, derfor vil ikke SV ha testing der, sier Jacobsen.

NORGE OG KLASEBOMBER:

  • Klasebomber er omstridte konvensjonelle våpen med et bredt nedslagsfelt, og som etterlater blindgjengere der de brukes.
  • Stortinget har vedtatt å arbeide for et internasjonalt forbud mot klasebomber sluppet fra fly, og har en svært restriktiv holdning til bakkeleverte klasevåpen. Politikken innebærer forbud mot våpentyper med mer enn en prosent blindgjengere, og et selvpålagt forbud mot all bruk i internasjonale operasjoner.
  • Til tross for denne politikken, kan allierte land bruke norske øvingsfelt til å trene på bruk av klaseammunisjon.

Av Tarjei Leer-Salvesen og Harald Eraker tarjei@nytid.no, her@nytid.no

Kommentarer
DEL