Skrinlegg kommunesentraliseringa!

Valgresultatet viste et klart flertall for å skrinlegge kommuneslakten. Folket sa nei til sentralisering og ja til oversiktlige kommuner. Mumlinga fungerte ikke – det er nå på tide at sentraliseringskompisene i Venstre, KrF, Høyre og FrP fører ærlig tale og skroter ødeleggelsen av norske kommuner. George Orwell skrev i boka 1984 om hvordan staten utvikler […]

Valgresultatet viste et klart flertall for å skrinlegge kommuneslakten. Folket sa nei til sentralisering og ja til oversiktlige kommuner. Mumlinga fungerte ikke – det er nå på tide at sentraliseringskompisene i Venstre, KrF, Høyre og FrP fører ærlig tale og skroter ødeleggelsen av norske kommuner.
George Orwell skrev i boka 1984 om hvordan staten utvikler et helt nytt språk for å påvirke måten innbyggerne tenker på. I boka utvikles uttrykk som «frihet er slaveri», «krig er fred» og «uvitenhet er styrke» som politiske slagord av «sannhetsministeriet» i boka. Dette er slagord Erna Solbergs regjering, og særlig Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hadde kunnet finne på. Hør bare: «Kommunereformen er en demokratireform,» «Store kommuner er robuste» og «Store kommuner vil gi bedre tjenester» er tre sentrale eksempler på politisk nytale i kommunereformdebatten. Dette er kommunikasjonsjåleri av verste sort myntet på å fordumme politikken.

Lokalkunnskap. For veldig mange innbyggere er det en verdi å kjenne sine folkevalgte. Og for de fleste folkevalgte er det en verdi å kjenne sine innbyggere og sitt lokalsamfunn. Kommuner der vanlige folk kan møte folkevalgte eller ordføreren på krakken utenfor butikken, slå av en prat og peke på små og store problemer i bygda, er oversiktlige lokalsamfunn. Når kommunene blir større, er sjansen liten for at ordføreren og folkevalgte bryr seg om at det ene av totalt 13 sykehjem mangler dusjhoder. Dette er logisk. Terskelen for å snakke med ordfører Tore Opdal Hansen eller andre folkevalgte i nye Stor-Drammen kommune (160 000 innbyggere), som NHO foreslo i august, er betydelig høyere enn terskelen for å ta en prat på butikken med ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker (24 000), eller folkevalgte Brit-Tove Krekling i Øvre Eiker (18 000). Robusthet handler om innhold, ikke størrelse. En robust kommune er en kommune som gir innbyggerne sine gode tjenester uansett hvor de bor. En robust kommune er en kommune der makten ligger i lokalkunnskap.

Kommunesammenslåinger fører til mer makt sentralisert på færre folks hender.

Mindre demokratisk. Selv om Norge fikk sin egen grunnlov i 1814, var det fortsatt embetsmennene (Staten) som skulle styre både byer og bygder. Uten lokalt selvstyre følte de fleste nordmenn seg lite frie. Beslutninger som gjaldt lokale forhold, ble tatt av folk uten kjennskap til eller interesse for lokale forhold. Etter inspirasjon fra spesielt idealene til den franske revolusjonen, presset derfor bonderepresentantene på Stortinget frem vedtaket om Formannskapslovene i 1837. Beslutninger skulle tas av folkevalgte med lokalkunnskap. Dette var grunnsteinen til det levende folkestyret vi har i dag. Selvfølgelig vil skolene og sykehjemmene i utkantene av nye storkommuner bli nedlagt og sentralisert først. Det er logisk når de folkevalgte ikke har kunnskap om eller interesse for disse lokalsamfunnene. Nedleggelser av en mengde skoler og sykehjem var også resultatet av kommunesentraliseringa i Danmark i 2007. Kommunesammenslåinger fører til mer makt sentralisert på færre folks hender. Derfor er ikke kommunereformen en demokratireform.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.