Skjerper ettbarnspolitikken

Kinesiske tjenestemenn truer stadig flere kinesiske kvinner til å ta abort.

Ny Tid
[politikk] ­ Den har allerede hindret 400 millioner kinesere fra å bli født. Nå skal Kinas ettbarnspolitikk skjerpes ytterligere.

– Om vi finner kvinner som er gravide på tross av at de allerede har ett barn, forsøker vi å tvinge dem til å ta abort, sier Xu Xinping, overlege ved Folkets niende sykehus i Shenzen i det sørlige Kina.

Hun er en av dem som jobber med å sette den kontroversielle bestemmelsen ut i livet. Xu er en sympatisk kvinne. Hun er aktiv i Røde Kors på fritiden. Men metodene hun bruker ville i mange land betraktes som overgrep.

– Hvis mannen jobber som tjenestemann, truer vi med oppsigelse for at kvinnen skal ta abort. Vi retter oss også inn mot bondekvinner. Har graviditeten gått så langt at den ikke lar seg avslutte, steriliserer vi dem umiddelbart etter de har født, sier Xu.

Siden ettbarnspolitikken først ble meislet ut på 1970-tallet, har den forhindret 400 millioner fødsler, opplyser kommisjonen for familieplanlegging. Får du flere enn ett barn, straffes det ofte med bøter. I løpet av de kommende tiårene kommer befolkningen til å øke med åtte til ti millioner mennesker i året. Det vil skape nye utfordringer for landets sosiale og økonomiske utvikling, ifølge en rapport som ble offentliggjort i forrige uke. Mer ressurser skal derfor settes av til familieplanlegging, og bøtene skal heves.

Dokumentet peker også på viktigheten av å håndheve bestemmelsene overfor de 150 millioner arbeiderne som har emigrert fra landsbygda til byene. Disse får ifølge reglene ha to barn hvis det første er en jente. Myndighetene i Beijing oppfordrer også til å slå ned på ultralydundersøkelser og aborter gjort på bakgrunn av barnets kjønn. Dette har ført til et stigende overskudd av gutter. I 2005 ble det født 118 gutter per 100 jenter i Kina. Det normale forholdet er omtrent 106 gutter per 100 jenter. I visse regioner er det nå 130 guttebarn per 100 jenter.

Ettbarnspolitikken har ført til voksende irritasjon blant middelklassen. En vanlig oppfatning er at de fattige blåser i bøtene. De har uansett ikke råd. Og for de rike er det snakk om småpenger. I en undersøkelse utført av en kinesisk avis og webside, svarte nesten 70 prosent at det er et stort problem at «de rike og berømte» kan bryte reglene.

Ifølge reglene kan de fleste par bosatt i byene bare få ett barn, mens man på landsbygda stort sett kan få to. I dag anslås tallet kinesere til 1,3 milliarder. I 2020 kommer det til å være 940 millioner kinesere i arbeidsfør alder, og uroen over hvordan alle disse skal få arbeid vokser.

Oversatt av Kristian Bjørkdahl

Kommentarer
DEL