Skylder på EU

Fiskeri- og kystdepartementet hevder de har latt norske fiskere overføre makrellkvoter fra 2009 til i år fordi EU brøt makrellavtalen først. Greenpeace frykter at konsekvensen blir overbeskatting.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Fiskekrangel. Ny Tid skrev i forrige uke om den pågående makrellkrigen mellom EU og Norge på den ene siden og Island og Færøyene på den andre. Makrellbestanden har forflyttet seg nordover som følge av temperaturstigning i havet, og har nådd færøyske og islandske farvann. I begge statene utgjør fiskerinæringen en betydelig andel av inntekten, og de siste måneders grep fra islandsk side tyder på at islendingene velger makrell fremfor det gode selskap i EU – finanskrise eller ei. Norge har svart med å nekte blant annet færøyske makrellfiskebåter å legge til kai i Norge.

Skylder på EU

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) skriver i en e-post til Ny Tid at avtalebrudd fra EUs side foranlediget kvoteoverføring fra 2009 til 2010, slik at enda mer makrell tas ut i år.

«I makrellavtalen for 2009 var det blant annet avtalt en adgang for norske fartøy til å fiske i EU-farvann. I fjor høst valgte likevel EU å stenge sine farvann for norske fartøy på kort varsel. Vi anså dette for å være et klart avtalebrudd, og dette rammet norske fiskere hardt ettersom makrellen hadde vandret ut av norsk sone. Konsekvensen var at mange norske fartøy i 2009 ikke fikk fisket makrellkvoten. Vi bestemte derfor at de fartøyene som var blitt rammet av EUs avtalebrudd skulle få muligheten til overføre sin kvote til 2010», skriver Magnus Hodne, kommunikasjonsrådgiver i FKD, og framholder:

Både EU og Færøyene ble i forbindelse med forhandlingene om en avtale for 2010 orientert om at Norge ville gjøre det slik. Den orienteringen ble gitt av ekspedisjonssjef Johan H. Williams i forbindelse med forhandlingsmøter i London i november 2009, skriver Hodne.

Han viser til regelverk som slår fast at det er forbudt for utenlandske fartøy å lande fangster bestående av fisk fra fiskebestander hvor det ikke er en omforent regulering, eller når det ikke er inngått fiskeriavtale mellom Norge og fartøyets flaggstat.

For 2010 har vi en bilateral avtale med Færøyene, hvor det blant annet er avtalt at fartøy fra Færøyene kan fiske inntil 2000 tonn i norske farvann. Dette innebærer at fartøy også kan lande inntil 2000 tonn makrell i Norge. Landinger av makrell ut over dette er ikke tillatt. Fartøy fra Færøyene kan for øvrig fritt legge til kai i Norge, regelverket handler om levering av fangst, skriver Hodne.

Uansvarlig

Leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, frykter at makrellen er iferd med å bli overbeskattet.

– Makrellkrigen er en form for utpressing med makrellen som gissel. Alle landene driver med utpressing istedenfor å forsøke og finne fram til en avtale. I mellomtiden fisker man så mye man kan i håp om at det skal komme godt ut avtalemessig. Det ligner situasjonen med kolmule hvor man fisket så mye man klarte. Dermed gikk det sterkt ut over bestanden, sier Gulowsen.

Han kaller situasjonen uakseptabel, og oppfordrer norske myndigheter til å tenke seg om.

– På meg virker det som om Norge deltar i krigen. Totaluttakene er allerede mye høyere enn de vitenskapelige føringene tilsier, sier Gulowsen, som legger til at det er helt urealistisk å nekte islendingene og færøyringene å fiske i eget vann.

– I og med at makrellen nå befinner seg i islandsk farvann er det helt uaktuelt å nekte dem selvfølgelige rettigheter. Norge og EU har på sin side historiske rettigheter all den tid man forhandler. Men som forvaltningsland har Norge og EU særlig ansvar for at ikke overfiske forekommer. Det som nå skjer er uansvarlig, sier Gulowsen.

---
DEL