Skuffet over valgkampen


"Vi blir jo ikke hørt!", uttaler minoritetsungdom om årets valgkamp. Flere er dypt skuffet over nivået. SV og RV er de mest populære partiene.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2005-09-07

Hva mener landets unge minoritetsungdom om valgkampen?

Vi møter seks ungdommer med minoritetsbakgrunn foran Stortinget for å høre hva de har å si om valgkampen og stortingsvalget 2005. De har familie fra både Somalia, Iran, Pakistan og Afghanistan. Da de sitter i ring foran parlamentsbygningen, flommer de over av vidt ulike meninger:

“Vi blir jo ikke hørt!”

“Håper Carl I. Hagen får sjansen!”

“Ingen har troverdighet hos meg!”

Abonnement kr 195/kvartal

“Hvorfor ikke imamer inn i politikken?”

“Kristin Halvorsen vil få til noe nytt i Norge.”

Rashid Jirde (18)

Studerer salg og service vk1, somalisk familiebakgrunn.

Hva synes du om valgkampen

– Jeg vet ikke så mye om hva som har vært bra eller dårlig med valget forrige gang, men nå så vet jeg litt mer, og vet hvem jeg skal stemme på!

– Hvilket parti har mest troverdighet?

– SV har mest troverdighet hos meg. Jeg synes at Kristin Halvorsen er veldig engasjert dame som vil oppnå noe nytt. Norge bør få en kvinnelig statsminister i år, slik at det skjer noen endringer i samfunnet.

– Burde religiøse ledere delta i politikken?

– Ja, jeg synes utlandske religiøse ledere burde delta i politikken, for da blir de kjent med politikken og det samfunnet de lever i – og da blir mer engasjerte også.

– Hva burde politikerne fokusere på?

– Det er mange som sier masse stygt om utlandske folk, uten at de kjenner dem godt. De skaper et negativt bilde av minoriteter og sprer fremmedfrykt, og det blir mye hat av den grunn. Dette kan gjøre det vanskeligere for meg i fremtiden når jeg skal ut i arbeidslivet. Vi må ta hensyn til hverandre og samarbeide med hverandre for å få et bedre samfunn.

– Hvordan skal du bli mer engasjert?

– Politikerne burde støtte oss mer med fritidsklubber, ha konferanser på skolen og fortelle hva de har gjort isteden for å fortelle hva de skal gjøre. Slik får vi se om de virkelig har gjort det de har lovet!

Soheila Azar Sadeghi (21), bioingeniørstudent, iransk familiebakgrunn.

Hva synes du om valgkampen?

– Det blir jo ofte sånn at man er veldig engasjert første gang man skal stemme, og besøker alle boder og finner fram all informasjon som trengs, men etter hvert stemmer man på det samme.

– Hvilket parti har mest troverdighet?

– Jeg ligger mellom SV og RV, men jeg kan ikke snakke om enkelte politikere. Politikk dreier seg ikke om enkeltpersoner, men om samhold og solidaritet, og at alle skal stå sammen for å få det de vil.

– Burde religiøse ledere delta i politikken?

– Det kommer egentlig an på hvordan de gjør det. Noen mennesker burde ikke blande politikk og religion fordi det kan få et veldig feil utfall. Samtidig: Hvis utlandske religiøse ledere engasjerer seg i politikken, så kan det få flere med utenlandsk bakgrunn til engasjere seg i politikk.

– Hva burde politikerne fokusere på?

– De burde fokusere på at samfunnet skal bli bedre for alle, slik ingen føler seg mindreverdige: Sats mer på barnehager og skoler, for det er det som skaper grunnlaget for resten av livet!

– Hvordan skal du bli mer engasjert?

– De trenger ikke bare prøve å overbevise, men også ha dialog med ungdom, og vise konkrete eksempler på hva dem har gjort og hva de kan gjøre videre.

Arbab Afzal (26), jobber som bilselger, pakistansk familiebakgrunn.

– Hva synes du om valgkampen?

– Jeg synes valgkampen i år er veldig spennende fordi Bondevik ikke kommer til å klare å beholde plassen sin. Jeg har heller ikke noe sans for Stoltenberg i og med at han har prøvd seg tidligere og ikke klart seg veldig bra. Jeg håper at Carl I. Hagen får sjansen!

– Hvilket parti har mest troverdighet?

– Sist gang stemte jeg på Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg, men han gjorde det ikke så bra. Denne gangen så føler jeg at ingen er troverdige nok. Likevel så håper jeg på at Carl I. Hagen får mer makt i år. Det vil gjøre det bedre for meg å kjøre bil og drive med bil.

– Burde religiøse ledere delta i politikken?

– Ja, så lenge det er snakk om norsk politikk, så er det greit. Hvis de skal kjøre en annen type politikk, så trenger de å ikke å delta i politikken.

– Hva burde politikerne fokusere på?

– Barnehageplasser. Jeg har et barn selv, så da blir dette mest aktuelt for meg. Det at jeg skal stemme på Frp, er på grunn av slikt som avgifter og bensin. Jeg er bilselger og utrolig lei av all slags avgifter. Jeg bryr meg ikke om hva de kommer med kriminalitet og innvandring, Hagen sikter ikke på en type gruppe, men alle. Innvandrere kommer mer i fokus, men jeg synes ikke at det er feil av Frp å spille på fremmedfrykt, for det finnes så mye skjult, kriminalitet, overgrep og voldtekter. Det er ikke alle i Frp jeg støtter, kun Carl I. Hagen.

