lekser

Skrot leksene


På tide at vi avslutter ordningen med hjemmelekser. 

Email: Hussaini@nytid.no
Publisert: 2018-06-01

Enten du går eller har gått på skolen, så er det en ting man ikke savner, nemlig tanken på å sitte med skole når du endelig kommer hjem. Likevel godtar vi at det er sånn i dag – bare fordi det alltid har vært sånn.

Lekser er en utdatert undervisningsform, som er med på å gjenskape sosiale skiller mellom folk. Når elever i norsk skole må lære seg nye deler av pensum hjemme, så koker det alt for ofte ned til hvem foreldrene dine er og om du klarer å lære deg det du skal.

Det skal ikke være utdanningen til foreldrene dine som avgjør hvilke muligheter du har til å gjøre det bra på skolen. Det er på tide at vi avslutter ordningen med hjemmelekser, og flytter undervisningen inn dit den skal være: til klasserommet.

«Generasjon prestasjon»

Dagens unge blir ofte kalt «generasjon prestasjon». De skal være kulest i klassen, kle seg riktig, ha de beste karakterene, sanke flest likes på Instagram, være den beste på fotballaget og i tillegg til alt dette skal du ha tid til minst to timer lekser. Det er ikke rart ungdom i dag sliter mer med psykiske plager; vi er jo med på å skape dem.

Det er ingen som kan kreve at en ansatt etter at arbeidsdagen er ferdig, skal sitte 2–3 timer med arbeid når de kommer hjem. Da ville de gått til streik. Ungdom må få friheten til å være ungdom. Få tid til å puste ut, og slappe av. Til å ha fri. Hvis norsk skole er med og reproduserer sosiale forskjeller, så mister den et av sine viktigste formål. Vi må skape en skole som sørger for at alle kan bli det de vil, uavhengig av hvem foreldrene dine er.

Abonnement kr 195/kvartal

Lekser er en utdatert undervisnings-form.

Undervisningen må finne sted på skolen – ikke hjemme. Vi må skape mer dybdelæring, og ikke kun ha en «puggeskole». Vi må skape en skole der alle blir sett. Hvor alle får utfordringene de trenger for å bli den beste versjonen av seg selv. Vi må la ungdommer få mulighet til å drømme. Til å ha fritid. Til å være ungdom.

La oss droppe lekser, en gang for alle.