Skylapper

Åmås glemmer ramma rundt debattene han dirigerer.

Ny Tid
[Ytringsgrenser] Gjennom sitt virke i Samtiden og Aftenposten har Knut Olav Åmås gjort en fabelaktig jobb med å vise «verdien av uenighet» i praksis. Når han nå utgir ei bok med denne tittelen, er det skuffende at han ikke i større grad bruker de 228 sidene til å problematisere grensene rundt «debatt og dissens i Norge».

Kulturen har alltid vært grenseløs, og de siste tiåra er økonomien globalisert i et rasende tempo. Beslutninger som fattes av norske politikere, næringslivsledere og forbrukere får stadig større konsekvenser for mennesker langt utenfor Norges landegrenser. Hvilken ytringsfrihet eller -mulighet har asiatiske tekstilarbeidere overfor norske beslutningstakere?

Maktforskyvningen fra det politiske til det økonomiske feltet burde resultere i en voldsom debatt om hvilke konsekvenser utviklingen kan og bør få for politikken og for offentligheten. Men de store mediene henger igjen i et gammeldags, nasjonalt verdensbilde. Langt på vei gjelder det dessverre også denne boka.

Åmås hovedpoeng er at det norske selvbildet av et unikt og rabulistisk annerledesland er feil, Norge er et land preget av konformitet og jantelov. Dette er en berettiget kritikk, og som debattredaktørkollega stemmer jeg i omfavnelsen av konstruktiv krangling. Åmås har noen eksempler på en begynnende problematisering av den nasjonale ramma, som avsnittene om Norge som et multikulturelt samfunn. Men Åmås bør i fortsettelsen ta et skritt videre og kjøre den grunnleggende debatten om en nasjonal offentlighet og en global virkelighet.

Kommentarer
DEL