– Hvordan skal du bli mer engasjert?

– Jeg synes de burde fortelle sannheten om hva de står for.

Tehmina Sarwar (20), statsvitenskapsstudent ved Universitetet i Oslo, pakistansk familiebakgrunn.

– Hva synes du om valgkampen?

– Jeg støtter den kampanjen som Fremtiden i våre hender gjør nå. Altså at valgkampen tar opp veldig smålige saker i forhold til de sakene som egentlig bør tas tak i – som for eksempel store internasjonale spørsmål og miljøspørsmål. Det er veldig mye fokus på vekst, men vi lever i en verden hvor åtte hundre millioner mennesker sulter. Norge blir framstilt som en god fredsnasjon, men det er mye som må tas tak i norsk politikk som er ganske skremmende. Jeg er også veldig interessert i utenrikspolitikk, for eksempel Irak-krigen.

– Hvilket parti har mest troverdighet?

– Jeg misliker sentrale politikere i Høyre og Frp. Jeg kan ikke akkurat si at jeg liker Erna Solberg eller er begeistret for Carl Ivar. Jeg har sansen for en del RV-politikere. Erling Folkvord synes jeg er veldig fritt-talende og en fin opposisjonsstemme å ha i Norge. Jeg synes også at Olaf Thommessen, nestleder i Venstre, er en dyktig og rettferdig person i forhold til spørsmål om innvandring og integrering. Når det gjelder troverdighet, så vil jeg nok si at jeg vil støtte SV eller RV. Det er de partiene jeg støtter mest, selv om det er en del saker jeg er uenig med dem i forhold til en del verdi-og moralspørsmål.

– Burde religiøse ledere delta i politikken?

– Vi har en statsminister som er prest, så hvorfor skulle ikke en imam på lik linje med andre mennesker delta i politikken? Å være imam er et yrke – og religion er jo en stor del av samfunnet.

– Hva synes du politikerne burde fokusere på?

– Solidaritet og eldre omsorg! Jeg synes det er skammelig hvordan eldre behandles i Norge. Vi har blitt så egosentriske at vi ikke tar vare på våre eldre. Det er ikke politikernes feil, men vår egen.

– Hvordan skal du bli mer engasjert?

– Jeg synes de burde snakke mer med ungdom isteden for snakke til ungdom.

Wesal Khattak (18), studerer teknisk tegning vk1, familiebakgrunn fra Afghanistan.

– Hva synes du om valgkampen?

– Jeg skal stemme første gang og synes at valgkampen har vært helt grei. Jeg husker ikke så mye av forrige valgkamp – da var jeg for ung til å være engasjert.

– Hvilket parti har mest troverdighet hos deg?

– Frp-formann Carl I. Hagen misliker jeg, uten å kommentere det videre, ellers så har jeg ingen favoritter og ingen politiker har troverdighet hos meg.

– Burde religiøse ledere delta i politikken?

– Tja… det spørs hva slags religiøse ledere det er snakk om. Hvis det f eks. er en norsk imam så er det greit, men jeg kunne ikke tenke at en imam som er importert fra Pakistan skal komme og blande seg i politikken her i Norge. Tror ikke han vet hvordan det er i Norge.

– Hva burde politikerne fokusere på?

– Bensinpriser og bilforsikring, siden jeg snart skal ta lappen. Jeg vil også at de skal fokusere på oppussing av skoler og flere ungdomslokaler. Jeg har hatt mange lærere som jeg ikke er noe fornøyd med, så jeg synes at det burde stilles strengere krav til lærerne. De burde ikke bare være flink i det faget de underviser i, men de burde også være flinke til å lære det bort.

– Hvordan skal du bli mer engasjert?

– Det er veldig greit med partiene som har ungdom med i politikken. Jeg synes at det er like mye medias ansvar som politikerne, det er media som bringer sakene videre til velgerne.

Fazila Mahmood (19), maskiningeniørstudent, pakistansk familiebakgrunn.

– Hva synes du om valgkampen?

– Vi blir jo ikke hørt! Dermed er jeg ikke så engasjert i politikk, og har ikke så sterke meninger om det egentlig.

Hvilket parti har mest troverdighet?

– Jeg har ikke noen favoritter, siden jeg ikke tenkt å stemme! Det var en som sa til meg dét i praksis blir en stemme til Frp, og da tenkte jeg hmm.. Men jeg er fortsatt usikker…

Burde religiøse ledere delta i politikken?

– Ja, hvorfor ikke- de har jo meninger de også.

– Hva burde politikerne fokusere på?

– Politikerne kan jo love hva de vil, og det er jo ikke så mye som blir gjort! De er uklare. Mange unge ser nok ikke noe særlig forskjell på dem, og da vet man ikke hvem man skal stole på! Jeg synes politikerne burde spørre folket mer, hva er det som trengs: Utdanning, skole og eldre omsorg for eksempel.

– Hvordan skal du bli mer engasjert?

– De sier veldig mye, kanskje de finner på mye for å få flere til å stemme på dem? Politikerne er jo veldig engasjerte, og vil jo at folk flest skal stemme på dem, men det er mer uklart hva de holder av det de lover. Da mister jeg motivasjonen”.