Skrinlegg kommunesentraliseringa!


Valgresultatet viste et klart flertall for å skrinlegge kommuneslakten. Folket sa nei til sentralisering og ja til oversiktlige kommuner. Mumlinga fungerte ikke – det er nå på tide at sentraliseringskompisene i Venstre, KrF, Høyre og FrP fører ærlig tale og skroter ødeleggelsen av norske kommuner. George Orwell skrev i boka 1984 om hvordan staten utvikler […]

Avatar
Email: mwe@sp.no
Publisert: 14. oktober 2015

Valgresultatet viste et klart flertall for å skrinlegge kommuneslakten. Folket sa nei til sentralisering og ja til oversiktlige kommuner. Mumlinga fungerte ikke – det er nå på tide at sentraliseringskompisene i Venstre, KrF, Høyre og FrP fører ærlig tale og skroter ødeleggelsen av norske kommuner.
George Orwell skrev i boka 1984 om hvordan staten utvikler et helt nytt språk for å påvirke måten innbyggerne tenker på. I boka utvikles uttrykk som «frihet er slaveri», «krig er fred» og «uvitenhet er styrke» som politiske slagord av «sannhetsministeriet» i boka. Dette er slagord Erna Solbergs regjering, og særlig Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hadde kunnet finne på. Hør bare: «Kommunereformen er en demokratireform,» «Store kommuner er robuste» og «Store kommuner vil gi bedre tjenester» er tre sentrale eksempler på politisk nytale i kommunereformdebatten. Dette er kommunikasjonsjåleri av verste sort myntet på å fordumme politikken.

Lokalkunnskap. For veldig mange innbyggere er det en verdi å kjenne sine folkevalgte. Og for de fleste folkevalgte er det en verdi å kjenne sine innbyggere og sitt lokalsamfunn. Kommuner der vanlige folk kan møte folkevalgte eller ordføreren på krakken utenfor butikken, slå av en prat og peke på små og store problemer i bygda, er oversiktlige lokalsamfunn. Når kommunene blir større, er sjansen liten for at ordføreren og folkevalgte bryr seg om at det ene av totalt 13 sykehjem mangler dusjhoder. Dette er logisk. Terskelen for å snakke med ordfører Tore Opdal Hansen eller andre folkevalgte i nye Stor-Drammen kommune (160 000 innbyggere), som NHO foreslo i august, er betydelig høyere enn terskelen for å ta en prat på butikken med ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker (24 000), eller folkevalgte Brit-Tove Krekling i Øvre Eiker (18 000). Robusthet handler om innhold, ikke størrelse. En robust kommune er en kommune som gir innbyggerne sine gode tjenester uansett hvor de bor. En robust kommune er en kommune der makten ligger i lokalkunnskap.

Kommunesammenslåinger fører til mer makt sentralisert på færre folks hender.

Mindre demokratisk. Selv om Norge fikk sin egen grunnlov i 1814, var det fortsatt embetsmennene (Staten) som skulle styre både byer og bygder. Uten lokalt selvstyre følte de fleste nordmenn seg lite frie. Beslutninger som gjaldt lokale forhold, ble tatt av folk uten kjennskap til eller interesse for lokale forhold. Etter inspirasjon fra spesielt idealene til den franske revolusjonen, presset derfor bonderepresentantene på Stortinget frem vedtaket om Formannskapslovene i 1837. Beslutninger skulle tas av folkevalgte med lokalkunnskap. Dette var grunnsteinen til det levende folkestyret vi har i dag. Selvfølgelig vil skolene og sykehjemmene i utkantene av nye storkommuner bli nedlagt og sentralisert først. Det er logisk når de folkevalgte ikke har kunnskap om eller interesse for disse lokalsamfunnene. Nedleggelser av en mengde skoler og sykehjem var også resultatet av kommunesentraliseringa i Danmark i 2007. Kommunesammenslåinger fører til mer makt sentralisert på færre folks hender. Derfor er ikke kommunereformen en demokratireform.

Ikke ønsket. Større kommuner vil føre til dårligere tjenester for innbyggerne. Det som er det aller viktigste for meg, er at mine fremtidige barn går på en skole som gir dem trygghet, trivsel og læring, at bestemora mi får en verdig alderdom av et lokalt helsevesen som gir henne trygghet, og at bestefaren min ikke havner på et sykehjem over en time unna hjemstedet. Det er ingen sammenheng i det hele tatt mellom gode kommunale tjenester og store kommuner. Derimot er folk i små og mellomstore kommuner mer fornøyde med tjenestene enn i store. Dette har den store innbyggerundersøkelsen vist i flere år på rad! Det er verdt å merke seg at Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er regjeringens største støttespiller i kampen for større kommuner. Det er det en grunn til. I dag ser mange av NHOs medlemsbedrifter ikke noe marked for å drive butikk i små og mellomstore kommuner innenfor skole og eldreomsorg. For NHO vil større kommuner gi et bedre marked for å drive butikk på elever i skolen og bestemødre på sykehjem. Erfaringene fra en privatisert eldreomsorg i Oslo tilsier at dette ikke er noe å trakte etter.
Senterpartiet krever at folkevalgte over hele landet må slutte å bruke skattebetalernes penger på å utrede noe ingen vil ha.


Politiske ungdomsorganisasjoner som deltar i denne spalten:
Unge Venstre, Grønn Ungdom, Fremskrittspartiets Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Unge Høyre, Senterungdommen, AUF, KrFU, Ungdom mot EU og Europeisk Ungdom.
Weggesrud er sentralstyremedlem i Senterungdommen og folkevalgt i Nedre Eiker.

mwe@sp.no.

Abonnement kr 195 kvartal