Skritt frem, ja, men fremskritt?

I sin iver etter å forsvare fornuft og opplysning glemmer Steven Pinker at dette kan omfatte mer enn det han selv legger i begrepene.

Henning Næss
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 03.09.2018
Enlightenment Now. The Case for Reason, Science, Humanism and Progress
Forfatter: Steven Pinker
Viking/Penguin, UK

Fredag 27. juli 2018 har Kristian Beneke en interessant artikkel i Klassekampen, om åtte ulike mennesketyper. Homo humanitatis beskrives som «det fornuftige og frie mennesket, som man særlig forbinder med opplysningstidas tenkere. Homo humanitatis er et individ i sin egen rett og fornuftig nok til å styre sitt eget liv».

Steven Pinker, professor i psykologi ved Harvard og forfatter av bestselgere som The Better Angels of Our Nature og How the Mind Works – og nå ute med ny bok ved navn Enlightenment Now. The Case for Reason, Science, Humanism and Progress – er et typisk eksempel på humanitatis-mennesket: Han er overbevist om at opplysningstidens prosjekt og troen på fornuft og rasjonalitet trenger et forsvar. 

Opplyst, men trangt

Feilene som begås i verden, bunner alltid i mangel på innsikt, proklamerer Pinker, og bygger blant annet på boken The Beginning Infinity av den ekstraordinært optimistiske kvantefysikeren og forfatteren David Deutsch – som mener all krig vil ta slutt, at klimaproblemet vil bli løst og at vi snart har løst bevissthetsgåten – og dette er bare begynnelsen på alt det vidunderlige som vil komme menneskeheten til gode.,

Pessimismen som brer om seg, står i skarp kontrast til den egentlig fantastiske tiden vi lever i.

«People may be likelier to acknowledge a problem when they have a reason to think it is solvable, than when they are terrified into numbness and helplessness,» skriver Pinker, og det er vanskelig å være uenig. Likevel er det noe som skurrer. 


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer